Pe coala alb-a vieții mele spălată-n sângle-I preasfânt

De un gând nou mi-e inima însuflețită
De gândul lui Christos mi-e călăuzită.
Căci El e Domn și Stăpân în inima mea,
Gândul, vorba, fapta pe Domnul Îl vor reflecta.

Când voci străine mă cheamă pe căi întunecate,
Când ispitele și firea se luptă cu gânduri stricate
Eu vocea blândului Păstor și-a Duhului călăuzire
Urmez cu credincioșie căci sunt o nouă făptură, o nouă zidire.

O nouă poruncă, o nouă lege, o nouă viață
Prin Duhul Sfânt am dragostea cea măreață.
O nouă natură, natura Domnului Isus Cristos
Mă însuflețește în viață și de acea-s bucuros.

În locurile cele Sfinte, al harului prezenței Lui.
Aici pe pământ am bucuria și pacea sfânt-a cerului.
Mă rog în gând, mă rog cu voce tare, și-s fără frică.
Căci Duhul lui Christos e-n mine, El mă susține, mă ridică.

Deasupra oricărei împărăți, domnii sau puteri
Este Domnul Dumnezeu și-a lui mângâieri.
În mintea mea sădesc mereu Cuvântul lui cel sfânt
Ziua și noaptea Îi aud susurul vocii lui cel blând.

De când m-am pocăit, Domnul Isus ia chip în mine
Mă modelează, mă transformă, prin Harul Lui mă ține.
Pe coala alb-a vieții mele splălată-n sângle-I preasfânt
Domnul Isus, scrie o Epistolă vie, ca mărturie pe pământ.

El scrie iubire, de fiecare dată când iert ca și El
El scrie credință când sper și nu mă îndoiesc defel.
El scrie nădejde, când mâinile mi le ridic spre cer
El scrie viață, când Îl mărturisesc celor ce-n păcat pier.

E un gândul veșniciei sădit în orice om, e setea după cer
Dar doar cei ce-L primesc pe Domnul trăiesc a-L tainelor mister,
Iertarea, mătuirea și viața nouă în Isus Christos.
Au cei ce i-au predat viața și Îl slujesc bucuros.

Amin

5/24/2020

Share this

Biserica perfectă?

“Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.” ( Efeseni 5:27b)

Eu îmi imaginez biserica “perfectă”, sau mai bine zis în procesul de a fi perfecționată, ca având următoarele elemente.

