Pentru că ai înviat

NEGATIV:
 

Această cântare face parte dintr-un set de 5 cântări, fiecare inspirată din aceeasi predică scurtă, de mai puțin de 12 minute, din Coloseni 3:3-17.

Cântări:

1.    Pentru că ai înviat

2.    Ziua este aproape

3.    Când se va arăta Domnul Isus, viața mea

4. Eu am murit împreună cu Hristos

5.    De ce nu tu? (Ne cheamă Domnul)

Parte din Text: Coloseni 3:3-4;.

Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3 Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.  Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.

3:12-17

 Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.  Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.  Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre şi fiţi recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. 17 Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

Nu l-am cunoscut personal pe fratele care a predicat, nici nu l-am văzut, pentru că mesajul a fost doar audio, dar după voce, mi-am seama că este înaintat în vârstă. Doar auzindu-l citind textul Biblic, din nuanța vocii și felul în care a accentuat cuvintele, mi-a dat impresia unui om care a umblat sincer cu Dumnezeu și înainte de a merge în patria cerească, care lasă un mesaj vrednic de ascultat și urmat. Am aflat că a trecut în veșnicie.

Vă dau câteva citate din acest scurt mesaj:

“Acolo unde este Hristos, se simte pulsul vieții. Cel ce este viu pentru Hristos, se cunoaște.”

„La un om mort poți să-i spui ce vrei, dar el rămâne viu pentru Hristos.”

“Dacă nu ai voioșie, bunăvoință, bucurie în viață, Hristos pentru tine, încă este mort.”

„Dacă m-ar întreba păstorul: Tu ce zici? Cam ce subiecte ar trebui să predic? I-aș spune: Auzi, tratează mai mult subiectul păcatului și urmările păcatului din zile noastre de astăzi...Din ce cauză vine dezbinarea și destrămarea?…Păcatul face ravagii! Oamenii lui Dumnezeu, însă, care umblă cu Domnul Isus Hristos, trăiesc prezența Lui!”

Mă rog să fim și noi oameni care să umblăm cu Dumnezeuși care să trăim prezența Domnului. În noi și prin noi, mă rog să trăiască Domnul Isus. De asemenea mă rog să creștem o generație de copii și tineri, care să-L iubească pe Domnul.  

În încheiere, fratele nostru ne dă un îndemn:

“Dacă am un îndemn pentru dumneavoastră în seara aceasta:Umblați cu Dumnezeu! Hristosul cel înviat, ne-a promis așa: “Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură și iată că eu sunt cu voi”

Prin cântare noi propovăduim Evanghelia. Avem mărturia multora, care s-au întors la Domnul prin cântarea comună, a Bisericii.

Sper că am putut, în aceste cântări, să captez și să redau un pic, din frumusețea acestui mesaj Biblic. Mulțumesc fraților Adi și Mircea Stoi, pentru munca depusă de a pune aceste cântări pe note și de a face așa frumoase armonii. Fie ca munca pe care o faceți, în numele Domnului, să fie răsplătită prin întoarcerea multor suflete la Domnul.

Menționez și faptul că aceste cântări pot fi cântate/folosite/readaptate/tipărite de oricine dorește, dar este interzisă comercializarea acestor cântări.  Aceasta este valabil pentru toate cântările care le găsiți pe Armonii Duhovnicești, melodie și text: Marinela Buzas. Mulțumesc celor care au prelucrat cântările printre care fratele Adi Stoi, Iacob Brancovan, Mircea Stoi, și fratele Teodor Caciora.

Fie ca toată gloria, toată cinstea, și toată atenția, să ne-o îndreptăm înspre Domnul Isus, Mântuitorul nostru, care vine în curând și care aduce cu El și răsplata. Fie ca Cuvântul Domnului să ne fie scut și steag, cum spune și frumoasele cuvinte ale cântări “Tu ești Odihna mea“, scrisă de fratele Niculiță Moldoveanu.

Tu-mi dai puteri şi-avânt, spre Cerul drag,

Cuvântul Tău cel sfânt mi-e scut şi steag.

Tu calea-mi luminezi, şi paşii-mii îndreptezi,

Căci în iubirea Ta, e-odihna mea! (Niculiță Moldoveanu)

Mult har și pace vă doresc tuturor. 

Playback
Share this

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.