Vie a Ta Împărăție

  Vie a Ta Împărăție,
  Voia Ta mereu să fie
  La loc de cinste-n viața mea
  Doamne doresc sfințenia


În tot ce fac, în tot ce spun
Eu vreau Cuvântul Tău cel bun
Să mă conducă-n viața mea
Doamne doresc sfințenia.

     Părinte bun te rog acum
    Să fi cu mine pe al meu drum
    Căci vreau să calc pe urma Ta
     În toate să-ți reflect slava


În tot ce fac, în tot ce spun
Eu vreau Cuvântul Tău cel bun
 Să mă conducă-n viața mea
 Doamne doresc sfienia.

     Când soarele sa-ntuneca
     Și voi pleca spre casa mea
     Te rog să-ajuți pe ai mei copii
     De Tine Tu să-I apropii

În tot ce fac, în tot ce spun
Eu vreau Cuvântul Tău cel bun
 Să mă conducă-n viața mea
 Doamne doresc sfienia.

Rugăciune cântată în dimineața zilei
Cântarea se găsește aici https://luminipentrusuflet.com/2019/08/03/vie-a-ta-imparatie-2/
2/12/2018
Share this

Tot astfel, nevestelor/ Tot astfel, Isuse, de dragul dragostei Tale, pe calea Ta pășesc

1 Petru 2: 21-24, 1 Petru 3:1

„21 Şi la aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.22 „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.”23 Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător.24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

  1. Tot astfel, nevestelor”

Tot astfel, Isuse, de dragul dragostei Tale, pe calea Ta pășesc.
Pe cel de lângă mine, prin dragostea Ta și eu pot să-l iubesc,
Pentru că mi-ai arătat, prin jertfa-ți sfântă, cât de mult m-ai iubit.
Ți-am predat viața și sub autoritatea Ta, de bună voie, am venit.

E unul Singur, Dumnezeu cui i se cuvinte toată onoarea
El îmi dă putere să iubesc, și să- răspândesc splendoarea
Atunci când stau în supunere și ascultare față de Dumnezeu,
Cu bucurie pot să iubesc și să fiu supusă soțului meu.

Aici, în Biserica Ta, soții și soți credincioși
Te slujesc din dragoste, în armonie, bucuroși.
Căci fiecare căutând să se apropie tot mai mult de Tine,
Se apropie unul de altul, și-și fac mult bine.

Când soțul înțelege că-i pus de Tine în autoritate,
Să Te reprezinte și să-ți fie credincios în toate,
Când iubește, slujește și muncește cu sudoare,
Își înțelege chemarea și Ție Îți aduce onoare.

Când soția se supune de bună voie, fără să cârtească,
Când caută să-și respecte soțul și să-l sprijinească,
Când se poartă cu blândețe, modestie, credincioșie și bunătate,
Își zidește căminul și dă slavă Domnului, în toate.

Se dau astăzi în familii lupte înverșunate!
Care strigă mai tare! Care are dreptate!
Cel rău se luptă, familia să o nimicească,
Dar noi ne luptăm ca între noi, Dragostea să crească!

În veacul acesta când divorțul e așa prevalent,
Mă rog, în mijlocul bisericii, să fie cu totul absent!
Afară luptă om cu om, pentru scaunul cel mai înalt.
În Biserică suntem toți uniți în al Dragostei liant.

Copiii de azi se revoltă și nu își respectă pe a lor părinți.
Dar mă rog copiii noștri să fie ascultători și cuminți.
Mă rog ca Legea Împărăție, Legea Dragostei Supreme,
Să ne conducă mintea și pașii noștri în orice vreme.

Dă-ne Doamne un duh blând și smerit și-o minte înțeleaptă
Ca cei din jur să vadă-n noi iubirea Ta și calea Ta cea dreaptă.
Să fim un ajutor și-un sprijin de nădejde în vremea rea,
Mulțumirea, Pacea și Bucuria mântuirii, să ne umple inima.

Marinela Buzas 2 februarie, 2020

 

Share this

Oare este clar în zilele noastre ce înseamnă să fim creștini cu adevărat? 

