Identitatea creștînului relaționată la sănătatea fizică Parte I

“Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în toate şi să vă păstreze întreaga fiinţă – duhulsufletul şi trupul vostru – fără pată la venirea Domnului nostru Isus Cristos.” (1 Tesaloniceni 5:23).

Omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat pe om trup, suflet și duh de o complexitate și frumusețe extraordinară. Omul însă s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu ascultând șoapta celui rău și alegând neascultare.

Această neascultare a fiecăruia dintre noi a adus în lumea aceasta moartea atât a trupului cât și a spiritului. Dar Dumnezeu ne-a iubit atât de mult că a trimis pe Domnul Isus, singurul Lui Fiu ca să plătească prețul păcatul nostru și să ne împace din nou cu El. Cei care L-am acceptat pe Domnul Isus ca Mântuitor și Domn personal, și ne-am dat cu totul totului tot Lui, suntem împăcați cu Dumnezeu și avem viața veșnică. Domnul Isus a murit și a înviat, ca noi să fim eliberați de sub blestemul și puterea păcatului. Prin aceste articole intitulate Identitatea, vreau să aduc în lumină transformarea pe care o face Domnul Isus în viața noastră. În cele ce urmează, vom aborda subiectul sănătății și a bolii. Vom începe de la aspectul fizic și vom continua ca să înțelegem ramificațiile care se răsfrâng în toată panorama existenței noastre pe acest pământ dar și în veșnicie.

            Trupurile noastre sunt numite în Biblie “Temple ale Duhului Sfânt”. Duhul Sfânt este a treia Persoană din Sfânta Treime, care a venit să locuiască cu cei care-L urmează pe Domnul Isus. Printre altele, Duhul Sfânt ne învață, ne deschide mintea ca să înțelegem Biblia, Cuvântul Sfânt a lui Dumnezeu.

            Prin jertfa curățitoare a Domnului Isus noi avem părtășie liberă cu Tatăl ceresc. Acum, trupurile noastre sunt sfinte și curate prin jertfa Domnului. Efortul disciplinei pentru a ne menține sănătatea fizică, emoțională și spirituală zidește în noi caracterul Domnului Isus.

            Atât cât depinde de noi trebuie să luptăm să ne menținem trupurile sănătoase.

Iată câteva motive pentru care noi trebuie să ne străduim, cât depinde de noi, să avem trupuri sănătoase:

  1. Trupul nostru aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu este Stăpânul trupului nostru, de aceea trebuie să ne purtăm într-un mod responsabil față de trupul pe care El ni L-a dat. Trupul, sufletul și duhul nostru coexistă într-o foarte strânsă legătură. Transformarea ce s-a întâmplat în noi, atunci când L-am acceptat pe Domnul Isus, se răsfrânge, este vizibilă, tangibilă chiar aș spune, în trăirea noastră în trup. “Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:20).
  2. Duhul Sfânt locuiește în trupul nostru. “Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” (1 Corinteni 6:19). Mulți oameni aleg să nu frecventeze o Biserică, dar asta nu înseamnă că nu pot fi atinși de Duhul lui Dumnezeu prin cuvintele, faptele și atitudinile noastră față de ei. Deasemenea noi suntem mădularele Trupului lui Cristos pe acest pământ. Deci ca unii care purtăm dumnezeirea în trupurile acestea muritoare trebuie să fim administratori responsabili ai trupurilor noastre.
  3. Suntem conlucrători – lucrători împreună cu Dumnezeu pe acest pământ.  “Căci noi suntem conlucrători cu Dumnezeu, iar voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.“ (1 Corinteni 3:9). Care dintre dumneavoastră dacă aveți un angajat nu doriți ca acesta să fie sănătos? Un om sănătos dă randament mult mai mare și are mult mai multă energie decât un om bolnav. Deci dându-ne silința, cât depinde de noi, ca să avem sănătate fizică, noi vom avea o mai mare predispoziție să ne punem la dispoziția celor care au nevoie de o mână de ajutor, un sfat sau un prieten în necaz. În schimb, de obicei, boala ne izolează de cei din jur și ne face să ne concentrăm toată atenția la suferința proprie, bineânțeles pentru a ne recâștiga din nou sănătatea.
  4. Atunci când ne relaționăm corect la trupurile noastre, noi aducem slavă lui Dumnezeu și cei din jur pot să-L vadă, și prin aceasta, pe Domnul Isus trăind în noi. Noi trebuie să trăim în așa fel încât, cum spunea Apostolul Pavel: „ viaţa lui Isus să fie văzută în trupul nostru muritor” (2 Corinteni 4:11). “Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 10:31). Da chiar prin ce bem și mâncăm noi reflectăm transformarea făcută de Domnul Isus în viața noastră. Transformarea făcută de Domnul Isus în viața noastră trebuie să fie vizibilă chiar și prin felul și cantitatea alimentație și băuturilor consumate. Aici nu este vorba de legalism, reguli și restricții care să ne limiteze bucuria, ci dimpotrivă. Cunoscând cadrul unei alimentații corecte, vom fi eliberați ca să trăim o viață sănătoasă și cu mult mai multă bucurie. Dar în schimb, plăcerea de o clipă a unei alimentații greșite poate ca să aducă o viață întreagă de boală sau chiar moarte prematură.
  5. Noi Îl onorăm pe Dumnezeu în trupul nostru pentru că știm cu ce preț am fost răscumpărați.

            Domnul Isus, care este Fiul lui Dumnezeu, ne-a iubit așa de mult că a murit moartea noastră pe cruce. Cel care este Infinit, Dumnezeu Atotputernic, Împăratul Împăraților, Domnul Domnilor, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul omului și al Universului în care trăim, ne-a răscumpărat prin Sfânt Sângele Său. Când înțelegem că Domnul Isus, s-a umilit așa de mult, identificându-se cu noi, ca noi să ne putem identifica cu El, nu putem să facem altceva decât să răspundem iubirii Lui cu iubirea noastră. Iubirea noastră materializată, este ascultarea de El în toate aspectele trăirii noastre în trup, pe acest pământ.         

            La Cina Domnului, îmi aduc aminte de aceste cuvinte ale Domnului Isus care a spun: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.” (Ioan 4:24)

Împărtășindu-ne cu trupul (simbolizat prin pâine) și sângele (simbolizat prin rodul viței) Domnului Isus,  noi ne identificăm cu Domnul Isus. Am murit împreună cu El și am înviat împreună cu El iar acum Isus trăiește în noi și prin noi.  “Am fost răstignit împreună cu Cristos  şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” (Galateni 5 19b,20).
6. Dumnezeu vrea ca noi să fim sănătoși.

            Domnul Isus a murit atât pentru păcatele noastre cât și pentru bolile noastre. “Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă pacea era peste El şi prin rănile Lui suntem vindecaţi.” (Isaia 53:4,5).  “Însă Isus a înţeles aceasta şi a plecat de acolo. După El au mers mulţimi mari de oameni. El i-a vindecat pe toţi.” (Matei 12:5).

            Domnul Isus nu a respins nici o persoană care a venit, sau a fost adusă la El, pentru vindecare (fie ea boală fizică, psihică sau spirituală). ”Este vreunul dintre voi bolnav? Să-i cheme pe bătrânii bisericii, ei să se roage pentru el şi să-l ungă cu untdelemn în Numele Domnului.” (Iacov 5:14).        A căuta, a lupta sau a te ruga ca să ai un trup sănătos este un lucru bun. Totuși, să nu cădem în extrema idolatrizării trupului, care este la modă în lume, dar între noi nu ar trebui să fie așa.

