Biserica persecutată e mai trează ca niciodată.

 Domnul a adus în centrul atenție noastre, anumiți lideri politici care se împotrivesc, cu vehemență, deschierii bisericilor și nu numai, dar care se împotrivesc creștinismului, în general. Unii dintre aceștia, chiar amenințând că vor “distruge” biserica, dacă aceasta nu se supune anumitor ordine impuse de aceștia. Un creștin știe că nici porțile locuințelor morții nu poate să distrugă biserica, așa că în fața acestor amenițări avem pacea care întrece orice pricepere omenească. Această amenințare însă, aduce multă tristețe în inima mea, pentru că știu că acești oameni se ridică, de fapt, împotriva lui Dumnezeu.

         Responsabilitatea noastră ca și creștini în fața acestor evenimente este următoarea:

1.    Să ne rugăm pentru cei care ne persecută. Să nu uităm că și ei sunt iubiți de Dumnezeu. Dumnezeu dorește mânuirea lor și caută să le vorbească. Mă rog că Domnul să le vorbească prin noi, cei cărora aceștia vor să le facă rău. Gândiți-vă la Apostolul Pavel. Și el a persecutat biserica ba chiar a mers până acolo încât să apere pe cei care au omorât pe creștini. Ce ziceți, nu ar fi minuat ca Domnul să se descopere acestor lideri politici, care-L persecută azi pe Christos? Eu mă rog pentru aceasta și sper, din toată inima, să se întoarcă la El.

2.    Să le facem bine celor ce ne persecută. Ca și biserică, noi suntem răspunsul pentru cei în nevoi, începând cu cei din casele noastre și continuând cu cei din comunitatea noastră. Putem să facem mult bine în locul unde ne-a pus Dumnezeu. Mă rog să ne deschidă Domnul ochii să descoperim care sunt faptele bune pe care le-a pregătit pentru fiecare dintre noi, înaintea de întemeierea lumii, ca să umblăm în ele.

3.    Să luptăm pentru dreptul de a ne închina, liber, lui Dumnezeu. I-l apreciez pe fratele nostru Harry Mihet (Vice President of Legal Affairs & Chief Litigation Counsel), care luptă pentru apărarea drepturilor creștinilor, făcând uz de Constituția acestei țări, care până în prezent garantează libertatea religioasă. E bine să ne cunoaștem drepturile și să le apărăm. De exemplu, Apostolul Pavel s-a folosit de faptul că era cetățean roman. Să luptăm cu înțelepciune, menținând caracterul lui Christos și roada Duhului Său cel Sfânt, în viața noastră. Să ne ajute Domnul ca să pătrundem în bezna nopții în care suntem cu faptele bune ale luminii, cu vorbele pline de speranță ale Adevărului și cu sarea care dă nu numai gust, dar și vindecă rănile. Cred că Domnul caută azi oameni prin care să-și ducă lucrarea la îndeplinire. Mă gândesc oare ce ar fi dacă măcar o oră pe săptămână am pune-o în slujba Domnului, să ne folosească El în comunitate cum dorește. Cred că dacă ne-am ruga El ne-ar aduce în minte sau ne-ar scoate în cale exact locul unde ne vrea. Ceasul care îl dai Domnului să se folosească de tine, poate fi chiar ceasul mântuirii unui suflete. Continuă lectura „Biserica persecutată e mai trează ca niciodată.”

Share this

Biserica perfectă?

“Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.” ( Efeseni 5:27b)

Eu îmi imaginez biserica “perfectă”, sau mai bine zis în procesul de a fi perfecționată, ca având următoarele elemente.

