Credința noastră mereu neclintită

Acestă cântare este de mare actualitate, având în vedere încercările prin care trecem ca și credincioși. Doamne ajută-ne să stăm uniți în iubire lângă Tine, să ne bucurăm în Tine, și să fim neclintiți în credință. Mă rog ca versurile acestei cântări să fie realitatea vieții dumneavoastră. 

1. Credința noastră mereu neclintită
Stă şi în valuri de mari prigoniri
Prin jertfa sfântă de-a pururi zidită
Ea ne conduce la mari biruinți.

R: Pentru Isus noi stăm tari în credinţă
Nu şovăim a-l urma (ne-nceatat)
Isus ne duce la biruinţă
Cununa ne va da (Isus).

2. Lângă Isus stăm uniţi în iubire
El e al nostru măreţ Salvator
Cine-L urmează fără şovăire
Pân la mormânt va fi biruitor.

3. Inima noastră se bucură-n Domnul
Iar buzele noastre Îl preamăresc
Privirea numai spre El e-aţintită
Primim puteri de la Tatăl ceresc.

PARTITURA AICI 

Share this

Eu am murit împreună cu Hristos

 

Eu am murit împreună cu Hristos
Și El trăiește în mine glorios
Eu sunt ascuns cu El în Dumnezeu
Viața mea e păstrată-­n harul Său.
De aceea caut mereu să fiu bun smerit și blând
Milă și răbdare îndelungă având.
Iert cu drag pe acela care mi­-a greșit
Vina lui nu amintesc la nesfârșit.

Aleșii Domnului, sfinți și preaiubiți
Căutați, Cuvântul cel sfânt să îl citiți
Înțelepciunea Lui vă va păzi
Iar a Sa Pace în voi va locui.
De aceea caut să dau un sfat bun, mângâietor
Din Cuvântul Lui, bogat și-­ndurător
De la El înțelepciunea o primesc
Sfatul bun doar la Domnul eu găsesc.

Un singur trup noi să fim și­ un singur duh
În pacea Sa să trăim pe-­acest pământ
La pace ­am fost chemați și o dorim
În dragostea Lui ca unul toți să fim.
De aceea, dacă am, un motiv ca să mă plâng
Eu arăt iubirea Sa, duios, iertând
Caut să-­l îndrept pe cel ce a căzut
Cum Isus pentru cu mine a făcut.

Cu mulțumire, în inimă, Îi cânt
Fiindcă dragostea Lui îmi dă avânt.
Și prin al meu cuvânt și fapta mea
Vreau să măresc ne-­ncetat doar slava Sa.
De aceea, Îl slujesc și cu drag mă dăruiesc
Pe­-al meu Domn nespus de mult eu Îl iubesc
Și cântări duhovnicești înalț spre cer
Mulțumire-­I aduc, chiar când Îi cer.

Această cântare face parte dintr-un set de 5 cântări, inspirate dintr-o predică scurtă de mai puțin de 12 minute din Coloseni 3:3-17. Continuă lectura „Eu am murit împreună cu Hristos”

Share this

Iubirea-i deplină ascultare (Interpretare)

Partiturile și negativul se găsesc aici

Iubirea-i deplină ascultare

“Căci dragostea de Dumnezeu stă in păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.” (1 Ioan 5:3)

“..dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfant care ne-a fost dat.” (Romani 5, 5 )

“ Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6-7)

„Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4: 6,7)

„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.”
Psalmul 119:105

Această cântare reflectă armonia trăirii unei vieți pline de dragoste și ascultare.

Am primit această cântare în timp ce mă gândeam și mulțumeam Domnului pentru dragostea pe care a turnat-o în inima mea și pentru harul care mi-a fost dat să experimentez trăirea în armonie și unitate în trupului lui Hristos, Biserica.

Gândul meu, când am compus această cântare a fost îndreptat în mod special înspre Biserică. Ce bucurie, ce duioșie, ce frumos este să Îl lăudăm pe Domnul împreună în unitate și curată părtășie. Uitându-ne ținta la Domnul Isus noi ne iubim așa cum ne-a iubit Isus, renunțăm la dreptul nostru de dragul celui de lângă noi, ne iertăm și suntem iertați, cerem cu sperată și mulțumire, trăim în lumină și să răspândim Lumina.

Refrenul cântării exprimă faptul că noi putem să trăim această curată și armonioasă părtășie datorită dragostei pe care Dumnezeu a turnat-o în noi prin Duhul Său cel Sfânt.

