Grup creștin moderat.

“Deci, fiincă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului?” 2 Petru 3:11,12

Aici pe grupul creștin, știrea zilei, nu are locul prioritar ci locul prioritar îl are Hristos și mai exat Hristos în mine. Aici ne sfătuim, ne ajutăm cum trebuie să ne comport eu în lumina știrei zilei. Dacă unul dintre noi suferă, noi toți suferim împreună cu el, ne unim în rugăciune și căutăm să-l ajutăm. Știind tot ce știu că se întâmplă în jurul meu, știind în parte așa cât pot eu să pricep din Scriptură ce urmează să se întâmple în viitor, vin pe grupul creștin ca să primesc încurajare și să dau încurajare, să fiu omul care Dumnezeu dorește să fiu. Aici se întâmplă lucruri pe care lumea l-ar crede de-a dreptul nebunii și aceasta pentru că noi avem dragostea lui Hristos turnată în noi prin Duhul Sfânt.

Continuă lectura “Grup creștin moderat.”

Share this

Cu cât iubești mai mult o persoană, cu atât ai mai multă răbdare cu ea.

Dacă ești în viață, și citești aceste rânduri, este pentru că ești iubit și prețuit de Creatorul Tău, care își arată dragostea față de tine, așteptând ca să te întorci la El cu pocăință.

Unii cred că Dumnezeu întârzie să-și împlinească făgăduința revenirii Lui dar adevărul este că El nu întârzie ci ne iubește atât de mult, încât mai așteaptă un suflet să vină la El ca să fie salvat. Ești acel suflet tu? Nu aștepta, crede și cere-I să te mântuiască!

“Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” 2 Petru 3:9

Share this