Lazăr

  1. Era o dată un om bogat, de toate el aveam
    De cel lipsit și apăsat deloc nu îi păsa
    Din strălucirea faimei lui pe Lazăr nu îl vedea
    Lazăr era săracul cu bube plin, zăcând la poarta sa .

Și cel bogat și cel sărac viața și-au sfârșit
Și pentru amândoi eternitatea s-a ivit.
Dar ce mirare și chin bogatul a-nfruntat
Din chinul iadului amar îngrozit a strigat. Continuă lectura „Lazăr”

Share this

Credința care ne mânuiește începe cu auzirea Veștii bune (Poezie)

Credința care ne mânuiește începe cu auzirea Veștii bune
Că Domnul Isus, din dragoste pentru noi, a venit în această lume.
Răstignit pe-o cruce, a murit în locul meu, și-a treia zi a înviat,
Lăsând promisiunea coborârii Duhului Sfânt, la cer El s-a înălțat.

Atunci când auzi și crezi, cazi de acord cu Dumnezeu în toate,
Îți vezi păcatul și vezi a Domnului sfințenie și dreptate.
Înțelegi că plata păcatului este moartea și iadul e ce merităm,
Dar înțelegi că, prin credința în Hristos noi harul mântuirii căpătăm.

Continuă lectura „Credința care ne mânuiește începe cu auzirea Veștii bune (Poezie)”

Share this

Pe coala alb-a vieții mele spălată-n sângle-I preasfânt

De un gând nou mi-e inima însuflețită
De gândul lui Christos mi-e călăuzită.
Căci El e Domn și Stăpân în inima mea,
Gândul, vorba, fapta pe Domnul Îl vor reflecta.

Când voci străine mă cheamă pe căi întunecate,
Când ispitele și firea se luptă cu gânduri stricate
Eu vocea blândului Păstor și-a Duhului călăuzire
Urmez cu credincioșie căci sunt o nouă făptură, o nouă zidire.

O nouă poruncă, o nouă lege, o nouă viață
Prin Duhul Sfânt am dragostea cea măreață.
O nouă natură, natura Domnului Isus Cristos
Mă însuflețește în viață și de acea-s bucuros.

În locurile cele Sfinte, al harului prezenței Lui.
Aici pe pământ am bucuria și pacea sfânt-a cerului.
Mă rog în gând, mă rog cu voce tare, și-s fără frică.
Căci Duhul lui Christos e-n mine, El mă susține, mă ridică.

Deasupra oricărei împărăți, domnii sau puteri
Este Domnul Dumnezeu și-a lui mângâieri.
În mintea mea sădesc mereu Cuvântul lui cel sfânt
Ziua și noaptea Îi aud susurul vocii lui cel blând.

De când m-am pocăit, Domnul Isus ia chip în mine
Mă modelează, mă transformă, prin Harul Lui mă ține.
Pe coala alb-a vieții mele splălată-n sângle-I preasfânt
Domnul Isus, scrie o Epistolă vie, ca mărturie pe pământ.

El scrie iubire, de fiecare dată când iert ca și El
El scrie credință când sper și nu mă îndoiesc defel.
El scrie nădejde, când mâinile mi le ridic spre cer
El scrie viață, când Îl mărturisesc celor ce-n păcat pier.

E un gândul veșniciei sădit în orice om, e setea după cer
Dar doar cei ce-L primesc pe Domnul trăiesc a-L tainelor mister,
Iertarea, mătuirea și viața nouă în Isus Christos.
Au cei ce i-au predat viața și Îl slujesc bucuros.

Amin

5/24/2020

Share this

Rusalii

Duhul Sfânt- promisiune onorată, Puterea învierii,
Persoana Trinității Sfinte, Arvuna moștenirii.
Duhul Sfânt a fost revărsat peste cei născuți din nou,
Cei ce-L iubesc pe Hristos și  cred tot Cuvântul lui Său.

O, Zi de Rusalii, ce m-ai transformat în flacără vie
Când mi-am dedicat viața cu totul totului Țjie.
Zi minunată când darul vorbirii în limbi eu l-am primit.
Nu l-am meritat, și recunosc mult după El eu nu am stăruit. Continuă lectura „Rusalii”

Share this

Prea iubiții mei frați și surori

Prea iubiții mei frați și surori, vreau să vă mulțumesc
Căci în mijlocul dumneavoastră, dragostea Agape o găsesc
Dragostea neprefăcută, turnată în voi prin Duhul sfânt
Aduce bucuria cerului între noi aici pe acest pământ.