Spre deosebire de orice altă școală de gândire, cum ar fi cea care spune că omul își găsește identitate în sine însuși, în talentele pe care le are, în rolul pe care îl joacă în societate, în realizări și în armonia cu sine însuși, creștinul își găsește identitate în ceea ce a făcut Hristos pentru el, în el și prin el și nicidecum în sine însuși. Atunci când ne identificăm cu Hristos avem pace cu El, pace cu noi înșine și pace cu cei din jur. În totală dependență de El, așa cum o mlădiță este dependentă de viță, așa și creștinul își trage seva identității sale din Hristos, zi de zi, în totală supunere și adorare față de El. Ce eliberare să știm că nu suntem lăsați la îndemâna circumstanțelor, a alegerilor, a performanțelor noastre, sau nici chiar a greșelilor noastre pentru a ne găsi valoarea în această viață! De asemenea, identitatea noastră nu este determinată de rănile pe care ni le-au făcut alții, pentru că Domnul Isus a murit să ne scape și de aceste poveri pe care le putem arunca acum asupra Lui. Totuși, a fi creștin cere și din partea omului ceva, și anume recunoașterea stării decăzute în care suntem fără Dumnezeu și acceptarea Domnului Isus ca Domn și Mântuitor. Asta înseamnă a muri față de sine, față de lume și față de păcat, și zilnic, clipă de clipă, a trăi sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt.

Oare este clar în zilele noastre ce înseamnă să fim creștini cu adevărat? Văd, nu doar persoane izolate, ci chiar biserici întregi care flutură cu mândrie drapelul desfrâului, iar în același timp își spun creștini. Ei își atrag mânia lui Dumnezeu asupra lor, prin faptul că înăbușesc adevărul, adăugându-i otrava păcatului. “Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor.” (Romani 1:18). Creștin este cel care trăiește în lumina adevărului Scripturii, fără să facă compromisuri. Trebuie știut faptul că mulți se identifică cu „religia creștină”, dar în realitate, ei nu s-au identificat niciodată cu Hristos, prin acceptarea Domniei și autorității Lui în viața lor. Mulți, așa ziși creștini, slujesc unui dumnezeu al imaginației lor. Aceeași minciună a diavolului este șoptită din nou și din nou: “Oare chiar a spus Dumnezeu să nu….?” Starea de păcat în care se află omenirea astăzi, este descrisă atât de clar de către Apostolul Pavel, în Romani 1:28-32 „ Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.” Iată ce a spus președintele unei țări, făcând aluzie la valorile cu care noi ne identificăm ca și creștini, cum ar fi faptul exclusivității relațiilor sexuale în cadrul căsătoriei, între un bărbat și o femeie. “Este greşit să dăm ascultare sau să mergem pe calea fanatismului religios şi a solicitărilor ultimative.” Ultimatum, adică ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Dumnezeu este cel care ne spune ce este rău și ce este bine și nu invers.
Ce înseamnă deci a fi creștin? Cuvântul “creștin” a fost atribuit ucenicilor lui Hristos, datorită faptului că erau urmașii lui Hristos, iar acesta era vizibil celor din jur din felul în care aceștia Îl iubeau și slujeau pe Dumnezeu și pe cei din jur. “Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.” (1 Ioan 3:10). A fi creștin înseamnă să fii răscumpărat prin sângele Domnului Isus “din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri” (1 Petru 1:18).
În schimb, o persoană care trăiește în păcat, care se complace în păcat și care nu vrea să vină la Dumnezeu cu păcatul său ca să primească iertarea, adică acela care nu vrea să se lase de păcat, nu are ca Tată pe Dumnezeu, ci dimpotrivă, conform cuvântului lui Dumnezeu, aparține celui rău. Creștinii sunt copiii lui Dumnezeu, iar toți ceilalți oameni, cei care resping chemarea Creatorului lor și care nu vin la pocăință, întră în categoria celor care au trecut de partea celui rău. Nu există cale de mijloc! Iar aceasta nu o spune un om sau o organizație, ci este hotărârea lui Dumnezeu.
Dumnezeu este Suveran, El este singurul adevărat și drept. Există un singur adevăr și o singură cale, iar aceasta ne este clar descrisă în Biblie. Dorești să cunoști Adevărul? Citești Biblia consecvent, căutând să faci tot ce scrie în ea? Îl iubești pe Dumnezeu mai presus de oricine și orice? Cunoști tu cu adevărat ce înseamnă să fii urmaș a lui Hristos, adică creștin? Dacă te identifici ca fiind creștin, ți-ai predat controlul vieții tale lui Dumnezeu? Ai gustat tu bucuria mântuirii? Ai primit tu pacea și asculți tu de poruncile lui Dumnezeu? Mă rog ca toți cei ce au oportunitatea să citească aceste rânduri, să nu stea nepăsători față de propria lor mântuire, astfel ajungând să fie pe veci despărțiți de Creatorul lor. E simplu, dar e greu. Înainte de a învia împreună cu Hristos la o viață nouă, trebuie mai întâi să mori împreună cu El. Fără cruce nu există mântuire. Pe tronul vieții tale nu pot sta doi stăpâni. Odată mântuit, trebuie să lupți lupta cea bună până la capăt, știind că în Hristos, ai totul necesar ca să fii biruitor. Deși dorința lui Dumnezeu este ca toți să fie mântuiți și nici un om să piară, El dă libertate fiecărui om să aleagă.
Trăim vremuri tulburi, în care adevărul și minciuna s-au agitat așa de mult împreună, că pentru o clipă ne-a dat impresia unei noi substanțe, ca și cum ar exista o cale de mijloc. Dar văd că încet, încet, încep să se limpezească lucrurile. Odată cu presiunea persecuției care vine peste creștini, chiar și aici în America, unii au sărit rapid în oceanul toleranței, acceptând păcatul ca normă, chiar înainte să le ajungă cuțitul la os. Dar văd și creștini autentici, care merg pe cale cu Hristos, fiind gata să plătească prețul supunerii și ascultării de Dumnezeu, oricare ar fi acela.
Este imperativ ca să cunoaștem Adevărul, căci doar Adevărul ne poate face liberi. Dacă ai Adevărul, adică pe Domnul Isus, vei dori din toată inima ta să cunoști și să trăiești în lumina Cuvântului Său. Vei dori să-ți cunoști identitatea ta în Hristos și cum se materializează aceasta, în toate aspectele trăirii tale pe pământ. Dacă nu ești cu adevărat un creștin, nu uita, El te-a creat, ți-a dat viață, a plătit prețul răscumpărării tale cu scump sângele Său și te așteaptă ca să-ți petreci eternitatea cu El, în splendoarea cerului Său, cu neputință de descris sau de imaginat cu mintea aceasta limitată.

