Mulțumesc Domnului pentru planului lui divin

“Aşadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteţi împreună-cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. 22 Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.” (Efeseni 2: 19-22)

Mulțumesc Domnului pentru planul Lui divin
Pentru apostoli, proroci, și toți ce la El cu ascultare vin.
Mulțumesc că nu ne-a lăsat siguri pe pământ
Ci a turnat în inimile noastre, Duhul Lui cel sfânt. Continuă lectura “Mulțumesc Domnului pentru planului lui divin”

Share this