Mă rog ca această cântare să inunde inima fiecărui ascultător cu dragostea Divină. Mă rog ca în Biserica lui Hristos să fie armonie cerească și dragostea din zi în zi mai mult să crească.

Share this

Chiar dac-ar fi să-ndur, din greu (fr. Nicolae Moldoveanu, interpretare fr. Marius Cruceru)

Aprinde  Doamne în noi dragostea pentru Tine, ca să putem suferi totul, crede totul și nădăjdui totul.

 

1. Chiar dac-ar fi să-ndur, din greu,
Dureri și lacrimi și suspine,
/: Ajuta-mi, Dumnezeul meu,
Sa nu pot sa ma las de Tine! :/

2. Chiar dac-ar fi sa fiu răpit
Și-n noapte dus de mâini haine,
/: Oricât închis și chinuit,
Sa nu pot sa ma las de Tine! :/

3. Chiar dac-ar fi sa mi se ia
Tot ce-am avut pe lângă mine,
/: Sărac și gol de-as rămânea,
Sa nu pot sa ma las de Tine! :/

4. Chiar dac-ar fi sa zac flămând,
Bolnav, uitat la uși străine,
/: Lovit și alungat, nicicând
Sa nu pot sa ma las de Tine! :/

5. Chiar dac-ar fi cei dragi ai mei
Bătuți și duși de lângă mine,
Zdrobit de dorul după ei,
Să nu pot sa ma las de Tine!

6. Chiar dac-ar fi sa știu ca mor,
Departe dus în zări străine…
/: Tânjind de-al casei mele dor,
Să nu pot să ma las de Tine! :/

7. Chiar dac-ar fi sa fiu ucis
De cei cu mâini de sânge pline,
/: Pan’ la sfârșit, să spun deschis
Ca nu pot să ma las de Tine! :/

8. Iar pentru toate acestea, sus,
Tot ce-mi doresc eu de la Tine,
/: E ca să știu atunci, Isus,
Ca nici Tu nu Te lași de mine!… :/

I: Gama Re major

Share this

Pe Domnul meu Îl preamăresc

1.Pe Domnul meu Îl preamăresc
Neprihănirea‑n El găsesc.
De El depind și‑s bucuros,
prin El eu sunt victorios.

Isuse drag, eu Te iubesc!
Doresc să Te servesc!

2.Scăpare am în Domnul meu
La El alerg când mi‑este greu.
El e Stăpân în viața mea
Din inimă Îi voi cânta.

Isuse drag, eu Te iubesc!
Doresc să Te servesc!

3.Tot ce‑a promis se va‑mplini
Cu mâna Lui ne va păzi.
Pământ și cer se vor topi,
Iubirea Lui va dăinui.

Isuse drag, eu Te iubesc!
Doresc să Te servesc!

Isus, Isus ești bucuria mea
În veci eu Te voi lăuda
Isus, Isus, doresc să‑Ți mulțumesc
Smerit Îți spun că Te iubesc, Îți spun că Te iubesc!
Partitura se găsește aici:
https://luminipentrusuflet.com/wp-con…
Partitura în limba engleză aici: https://luminipentrusuflet.com/wp-con…

Share this

Izvoare de iubire

Izvoare de iubire -PARTITURA/ARM. ADRIAN STOI

INSTRUMENTAL WAY FILE:

INSTRUMENTAL MP3:

Structura” Izvoare de iubire”:
Intro
Str1. 0:21
Cor
Interludiu
Str2. 1:57
Cor
Interludiu
Str3. 3:33
Cor
Scurta incheiere instrumentala

1.Izvoare de iubire curg din a Lui privire.
Chiar și în cuie pironit, Aduce mijlocire.
O ce dureri și dor în lacrimi se-ntâlnesc
În cei ce l-au crucificat și eu mă regăsesc.

Cor:
O, Tată, iartă‑i căci ei nu știu ce fac!
Pentru acei cel răstigneau El Sa rugat
Pe lemnul crucii‑a stat Isus crucificat
El, Domnul vieții, ca să fi și tu salvat.

2.Spre mama Lui privise Domnul cu iubire.
Rugându‑l pe Ioan s‑o ia sub a lui îngrijire.
O câtă dragoste Isus a arătat.
În suferință, Tatălui El ruga a‑ndreptat.

3.Ca Mare Preot, jertfă El, s‑a adus pe Sine.
Ca să ne mântuie așa pe mine și pe tine.
Azi, Domnul e mijlocitor, și Salvator,
Dar în curând se va întoarce ca Judecător!

Share this