 1. Naștere din nou. Membrii (mădularele) acestei biserici trebuie să fie oameni mântuiți (născuți din nou). Pentru aceasta, învățătura despre nașterea din nou, sau despre mântuire, trebuie să fie predicată.
 2. Umplerea cu Duhul Sfânt. Odată mântuiți, trebuie să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Un credincios total supus și stăpânit de Duhul Sfânt, este un mădular sănătos în Trupul lui Christos, Biserica. O umplere cu Duhul Sfânt ne va împuternicii să trăim vieți sfinte, să vestim Evanghelia și să iubim, așa cum am fost și noi iubiți de Hristos.
 3. Dragostea este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, de aceea trebuie să fim umpluți cu Duhul Sfânt și să fim mereu atenți la șoapta Lui. Versurile unui cântec, spun așa: “Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, Nici soare nu-i, nici viată nu-i, Iar eu mă simt al nimănui. Acolo unde nu ești tu”. Îmi cer scuze că folosesc versuri dintr-un cântec romantic, dar de când le-am auzit, copil fiind, am crezut că acest refren vorbește despre Domnul Isus. Pentru mine, Isus e viața mea, Soarele meu veșnic, și fără El nu pot să fac nimic, sunt nimic, de aceea a rămâne în dragostea Lui și a lăsa ca dragostea Lui să curgă prin mine, spre alți, este laitmotivul vieții mele. Focul dragostei Agape care arde în noi pentru Dumnezeu și pentru cei din jur, va arde mândria, iubirea de sine, certurile, dezbinările, lăudăroșenia vieții și orice alt păcat distrugător. Pentru că atunci când avem ochii ațintiți la dragostea lui Dumnezeu, la jertfa Domnului Isus, nu putem decât să fim umpluți cu iubire și să umblăm în dragoste. De aceea, eu cred că Apostolul Pavel scrie: „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.” (1 Corinteni 2:2). Suntem uituci, de aceea trebui să ne punem, zilnic, în fața noastră jertfa Domnului, ca să ne aducem aminte ce am meritat (moartea) și să știm să apreciem harul pe care l-am primit. Dacă nu facem lucrul acesta, vom fi ca robul netrebnic care a uitat de ce mare datorie a fost iertat, iar ca urmare s-a purtat atât de aspru cu cel căruia îi datora, așa de puțin.
 4. Doctrină sănătoasă. Cred că putem birui răul prin bine. Am auzit că cea mai bună metodă să menții un gazon, este ca să semeni, regulat, semințe de iarbă, astfel ca iarba să înăbușă buruienile. Dar și pământul trebuie să fie bun, fertilizat și buruienile, când apar, să fie scoase. Dar totuși, cel mai important lucru este să semeni sămânța bună. A semăna o doctrină sănătoasă este vital pentru sănătatea bisericii. Doctrina în biserică nu este răspândită doar prin predică. Andrew Fletcher, un activist politic scoțian, a spus următoarele: „Lasă-mă să scriu cântecele unei națiuni – nu-mi pasă cine scrie legile ei”. Lunea dimineața, de multe ori mă trezesc cântând o cântare pe care am auzit-o la program, Duminica. Aici e mult de spus, dar mă rezum doar să spun că un bun pastor va fi atent la doctrina, care intră în biserica păstorită de el, și prin muzică (versuri, ritm și melodie).
 5. Respect reciproc. Tânăr, bătrân, femeie, bărbat, copil, educat, needucat, sărac, bogat, sănătos, bolnav, toți suntem una în Hristos.
 6. “îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste şi căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii.” (Efeseni 4:2b,3). Tot dragostea Domnului ne adună în jurul lui.
 7. Fiecare să-și cunoască identitatea în Christos și locul hotărât de Dumnezeu pentru fiecare: în familie, în biserică și în societate. Cea mai ne la locul ei, dacă pot să spun așa, este femeia. Atunci când femeia nu este la locul ei, acolo unde a pus-o Dumnezeu să fie, Biserica are mult de suferit. O biserică care se îndreaptă spre perfecțiune, are femei la locul lor (aș vrea să tratez acest subiect mai pe larg într-o altă scriere, căci știu că nu mă voi încadra în numărul de cuvinte sugerate pentru această expunere).
 8. Creștere. Rugăciunea înainte de a începe ziua, citirea Scripturii, cultivarea unui auz sensibil la șoapta Duhului Sfânt, evanghelizarea, sunt doar câteva din domeniile creșterii spirituale, pe care fiecare membru într-o biserică “perfectă” ar trebui să le aibă.
 9. O biserică, care se apropie de perfecțiune, este o biserică care se ocupă de cei în nevoie, atât din biserică dar și de cei dinafara bisericii. Nici o persoană din biserica perfectă nu ar trebui să ceară ajutor social de la stat, ci ar trebui să găsească ajutor în biserică.
 10. Relații bune cu alte biserici; colaborare între păstorul acestei biserici și alți păstori.
 11. Evanghelizare, înafara zidurilor bisericii.
 12. O atenție specială acordată copiilor și tinerilor. Un mare rol în educarea copiilor îl are mama. Acesta ar fi unul dintre cele mai importate locuri/roluri pe care femeia îl are în biserică/familie.
 13. Muzică, în așa fel încît prin text, ritm și melodie, să-L onoreze pe Domnul.
 14. O biserică în care se practică mustrarea și disciplina. (Aici câteva motive, de ce: https://www.romaniantimes.com/index.php/categorii/meditatii-crestine/marinela-buzas/46-meditatii-crestine/1858-identitatea-30.html)

 

Multe, multe aș avea de adăugat, toate lucruri cunoscute de dumneavoastră. Dar dacă ar fi să reduc totul la o frază, aș spune cam așa: “O biserică perfecta, este o biserică în care eu sunt gata să iubesc, cum a iubit Isus, să iert cum a iertat Isus, să sufăr cum a suferit Isus, cu scopul de a-l ajuta pe fiecare membru, să vadă în mine un crâmpei din frumusețea Mântuitorului.” 

