Ajută-mă să-mi păzesc piciorul Doamne când intru-n Casa Ta

Ajută-mă să-mi păzesc piciorul Doamne când intru-n Casa Ta
Când mă-ntâlnesc cu frații și surorile mele, Trupul Tău, Biserica.
Ajută-mă să plec urechea mai bine să ascult Cuvântul Tău cel Sfânt
În fiecare cântare, poezie, cuvânt rostit să aud glasul Tău cel blând. Continuă lectura „Ajută-mă să-mi păzesc piciorul Doamne când intru-n Casa Ta”

Share this

Ziua pocăinței mele (Poezie)

Ziua pocăinței mele eu nicicând n-o voi uita
Când mi-am plâns amar păcatul și nevrednicia mea
O când am văzut durerea Domnului crucificat
Cel preasfânt, murind pe cruce pentru-al meu amar păcat.

A strigat inima-n mine: „Ce să fac căci vreau iertarea?”
Văd păcatul, văd căderea dar doresc răscumpărarea!
Domnul s-a-ndurat de mine, m-a primit prin Harul Său
A făcut minunea-n mine, m-am născut și eu din nou.

Continuă lectura „Ziua pocăinței mele (Poezie)”

Share this

Mulțumesc Domnului pentru planului lui divin

“Aşadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteţi împreună-cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. 22 Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.” (Efeseni 2: 19-22)

Mulțumesc Domnului pentru planul Lui divin
Pentru apostoli, proroci, și toți ce la El cu ascultare vin.
Mulțumesc că nu ne-a lăsat siguri pe pământ
Ci a turnat în inimile noastre, Duhul Lui cel sfânt. Continuă lectura „Mulțumesc Domnului pentru planului lui divin”

Share this

Un Împărat s-a născut în Iudeea, Un Rege, așa cum sa profețit

Un Împărat s-a născut în Iudeea, Un Rege, așa cum sa profețit
Iar Magii văzându-i steaua cu daruri și-închinare la El eu venit.
Păstorii în câmpie, înconjurați de slavă, lumină și cântare
Au auzit cor îngeresc anunțându-i această veste mare. Continuă lectura „Un Împărat s-a născut în Iudeea, Un Rege, așa cum sa profețit”

Share this

Să nu rămânem doar la iesle, să mergem la mormânt.

Smerit, într-o iesle-n Betleem, printr-o fecioară,
S-a născut Isus, ca omul, în veci, să nu mai moară!
Isus Hristos, Cel fără început și fără de sfârșit.
La omul creat de El, în trup de om El a venit.

Isus a venit să ne aducă lumina, să ne scape din necaz.
Vestea Bună a mântuirii, peste veacuri, răsună clar și azi.
Dar câți vor urma steaua? Câți se vor închina?
Și câți vor striga: La moarte! Nu vrem Domnia Sa!
 
Citesc cu drag Scriptura și profețiile despre Isus.
Nașterea a fost precum profeții în vechime-au spus!
Acum citesc cu drag profețiile despre revenirea Lui.
Aștept cu drag, căci știu, ultimul Cuvânt e-al Domnului.

Înălțăm colinzi și cântări despre un copilaș drăgălaș,
Amintindu-ne cum s-a născut, umil, în depărtat oraș.
Dar Domnul Isus, lucrarea pe pământ și-a terminat.
Prin viața-i, moartea-i și învierea Sa, El ne-a răscumpărat!

Să nu rămânem doar la iesle, să mergem la mormânt.
Să murim cu Isus și să înviem la o nouă viața, cu Cel Sfânt!
Să-L lăsăm să ne nască, și pe noi, din Duhul lui cel Sfânt.
Să-I așteptăm venirea și Să ascultăm de-al Său Cuvânt.
MB 12/9/2020

Continuă lectura „Să nu rămânem doar la iesle, să mergem la mormânt.”

Share this