Frumusețea relațiilor dintre noi cei ce Îl iubim pe Dumnezeu
Reflectă bunătatea, blândețea, răbdarea și toată roada Duhului Său
Aici e locul în care fiecare e iubit, prețuit, slujit și îndreptat
Prin cuvânt, post, rugăciune, și chiar mustrare ce cei din jur e ajutat.

Aici e locul în care ești vorbit de bine și tot ce faci, din iubire e apreciat
Căci fratele și sora ta, vor ca tu să înaintezi în credință frumos și curat.
Aici veghem unii asupra altora, plângem și ne bucurăm împreună
Aici e Trupul lui Hristos unde nimănui nu-i este greu să se supună.

Aici e locul în care chiar de-am greșit, ne iertăm și mergem înainte
Lauda Domnului e la loc de cinste, la fel ca și rugăciunea fierbinte.
Trăim în sinceritate și transparență, dându-ne unii altora socoteală.
Credința noastră e vie, e activă se vede în vorbă, în faptă, e reală.

Aici e Hristos înălțat mai presus de orice nume
Aici ne îndemnăm unii pe alți la dragoste și fapte bune
E staulul păzit de păstorul cel bun, E loc liniștit
Mădular în Trupul lui Christos, de alte mădulare îngrijit.

Vă salut și eu cu o salutare sfântă, dorind harul, pace și credința
Să vă întărească pașii pe cale și Domnul să vă dea biruința
Îndrăzniți și credeți tot ce este scris în Cuvânt despre menirea voastră
Iar Duhul Sfânt să vă ajute, să vă mângâie și să vă călăuzească.

MB

Share this

Rugăciunea unui om neînsemnat.

 

 

 

 

 

 

 

Doamne, Te rog nu lua de pe pământ lumina și sarea!
Te rog lasă pe cei care pot să conducă spre cer, adunarea.
Nu lăsa copilul singur, în leagăn ne-alinat,
Mai bine ia-mă pe mine, un om neînsemnat.

Doamne, sunt oameni care pot să dea învățătură,
Să vorbească Adevărul, fără preget, din Scriptură.
Lasă-i Doamne-n viață, căci prin ei ai de lucrat.
Mai bine ia-mă pe mine, un om neînsemnat.

Doamne, sunt leviți care știu să cânte cântarea înțeleaptă,
Care duc poporul pe calea Ta, cea îngustă și dreaptă.
Pe ei, lasă-i te rog. Rostește în dreptul lor: “Vindecat!”
Mai bine ia-mă pe mine, un om neînsemnat.

Te rog Doamne, nu lăsa turma, fără păstor, risipită.
Nu lăsa pustie casa, ce odată a fost, de popor, ticsită.
Pentru copiii Tăi mă rog, Părinte, cu sufletul îngreunat,
Mai bine ia-mă pe mine, un om neînsemnat.

Te rog Doamne pentru doctorii tineri și plini de viață,
Ce ajută bolnavii, riscându-și chiar a lor siguranță.
Păstrează-i în putere, fii a lor Domn și Împărat!
Mai bine ia-mă pe mine, un om neînsemnat.

Dar Tu decizi Stăpâne, și eu Te voi urma,
În viață și în moarte, Tu ești nădejdea mea!
M-am lepădat de toate, cu Tine sunt unit.
Isus, Isus, Isuse cu Tine-s liniștit.

(MB, 1 aprilie, 2020)
Share this

Opriți-vă! (Constantin Racolta)

 

Poezie scrisă de fratele Constantin Racolta după ultima predica a iubitului V. Candreanu.

Această poezie este inspirată și mesajul fratelui Viorel Candreanu doar cu câteva zile înainte de plecarea dânsului la Domnul.

Ascultați mesajul aici. 

Opriți-vă!… Și s-au oprit
Din mersul iute și grăbit
De la lupta cu viruși noi
Din lumea-ntreaga de nevoi.

De la păreri și ritual
Din teorii și din scandal…
Că vrem, nu vrem toți ne oprim
Să medităm, să ne gândim, Continuă lectura „Opriți-vă! (Constantin Racolta)”

Share this