 

Trupul respectat dar nu idolatrizat

 

             Trăirea în trup este controlată de Duhul Sfânt (pe care l-am primit odată cu mântuirea) care ne ghidează clar prin Sfânta Scriptură. Noi nu facem un idol din trupul nostru, punându-l pe primul loc al preocupărilor noastre.

Deși sănătatea fizică este importantă, este de căutat și de dorit, nu trebuie să pierdem din vedere scopul de a-L glorifica pe Dumnezeu în trupurile noastre și nicidecum să ne glorificăm trupurile. Trupul este trecător, supus morții sau transformării instantanee la venirea Domnului Isus. În schimb, duhul/sufletul omului este veșnic. Noi trăim în trup pentru Dumnezeu, nu trăim în trup pentru trup. Dumnezeu v-a transforma trupurile acestea supuse bolilor și imperfecțiunilor de tot felul, în trupuri noi de slavă în care boală sau imperfecțiuni de nici un fel nu vor mai fi. Apocalipsa 21:4 spune: “El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”. Tot ce facem aici în trup va rezona în veșnicie. Dișciplina pe care ne-o impunem asupra trupului duce nu numai la sănătatea trupului acestuia muritor, dar aduce sănătate emoțională și creștere în omul cel dinăuntru, omul cel duhovnicesc.  “ Şi ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe noi împreună cu Isus şi ne va face să ne înfăţişăm împreună cu voi. De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi.” ( 2 Corinteni 4:14,16).

Deși tema principală a acestei discuții este ca atât când depinde de noi, să căutăm să ne păstrăm sănătatea fizică, eu nu spun nicidecum că Domnul nu poate să-și manifeste puterea și slava în viața celor care portă țepușul bolii în viața lor, unii chiar de la naștere. În ciuda bolilor de tot felul, unii oameni au ajuns pe culmi de succes. Ați văzut pictori fără mâini, pianiști fără degete sau schiori fără picioare ? Eu am văzut. Aceasta m-a făcut pur și simplu să mă minunez cum puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârşită în slăbiciune și m-a făcut să reflect la propriile mele realizări oarecum cu rușine.

Deci nu vreau cu nici un chip să diminuez măreția Harului lui Dumnezeu în viața celor care duc o viață de victorie în mijlocul suferinței sau limitării fizice.

            Biruitor în suferință

            Cu Domnul Isus putem să fim biruitori în ciuda necazurilor sau suferințelor de orice fel.       Imediat după nașterea  celui de-al patrulea copil (fetița noastră Debora), doctorii ne-au spus că are o boală congenitală gravă numită  tetrology of the fallot. Această boală este caracterizată de patru defecte ale inimii și necesită intervenție chirurgicală. De fapt la două săptămâni după naștere, ea a trebuit să aibă operație pe cord deschis. Valul acesta de încercare în combinație cu o anestezie greșită, care m-a pus din nou pe patul de spital la scurt timp după naștere, a lovit greu în corabia vieții mele.

            Prin experiențele dificile prin care am trecut am înțeles cum Domnul Isus ne ajută să fim biruitori chiar când valurile de încercare lovesc puternic și pe neașteptate. Am înțeles faptul că biruința nu stă neapărat în dispariția valurilor de încercare, ci în a pășii pe valuri privind țintă la Domnul Isus, cel care ne-a promis biruința. (Debora a împlinit 9 ani luna aceasta, și doresc și prin acest intermediu să mulțumesc tuturor celor care v-ați rugat pentru ea).

Cea mai frumoasă ilustrație a victorie în mijlocul încercării am găsit-o în cuvintele unor trei tineri (”ŞadracMeşac şi AbedNego”). Acești trei tineri puși în fața valului cel mai puternic de încercare, în care nu sănătatea ci chiar viața le-a fost în pericol, au răspuns cu următoarele cuvinte: “ Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna ta, împărate.  Şi, chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!” (Daniel 3:17-18).  Va continua                            

marybuzas@yahoo.com

 

 

Share this

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.