Share this

Cu Dumnezeu în Subterană – Richard Wurmbrand

Cu Dumnezeu în subterană-Cartea PDF

O carte pe care pot să o citesc din nou și din nou. Am învățat așa de mult de la fratele Richard Wurmbrand din scrierile și predicile dânsului. Dar dacă ar fi să rezum tot ce a scris, tot ce a trăit și tot ce a vorbit într-un cuvânt aș spune: “DRAGOSTEA”. Îmi doresc din toată inima să am o frântură din dragostea fratelui Wurmbrand pentru Mântuitorul, Salvatorul, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Mirele nostru drag și iubit Domnul Isus.

Consider că suntem foarte privilegiați să avem astfel de exemple vrednice de urmat. Chiar dacă ar veni persecuția și am fi puși în închisoare ca fratele Wumbrand oare ce binecuvântați suntem să avem acești ani minunați de pregătire. Ne-a dat Domnul atâtea cărți, atâți oameni minunați și multe lecții de învățat atât de la cei care au trecut examenul încercării dar și de la cei care nu l-au trecut.

Mă rog să vină Domnul în curând, dar dacă mai avem o clipă de așteptat, mă rog să așteptăm iubind. Definiția cea mai frumoasă a iubirii, am auzit-o de la fratele Wumbrand. El spunea IUBIRE se traduce SLUJIRE.

Aici puteți aveți sub format PDF cartea Cu Dumnezeu în subterană-Cartea PDF

Share this

Sindromul cumpărării compulsive și hoarding

           Sindromul cumpărăturilor compulsive și hoarding, sunt și acestea arme ale celui rău, ca să ne împiedice de a ne bucura de la lucrurile pe care Dumnezeu le are pentru noi. Aceasta este o problem reală, o boală a sufletului. Dumnezeu vrea ca să ne bucurăm de roadele muncii noastre, nu să fim controlați de lucrurile materiale care să ne ia tot timpul și energia. Noi nu trebuie să ne folosim resursele financiare doar să acumulăm de dragul de a acumula.

Domnul Isus a murit ca să ne elibereze și de aceste adicții. Domnul vrea ca noi să avem ordine în inima și mediul nostru înconjurător. Dacă nu mai ai loc să calci în casă de lucruri, dacă nu poți să arunci lucrurile de care nu mai ai nevoie, dacă în continuu cumperi diferite produse doar că ți se pare că sunt la un preț bun sau îți atrag privirea, ai nevoie de ajutor ca să te oprești. Găsește pe cineva matur în credință care să se roage, să postească cu tine ca tu să poți să înlocuiește acest obicei distructiv cu alte activități constructive.