Marinela Buzas

5/20/2020

Share this

RAVI ZACHARIAS – he will never be „no more”

Am învățat, cu mulți ani în urmă, de la un predicator, să mă feresc “să ridic oamenii în slăvi”, pentru că astfel întind două curse. Prima cursă este cursa mândriei, în care cel lăudat poate cădea foarte ușor, pe fundalul aplauzelor, dacă acesta nu este atent. A doua cursă este cursa diviziunilor, pentrucă așa de repede suntem gata să formăm partide și să ne certăm unii cu alții, uitând că toți aparținem lui Hristos și doar prin jertfa Lui suntem mântuiți.
Dar astăzi, când am auzit că mult iubitul nostru frate, Ravi Zacharias a fost ridicat în slăvile cerești și este cu Domnul pe care l-a iubit și l-a slujit cu atâta credincioșie, vreau să spun și eu câteva cuvinte de apreciere. Fratele Ravi Zacharias este vrednic de urmat, pentru că și el l-a urmat, cu credincioșie, pe Domnul Isus.
Printre lucrurile pe care le-am admirat la fratele Ravi, sunt:
1. Dragostea fratelui Ravi pentru Dumnezeu și pentru lumea pierdută.
2. Smerenia cu care a vestit Evanghelia.
3. Faptul că a ridicat lideri și a lucrat în echipă.
4. Felul în care și-a onorat soția și și-a iubit copiii.
5. Felul în care a apărat credința, fără să atace la persoană sau să se certe pe marginea subiectelor îndoielnice.
6. Felul în care l-a înălța pe Hristos și mesajul Evangheliei, mai presus de orice și de oricine.
7. Faptul că sa lăsat călăuzit și umplut de Duhul Sfânt.
8. Faptul că vorbea, deschis, despre luptele din viața lui personală.
9. Cărțile scrise și epistola vie a vieții lui.

Cred că lacrimile curg șuvoi, din mulți ochi, astăzi, cum curg și din ochii mei. Domnul să fie slăvit că e doar a pauză, scurtă cât un abur, și vom fi toți împreună, bucurându-ne cu mult iubitul nostru mire, Isus Hristos!
Slava, Cinstea și Gloria să fie a Lui în vecii vecilor! Amin!

Share this

Rusalii

Duhul Sfânt- promisiune onorată, Puterea învierii,
Persoana Trinității Sfinte, Arvuna moștenirii.
Duhul Sfânt a fost revărsat peste cei născuți din nou,
Cei ce-L iubesc pe Hristos și  cred tot Cuvântul lui Său.

O, Zi de Rusalii, ce m-ai transformat în flacără vie
Când mi-am dedicat viața cu totul totului Țjie.
Zi minunată când darul vorbirii în limbi eu l-am primit.
Nu l-am meritat, și recunosc mult după El eu nu am stăruit. Continuă lectura „Rusalii”

Share this

Mărturia Bisericii prin trăirea în Unitate

„Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.” (Filipeni 2:1-2).

O Biserică unită, este o Biserică sănătoasă și o bună mărturie înaintea necreștinilor și a întregului Univers: “pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.” (Efeseni 3:10,11). Sănătatea spirituală a Bisericii depinde de sănătatea fiecărei persoane care face parte din ea. Așa că, în loc să vorbim despre mișcarea ecumenică, sau despre anumite evenimente din istoria Bisericii Universale, evenimente care au dus la unitate sau la dezbinare, cred că este mult mai de folos să abordăm acest subiect, din punct de vedere personal.

