Sindromul cumpărării compulsive și hoarding

           Sindromul cumpărăturilor compulsive și hoarding, sunt și acestea arme ale celui rău, ca să ne împiedice de a ne bucura de la lucrurile pe care Dumnezeu le are pentru noi. Aceasta este o problem reală, o boală a sufletului. Dumnezeu vrea ca să ne bucurăm de roadele muncii noastre, nu să fim controlați de lucrurile materiale care să ne ia tot timpul și energia. Noi nu trebuie să ne folosim resursele financiare doar să acumulăm de dragul de a acumula.

Domnul Isus a murit ca să ne elibereze și de aceste adicții. Domnul vrea ca noi să avem ordine în inima și mediul nostru înconjurător. Dacă nu mai ai loc să calci în casă de lucruri, dacă nu poți să arunci lucrurile de care nu mai ai nevoie, dacă în continuu cumperi diferite produse doar că ți se pare că sunt la un preț bun sau îți atrag privirea, ai nevoie de ajutor ca să te oprești. Găsește pe cineva matur în credință care să se roage, să postească cu tine ca tu să poți să înlocuiește acest obicei distructiv cu alte activități constructive.

Continuă lectura “Sindromul cumpărării compulsive și hoarding”

Share this

Identitatea creștinului relaționată la tristețe I

 

Statisticile arată că în lunile Noiembrie și Decembrie, crește numărul celor care experimentează sentimente de tristețe, singurătate și depresie. Spre deosebire de cei care nu au o relație personală cu Domnul Isus, noi cei care îi aparținem Lui, deși experimentăm clipe de tristețe în viață, nu cădem pradă deznădejdii sau disperării. Acest lucru este posibil pentru că ne cunoaștem identitatea în Hristos și trăim pe baza Adevărului Scripturii. Cu cât ne descoperim mai mult noua identitate, primită în dar de la Domnul Isus, cu atât avem mai multă încredere, nădejde și bucurie în El, chiar în mijlocul durerii și suferinței.  Dacă citești articolul acesta și încă nu L-ai acceptat pe Domnul Isus ca Mântuitor și Domnul, te rog cere-I chiar acum, să vină în inima ta, să te ierte și să te transforme după chipul Său. El stă la ușa inimii tale și abia așteaptă să-I deschizi. Odată ce L-ai primit în inima ta, apropie-te de Dumnezeu prin citirea Biblie, prin rugăciune și nu neglija nici frecventarea unei Biserici locale. Continuă lectura “Identitatea creștinului relaționată la tristețe I”

Share this

Identitatea creștinului relaționată la voia lui Dumnezeu

Identitatea creștinului relaționată la voia lui Dumnezeu

Voia Domnului este descoperită, copiilor Lui, chiar de Dumnezeu însuși, prin Duhul Lui cel Sfânt care este turnat în inimile noastre. Domnul Isus a spus: “Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc de la Mine.” (Ioan 7:17). Ca să cunoști voia lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să vrei să faci voia Lui;adică voința ta trebuie să fie total supusă Lui. Dacă vrei să iei lecții de pian și dacă depui efortul necesar să urmezi instrucțiunile profesorului de pian, vei ajunge să ştii să cânți la pianul. Nu numai că Dumnezeu ne dă lecțiile, dar El Însuși ne ajută, unindu-se cu noi prin Duhul Lui și dându-ne puterea necesară de a trăi în voia Lui. Motivul pentru care Domnul Isus nu ne mai numește robi, ci prieteni, este pentru că ne-a revelat voia Tatălui. “Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.“ (Ioan 15:15). Continuă lectura “Identitatea creștinului relaționată la voia lui Dumnezeu”

Share this

Lepădarea de sine

“Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.”

( 2 Corinteni 10:5).

Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor al vieții tale, ai primit mântuirea, iertarea de păcate și o nouă identitate. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos” (2 Corinteni 5:17, 18a).

Continuă lectura “Lepădarea de sine”

Share this

Identitatea creștinului relaționată la sănătatea sistemului nervos

“Frica de Domnul este începutul înţelepciunii; toţi cei ce păzesc orânduirile Sale au o minte sănătoasă. Lauda Lui este statornicită pe vecie.” (Psalmii 111:10)

Am analizat în articolele precedente, câteva reguli de igienă alimentară, care ne păzesc de boală și păcat. Acum, aș vrea să ne întoarcem atenția asupra centrului de comandă, adică asupra sistemului nervos. Eu cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu care are putere ca să transforme viața omului, la cel mai profund nivel. “Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi activ, mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, străpungând până desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, şi poate judeca gândurile şi intenţiile inimii.” (Galateni 4:12).

Continuă lectura “Identitatea creștinului relaționată la sănătatea sistemului nervos”

Share this

Would I ever be able to control my lips?

Would I ever be able to control my lips?
When I am upset can I abstain not to speak?
I don’t know, but I wish that I could’ve,
My life is full of “What if I would’ve?”

What if I would’ve stood against the flow,
That pushes me to say things I should’ve let go?
Is my place to judge, to bring one down?
If I cannot build, can I just not tear down?

Continuă lectura “Would I ever be able to control my lips?”

Share this

Identitatea creștînului relaționată la sănătatea fizică Parte III

 

Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor și Îl urmezi pe El, ai primit mântuirea, iertarea de păcate și o nouă identitate. Domnul Isus pentru că ne-a iubit așa de mult, a murit în locul nostru, ca noi să fim liberi de păcatul care odată punea stăpânire peste noi. El a spus: “Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine” (Ioan14:6).

Domnul Isus a venit ca noi să trăim o viață de victorie asupra păcatului, viață care ne aduce bucuria, pacea și sănătatea la nivel de trup, suflet și duh. Până ce omul nu se întoarce la Dumnezeu, trăiește doar o iluzie a libertății, el fiind de fapt rob al păcatului și destinat pierzării veșnice. „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Isus, că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului.  Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.” ( Ioan 8: 31b,34). Libertatea creștinului este trăită în lumina adevărului și a dragostei. Adevărul, libertatea și dragostea se împletesc așa de frumos în viața unui creștin. Devenind robi ai Domnului Isus, ajungem să fim cu adevărat liberi! Continuă lectura “Identitatea creștînului relaționată la sănătatea fizică Parte III”

Share this