Mulțumirea

“Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos.” (Efeseni 5:19,20)

“Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” (Coloseni 3:17)

“Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” (1 Tesaloniceni 5:18)

 

Dumnezeu Tatăl a trimis pe singurul Său Fiu, pe Domnul Isus, ca prin El să fim născuți din nou, să fim înfiați, răscumpărați și să primim moștenirea rezervată copiilor Lui.

“Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Şi, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: „Ava”, adică: „Tată!” Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi, dacă eşti fiu, eşti şi moștenitor, prin Dumnezeu.” (Galateni 4:4-7)

Noi putem să strigăm plini de bucurie Ava, Tată daca într-adevăr inima noastră a fost schimbată și trăim într-o relație personală cu Tatăl, prin Domnul Isus și cu ajutorul și călăuzirea Duhului Sfânt. Mulțumirea și închinarea noastră sunt dovada faptului că Îl iubim și înțelegem ceea ce a făcut Tatăl pentru noi.

Mulțumirea, în viața noastră de creștini, trebuie să fie un stil de viață, o atitudine permanentă, o stare a sufletului care reflectă dependența și încrederea totală în Dumnezeu Tatăl, știind cine suntem în Cristos și care este menirea noastră în viață.

“Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.” (Efeseni 5:20)

Mulțumirea față de Tatăl implică a recunoaște că:

 1. Voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită știind.

-implică de asemenea recunoașterea faptului că El este Suveran, atotștiutor, și că toate lucrurile vor lucra împreună spre                                              binele celor ce-L iubesc. “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Romani 12:2)

 1. O stare de dependență și încredere totală în Tatăl, aducând și cererile noastre la cunoștința lui cu mulțumiri.

“Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” (1 Tesaloniceni 5:18). Zilnic noi trebuie să venim înaintea Lui cu mulțumire recunoscând că tot ce avem, tot ce suntem suntem datorită Lui, și toate cererile trebuie să la aducem cu mulțumiri dintr-o inimă care se încrede în El și este gata să spună totdeauna: „Facă-se voia Ta”

 1. A sta în prezența Domnului. “Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.” (Psalmi 16:11)

Pentru a ne bucura de prezența Domnului noi trebuie să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt și să avem orice gând făcut rob ascultării de Hristos.

Când nu avem bucurie și mulțumire în inimă este datorită unei gândiri nealiniate Scripturii. Nu doar că ne facem nouă rău dar Îl întristăm pe Dumnezeu, pentru că ne luăm ochii de la El și îi ațintim spre lucruri care ne tulbură inima și ne fură starea de mulțumire și pace.

 Mulțumirea implică:

Câteva principii pe care trebuie să le ținem înaintea noastră, pentru a avea o stare permanentă de mulțumire:

 1. Fii de acord cu Dumnezeu în toate lucrurile.

Până noi, ca și creștini, nu ne punem de acord cu Dumnezeu în toate lucrurile, nu putem să avem o stare permanentă de mulțumire în inima noastră.

Dumnezeu, Tatăl – este în control, este atotștiutor, este înțelept, este bun, este dragoste, este Sfânt..

Fii de acord cu Dumnezeu cu privire la ceea ce El spune despre tine și înțelege că orice situație care vine în viața ta:

– nu este peste puterile tale de a o birui

– va lucra spre Slava lui Dumnezeu

– nu este deloc la întâmplare.

Noi trebuie să cultivăm o stare de mulțumire, în inima noastră, cu privire la cine este Dumnezeu și lucrarea pe care o face, atât în viața ta cât și în întreaga omenire. Atunci când nu ai răspunsul la toate problemele și când nu înțelegi de ce, dar ai o stare de mulțumire, tu reflecți încrederea deplină în Dumnezeu și faptul că ești de acord cu El, în toate lucrurile.

Mulțumirea nu este o acțiune forțată, un obicei pe care ni-l impunem, ci ea este izvorâtă din Dumnezeu, spre Slava lui Dumnezeu și indirect, spre binele nostru, atât sufletesc cât și fizic. Deși noi trebuie să ne disciplinăm și să ne facem o rutină din a mulțumi lui Dumnezeu și a avea o stare constantă de mulțumire, totuși noi nu trebuie să uităm de unde izvorăște mulțumirea și care este scopul mulțumirii. O stare de mulțumire, aduce sănătate atât spiritului, sufletului cât și trupului nostru.

“Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăţ necurmat.” (Proverbe 15:15)

 1. A fi mulțumit înseamnă a-ți găsi plăcerea, satisfacția, bucuria și fericirea în ceva, sau în cineva.Noi, ca și creștini, știm că doar Dumnezeu Tatăl poate să ne dea adevărata fericire. Pe cât ne apropiem de Domnul și petrecem mai mult timp cu El, pe atât dragostea noastră pentru El crește și bucuria noastră este tot mai deplină.

“Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din Tine bucuria şi veselia mea, voi cânta Numele Tău, Dumnezeule preaînalt,” (Psalmul 9:1-2)

 1. A fi mulțumit înseamnă a-ți exprima recunoștința.

Această cere și din partea noastră o disciplină. Noi trebuie să ne fixăm obiective clare și rutină prin care în fiecare zi să mulțumim Domnului.

Noi trebuie să ne încurajăm unii pe alții ca să lăudăm pe Domnul; și câteodată trebuie să ne încurajăm chiar pe noi înșine.

“Pentru ce te mâhnești, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.” (Psalmi 42:5)

 1. A considera ca o bucurie

A fi mulțumit chiar în mijloc încercărilor înseamnă să ai o perspectivă divină care transcende gândirea omului fără Dumnezeu.

“Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări” (Iacob 1:2)

Doar când știi că Dumnezeu lucrează în tine Slava Să poți să privești ca o mare bucurie feluritele încercări care vine în viața ta.

De multe ori noi pierdem oportunități prin care Dumnezeu să își arate Slava Sa pentru că privim la probleme și încercări cu o perspectivă lumească și încercăm să eliminăm cu orice preț chiar unii spunând că ele sunt un blestem sau dovadă că nu avem destulă credință.

Gândirea lumească cu privire la încercări este să întrebăm la fel cum au întrebatucenicii pe Domnul Isus: “Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” Ioan 9:2

Răspunsul Domnul Iisus a fost: “Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui, ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.” Ioan 9:3.

Altă traducere spune că sa născut așa ca să se arate Slava lui Dumnezeu.

Chiar atunci când Dumnezeu ne mustră pentru păcatele noastre, este o mare binecuvântare pentru că ne dă șansa să ne pocăim și ne atrage la El. Dumnezeu vrea să-și arate slava Lui în noi și prin noi.

„pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veşnic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. Vă rog iarăşi să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastră.” (Efeseni 3:10-13)

 1. A fi mulțumit înseamnă a avea răsplată.

Partea noastră de moștenire este Domnul. Ești răsplătit acum și vei fi răsplătit în veșnicie, prin bucuria prezenței Domnului în viața ta, prin bucuria mântuirii, prin nădejdea vie care este în tine și prin Duhul Sfânt care te călăuzește. Niciunul dintre noi nu avem motive să nu avem o stare continuă de mulțumire, dacă Domnul Isus trăiește în noi, prin Duhul Lui și Cuvântul Lui ne călăuzește viața.

„Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.” (Efeseni 1:13,14)

“Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele.” (Psalmi 119:111).

„Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.”  (Plângerile 3:24)

Ca să ai o stare de mulțumire:

 1. Ferește-te de invidie. Învață să te bucuri cu cei ce se bucură.
 2. Ferește-te de a te compara cu alții.
 3. Ferește-te de lăcomie.
 4. Ferește-te de lene. Munca este o binecuvântare. Cuvântul Domnului ne îndeamnă ca să muncim cu mâinile noastre, ca să avem să dăm și altora.

De asemenea, Cuvântul Domnului ne spune că e mai bine să dai decât să primești. Omul leneș, care nu face mai nimic, de multe ori este cel care este nemulțumit și bagă de vină la alții. A munci și a da celor din jur, ne dă o stare de mulțumire sufletească.

 1. Ferește-te să te bazezi pe emoții. Poți să dai Lauda Domnului chiar și atunci când ai lacrimi pe obraz. Baza mulțumirii noastre este încrederea în înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu.
 2. Ferește-te să te plângi, chiar dacă ai motive.

“Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.”

(Coloseni 3:13)

Fiecare dintre noi trebuie să ne obișnuim să îi spunem lui Dumnezeu necazul nostru, motivele noastre de nemulțumire, pentru că astfel vom avea mai puțin de spus celor din jur.

 

 1. Care este rutina ta zilnică prin care îți arăți mulțumirea față de Dumnezeu?
 2. Cum crezi că ești caracterizat de cei care te cunosc ?
 3. Ca un om nemulțumit.
 4. Ca un om care este câteodată mulțumit.
 5. Ca un om care este cel mai des mulțumit.
 6. Ești mulțumit chiar în cele mai grele circumstanțe ale vieții

Dacă vezi în inima ta nemulțumire, adu toate plângerile Tale la Crucea lui Hristos, acceptă Domnia și suveranitatea Lui peste tine și trăiește-ți viața în perspectiva eternității.

Share this

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.