La baza unității creștine este dragostea, turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. „având rădăcina şi temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toţi sfinţii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălțimea şi să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. (Efeseni 3:17b-19). Dragostea pe care ne-o dă Hristos întrece logica și puterea omenească și este esența identității noastre. “Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 22:36-39). Un creștin iubește pentru că are în el natura lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este dragoste! „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu! Cel ce nu iubeşte nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dacă cineva spune: „Îl iubesc pe Dumnezeu“, dar îşi urăşte fratele, este un mincinos; căci dacă nu-l iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, nu-L poate iubi pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut.” (1 Ioan 4:7-8,20). Nimeni nu poate să spună că Îl iubește pe Dumnezeu și în același timp să-l urască pe fratele lui. De fapt, noi suntem chemați să îi iubim chiar și pe vrăjmașii noștri, cu cât mai mult pe frații și surorile noastre în Hristos. Cu cât Îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și dragostea Lui pentru noi, cu atât și noi vom putea să cultivăm dragostea în viața noastră și să dăruim dragostea Agape, celor din jur. Cuvântul lui Dumnezeu ne explică clar, atât prin exemple cât și prin porunci clare, ce este și ce nu este dragostea Agape. De acea e important să citim Biblia, să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu și să cerem de la El, zilnic, putere ca să putem să iubim și noi cum a iubit Domnul Isus. Deci, primul pas în realizarea unității creștine, este trăirea în dragostea. Continuă lectura „Mărturia Bisericii prin trăirea în Unitate”

Share this

“Dumnezeu nu lucrează decât prin oameni ai rugăciunii.” (Fr. Valentin Popovici)

 

Fr. Valentin Popovici a spus“Azi avem teologi mari, avem oratori mari, avem clădiri mari, cum n-au fost din vremuri străvechi, cu confort, cu sisteme de înregistrare video și audio, și totuși lipsește puterea. Atunci mă gândesc: mai bine fără mari teologi, fără mari oratori și mai bine fără catedrale, dar cu oameni ai rugăciunii, căci Dumnezeu nu lucrează decât prin oameni ai rugăciunii.” (Dragostea -Marea Forță a Bisericii -Petru Popovici, pg. 4).

E de așteptat ca să poți să vorbești, ca să fii un vorbitor.

Nu faptul că un vorbitor este cursiv, logic, concis și captivant, este problema. Chiar dimpotrivă, îmi e greu să cred că o persoană care nu se poate exprima, sau care are defecte majore de vorbire, este chemat să vorbească în fața mulțimii. Prof. univ. dr. Marius Cruceru spune așa: „Am mai spus-o și am repetat-o …este o crimă spirituală să te duci să furi 45 de minute din viața cuiva cu o predică nepregătită, vorbind despre lucruri eterne, cu o miză între viață și moarte, improvizînd în nesimțire, cu inspirație din știrile de la ora 17.00. Nu există scuză pentru așa ceva! Generația aceasta are acces la materiale superioare ca informație și teologie. Nu le putem trăda așteptările prin lenea noastră.” (https://mariuscruceru.ro/2019/09/07/invata-textul-invata-pe-de-rost-textul-apoi-vei-fi-liber-sir-anthony-hopkins/).

Problema este atunci când oratorul introduce, ori o doctrină greșită, ori se lasă cuprins de valul like-urilor, astfel devenind centrul atenție, (aceasta fie voluntar, fie involuntar), ba mai mult, atunci când acesta nu trăiește ceea ce predică. Problema este când predicatorul nu este plin de dragoste și pasiune pentru Dumnezeu și pentru sufletele pierdute. Problema este atunci când, forma excelentă de prezentare, maschează un conținut slab. Problema este când rugăciunea personală și colectivă, nu este la loc de cinste în casa lui Dumnezeu, în Casa rugăciunii. Continuă lectura „“Dumnezeu nu lucrează decât prin oameni ai rugăciunii.” (Fr. Valentin Popovici)”
Share this