O binecuvântare-i munca pentru cel ce-o prețuiește

O binecuvântare-i munca pentru cel ce-o prețuiește
Și știe că prin munca Lui pe Domnul Îl cinstește
Binecuvântat e omul ce lucrează ca pentru Isus
Așteptându-și răsplata cea mare nu de la oameni ci de sus.

A munci pentru Domnul cu onestitate
A fi credincios în lucrul tău, în toate
A munci cu respect dând Domnului onoare,
Este a noastră divină chemare. Continuă lectura „O binecuvântare-i munca pentru cel ce-o prețuiește”

Mielul printre miei

Mielul care a fost jertfit o dată  pentru totdeauna,
Vestit păstorilor ce păzeau noapte, în câmp turma
Chiar celor ce pregăteau miei de jertfă, li se vestește
Venirea Mielul Divin, Singurul ce păcatul ispășește.

Cu sângele Lui scump, Mielul fără cusur și fără prihană
Ne-a răscumpărat, ne-a eliberat de păcat și de teamă.
Căci nu există altă jertfă prin care putem fi mântuiți
Doar prin Isus Hristos putem fi de păcat curățiți.
 Continuă lectura "Mielul printre miei" 

Libertatea religioasă

Religia mea, este relația mea cu Domnul Isus.
Libertatea religioasă: e ca să Îl slujesc, supus.
Chiar dacă mă numește prieten, mireasă, copil mult iubit,
Eu mi-am pus urechea la ușă și slujesc ca rob smerit.

Slujba religioasă începe în spiritul meu regenerat
Și se reflectă în sufletul și trupul meu răscumpărat.
Lanțuri pe credința mea, nimeni nu poate să pună
Că eu am ales să îl slujesc pe Domnul, de voie bună.

Sunt liber ca să Îl slujesc ca un rob, cu bucurie.
Sunt eliberate de păcat și-s cetățean în a Lui Împărăție!
Domniile pământești nu sunt autoritatea Supremă.
Ci Dumnezeu și Legea Lui, care este bună și eternă.

Statul, îmi impune legi prin care să nu Îl arat lumii pe Isus.
Mă rog să nu mă lase Domnul de acest fel de întunecime dus!
Azi, nici la școală, nici la service, nici în public să nu vorbești?
Dorești ce sa întâmplat în Suedia, aici să găsești ? Continuă lectura „Libertatea religioasă”

Tot astfel, Isuse, de dragul dragostei Tale, pe calea Ta pășesc

1 Petru 2: 21-24, 1 Petru 3:1

„21 Şi la aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.22 „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.”23 Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător.24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

  1. Tot astfel, nevestelor”

Tot astfel, Isuse, de dragul dragostei Tale, pe calea Ta pășesc.
Pe cel de lângă mine, prin dragostea Ta și eu pot să-l iubesc,
Pentru că mi-ai arătat, prin jertfa-ți sfântă, cât de mult m-ai iubit.
Ți-am predat viața și sub autoritatea Ta, de bună voie, am venit.

E unul Singur, Dumnezeu cui i se cuvinte toată onoarea
El îmi dă putere să iubesc, și să- răspândesc splendoarea
Atunci când stau în supunere și ascultare față de Dumnezeu,
Cu bucurie pot să iubesc și să fiu supusă soțului meu.
Continuă lectura „Tot astfel, Isuse, de dragul dragostei Tale, pe calea Ta pășesc”

„Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.” ( Efeseni 5:18b)

Născut fiind din nou, din apă și din Duh pentru Domnul trăiesc,
Dar nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește-n mine, ce har ceresc
Iubirea mea Îi arat zi de zi prin supunere și prin ascultare
Cuvântul Sfânt mi-e candelă și-n El îmi găsesc a mea valoare.

Cu cât  gust ce bun e Domnul, ce minunat
Cu atât fug mai mult de amarul păcat
Plăcerea de-o clipă a păcatului n-o mai doresc
Știind cine sunt în Hristos, de rău mă feresc.

Diavolul, știu de târcoale ca un leu, răcnind mânios
Și vrea să înghită, momind cu ispite chiar un suflet credincios
Nu voi medita la păcat, nici la vinul ce face mărgăritare-n pahar
Ci voi medita la legea Domnului rugându-mă, primind har după har.

Plin de Duh, plin de persoana Duhului Sfânt sunt atunci
Când stau cu El…. când Îl ascult… pe munte și în văi adânci
Când cred tot Cuvântul și ascult… chiar când nu înțeleg
Când cu orice cost, supus voia Lui mereu și mereu o aleg.

Plin de Duhul Sfânt sunt atunci când mă rog neîncetat
De cum deschid ochii și gândurile toate I le-am subordonat
Și chiar că mă pun în pat.. mă rog El să-mi controleze gândul
Chiar când dorm să îmi dea îndemnuri în inima mea tot Cuvântul

Cuvântul Sfânt, Biblia, tot prin Duhul Sfânt o înțeleg
Și orice învățătură străină, de Domnul, eu o reneg.
Duhul îmi dă putere și mă ajută chiar în rugăciune
Duhul rodește în mine roadele Lui și a Lui înțelepciune.

Să fiu supus în toate ca Domnul Isus, singur eu nu pot
Să renunț la dreptul meu și singur înțelept să nu socot
Dar Duhul lui Hristos mă ajută să înțeleg iubirea-I jertfitoare
Ce înseamnă când ești slujitor tuturor, tu ești cel mai mare

Cel mai mare, Învățătorul, Domnul Isus să trăiască-n noi
Căci pentru răscumpărarea noastră sângele Lui a curs șuvoi.
Îar noi ascunși cu El în unitatea dumnezeiască, să Îl iubim
Ascultarea, Supunerea, Slava și Cinstea toată să I-o dăruim.

MB

19 ianuarie, 2020 SB

Nu mă lăsa Isuse Doamne să cad în vre-un păcat/Cu haina iubirii s-acopăr mereu

Nu mă lăsa Isuse Doamne să cad în vre-un păcat
Căci pot cădea așa ușor, de nu-s în Tine ancorat.
Ajută-mă ca să veghez la vorba, fapta, gândul meu.
Căci Te iubesc și Tu-mi ești -Singurul Dumnezeu.

Nu mă lăsa să-ți întristez Duhul prin a mea ne veghere
În vorbă, în scris să nu fie niciodată ură sau calomniere
Mă rog Lumina Adevărului Scripturii pe om să cerceteze
Când voi rosti Adevărul în dragoste, Harul Tău să lucreze.

„Cu haina iubirii s-acopăr mereu
Pe cel dezgolit de ispită, Continuă lectura „Nu mă lăsa Isuse Doamne să cad în vre-un păcat/Cu haina iubirii s-acopăr mereu”

Sărbătoare e în ceruri, mama a plecat acasă.

 

 

 

 

 

Sărbătoare e în ceruri, mama a plecat acasă.
Când la trupu-i ei mă uit, eu văd doar a ei carcasă.
Știu că mama nu-i aici, în acest trup nemișcat,
A sosit ziua măreață când la ceruri a zburat.

Mulțumesc c-ai luat durerea mamei ce greu se zbătea
Boala și moartea nici când nu o vor mai vătăma.
În adâncul nopții line, când amintirile mă năpădesc
Dă-mi Tu liniștea speranței și pacea Ta să biruiesc.

Mulțumesc o Tata Sfânt, pentru mama ce mi-ai dat,
Pentru rugăciuni și lacrimi, ce-n iubire le-a vărsat. Continuă lectura „Sărbătoare e în ceruri, mama a plecat acasă.”