A cumpăra pe credit /  Cum să scăpăm de datorii

Biblia este sursa învățăturilor pentru toate aspectele vieții și existenței noastre pe acest pământ. Mă minunez de faptul că unii necreștinii recunosc și folosesc principiile Biblie în afaceri, relații personale sau sfaturi practice. Principii de bază pentru administrarea banilor sunt: a aveau un buget (Luca 14), a plăti datoriile și a nu te împrumuta (Proverbe 22:7), a te înconjura cu oameni de caracter (1 Corinteni 15:33), a economisi bani și a investi (Proverbe 21:22) și a fi generos (1 Corinteni 15:33).  Unul dintre cei mai competenți oameni care discută administrarea banilor din perspectiva Bibliei, este Dave Ramsey. Cursurile lui Dave Ramsey, sunt bazate principiile Biblice și experimentate de el și familia lui în mod personal. De la eșec financiar și căsătorie pe cale de divorț a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu în mod personal și să studieze principiile Biblie despre bani și să le pună în practică. Mulți creștini și necreștini au benficiat de aceste cursuri și nu numai că au găsit libertate financiară dar mulți și-au salvat căsătoriile sau au ajuns să devină creștini. Am vizionat aceste cursuri în casa mea cu alți prieteni și împreună cu copiii (sunt și cursuri speciale pentru copii). Aș recomanda ca aceste seminare de Dave Ramsey să fie parte din biblioteca fiecărei Biserici. Recomand fiecăruia cel puțin să asculte gratis pe youtube, seminariile acestea, dacă nu pot să-și permită să le cumpere.

Mândria, Aroganța și Etichetarea

În primii ani trăiți în America, am condus o mașină veche de peste 10 ani. Chiar după ce ne-am cumpărat un Adult Family Home, nu am simțit deloc nevoia să ne cumpărăm o altă mașină. Când a venit al doilea copil îmi era greu să pun scaunul copilului în mașină, iar mașina se tot strica, așa că ne-am cumpărat o mașină mai mare și mai nouă. Comparativ cu mașina pe care o aveam, această nouă mașină, Honda Odossey, cu doar 2 ani vechime, era într-o stare mecanică și estetică mult mai bună. Prima remarcă primită de la o prietenă a fost aceasta: “În sfârșit ai intrat și tu în rând cu lumea.” Șocant, nu-i așa?  Oare în ce categorie am fost până atunci pentru ea? Acum, aveam mai multă valoare? Greșit! Valoarea noastră o dă Domnul Isus. Toți am fost cumpărați cu același preț, sângele Domnului Isus. Toți suntem creați după chipul și asemănarea Lui. Continuă lectura “Sindromul cumpărării compulsive și hoarding”

Share this

De ce avem așa mare nevoie de dragostea unui prieten?

Acesta este primul articol din seria: “Identitatea omului în Christos Domnul vis-a-vis de prietenie”

„Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.” (Ioan 15:15)

Identitatea creștinului nu este doar o identitate declarativă, ci o identitate manifestată prin felul în care își trăiește viața de zi cu zi. Cuvinte plăcute, lozinci, declarații frumoase, poate avea oricine. Noi ca și creștini, nu doar vorbim frumos, ci trăim frumos, spre slava lui Dumnezeu, care ne-a iubit atât de mult încât a trimis pe singurul Său Fiu, pe Isus Christos, ca să moară în locul nostru. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). În aceste verset, cuvântul “iubit” este cuvântul din limba greacă “Agape”. Agape este dragostea necondiționată, dragoste pentru care noi nu putem să facem nimic să o merităm. Această dragoste, Agape, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, de aceea ea este forța motivatoare din spatele acțiunilor noastre. Iubim pentru că am fost iubiți. Dăm Agape pentru că Agape este esența identității noastre. “Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.” (Romani 5:5). Despre dragostea Agape am vorbit mai pe larg în numărul precedent, dar aș dori să menționez că această dragoste este totdeauna prezentă și la lucru în viața noastră, fie că vorbim de prietenie, sau de iubirea între soți, sau de iubirea copiilor, sau chiar despre iubirea vrășmașilor. Agape este alegerea de a iubi sacrificial, cu fapta și cu adevărul, primind puterea să facem aceasta de la Dumnezeu. “Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.” (1 Ioan 3:18). Continuă lectura “De ce avem așa mare nevoie de dragostea unui prieten?”

Share this