 1. Naștere din nou. Membrii (mădularele) acestei biserici trebuie să fie oameni mântuiți (născuți din nou). Pentru aceasta, învățătura despre nașterea din nou, sau despre mântuire, trebuie să fie predicată.
 2. Umplerea cu Duhul Sfânt. Odată mântuiți, trebuie să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Un credincios total supus și stăpânit de Duhul Sfânt, este un mădular sănătos în Trupul lui Christos, Biserica. O umplere cu Duhul Sfânt ne va împuternicii să trăim vieți sfinte, să vestim Evanghelia și să iubim, așa cum am fost și noi iubiți de Hristos.
 3. Dragostea este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, de aceea trebuie să fim umpluți cu Duhul Sfânt și să fim mereu atenți la șoapta Lui. Versurile unui cântec, spun așa: “Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, Nici soare nu-i, nici viată nu-i, Iar eu mă simt al nimănui. Acolo unde nu ești tu”. Îmi cer scuze că folosesc versuri dintr-un cântec romantic, dar de când le-am auzit, copil fiind, am crezut că acest refren vorbește despre Domnul Isus. Pentru mine, Isus e viața mea, Soarele meu veșnic, și fără El nu pot să fac nimic, sunt nimic, de aceea a rămâne în dragostea Lui și a lăsa ca dragostea Lui să curgă prin mine, spre alți, este laitmotivul vieții mele. Focul dragostei Agape care arde în noi pentru Dumnezeu și pentru cei din jur, va arde mândria, iubirea de sine, certurile, dezbinările, lăudăroșenia vieții și orice alt păcat distrugător. Pentru că atunci când avem ochii ațintiți la dragostea lui Dumnezeu, la jertfa Domnului Isus, nu putem decât să fim umpluți cu iubire și să umblăm în dragoste. De aceea, eu cred că Apostolul Pavel scrie: „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.” (1 Corinteni 2:2). Suntem uituci, de aceea trebui să ne punem, zilnic, în fața noastră jertfa Domnului, ca să ne aducem aminte ce am meritat (moartea) și să știm să apreciem harul pe care l-am primit. Dacă nu facem lucrul acesta, vom fi ca robul netrebnic care a uitat de ce mare datorie a fost iertat, iar ca urmare s-a purtat atât de aspru cu cel căruia îi datora, așa de puțin.
 4. Doctrină sănătoasă. Cred că putem birui răul prin bine. Am auzit că cea mai bună metodă să menții un gazon, este ca să semeni, regulat, semințe de iarbă, astfel ca iarba să înăbușă buruienile. Dar și pământul trebuie să fie bun, fertilizat și buruienile, când apar, să fie scoase. Dar totuși, cel mai important lucru este să semeni sămânța bună. A semăna o doctrină sănătoasă este vital pentru sănătatea bisericii. Doctrina în biserică nu este răspândită doar prin predică. Andrew Fletcher, un activist politic scoțian, a spus următoarele: „Lasă-mă să scriu cântecele unei națiuni – nu-mi pasă cine scrie legile ei”. Lunea dimineața, de multe ori mă trezesc cântând o cântare pe care am auzit-o la program, Duminica. Aici e mult de spus, dar mă rezum doar să spun că un bun pastor va fi atent la doctrina, care intră în biserica păstorită de el, și prin muzică (versuri, ritm și melodie).
 5. Respect reciproc. Tânăr, bătrân, femeie, bărbat, copil, educat, needucat, sărac, bogat, sănătos, bolnav, toți suntem una în Hristos.
 6. “îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste şi căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii.” (Efeseni 4:2b,3). Tot dragostea Domnului ne adună în jurul lui.
 7. Fiecare să-și cunoască identitatea în Christos și locul hotărât de Dumnezeu pentru fiecare: în familie, în biserică și în societate. Cea mai ne la locul ei, dacă pot să spun așa, este femeia. Atunci când femeia nu este la locul ei, acolo unde a pus-o Dumnezeu să fie, Biserica are mult de suferit. O biserică care se îndreaptă spre perfecțiune, are femei la locul lor (aș vrea să tratez acest subiect mai pe larg într-o altă scriere, căci știu că nu mă voi încadra în numărul de cuvinte sugerate pentru această expunere).
 8. Creștere. Rugăciunea înainte de a începe ziua, citirea Scripturii, cultivarea unui auz sensibil la șoapta Duhului Sfânt, evanghelizarea, sunt doar câteva din domeniile creșterii spirituale, pe care fiecare membru într-o biserică “perfectă” ar trebui să le aibă.
 9. O biserică, care se apropie de perfecțiune, este o biserică care se ocupă de cei în nevoie, atât din biserică dar și de cei dinafara bisericii. Nici o persoană din biserica perfectă nu ar trebui să ceară ajutor social de la stat, ci ar trebui să găsească ajutor în biserică.
 10. Relații bune cu alte biserici; colaborare între păstorul acestei biserici și alți păstori.
 11. Evanghelizare, înafara zidurilor bisericii.
 12. O atenție specială acordată copiilor și tinerilor. Un mare rol în educarea copiilor îl are mama. Acesta ar fi unul dintre cele mai importate locuri/roluri pe care femeia îl are în biserică/familie.
 13. Muzică, în așa fel încît prin text, ritm și melodie, să-L onoreze pe Domnul.
 14. O biserică în care se practică mustrarea și disciplina. (Aici câteva motive, de ce: https://www.romaniantimes.com/index.php/categorii/meditatii-crestine/marinela-buzas/46-meditatii-crestine/1858-identitatea-30.html)

 

Multe, multe aș avea de adăugat, toate lucruri cunoscute de dumneavoastră. Dar dacă ar fi să reduc totul la o frază, aș spune cam așa: “O biserică perfecta, este o biserică în care eu sunt gata să iubesc, cum a iubit Isus, să iert cum a iertat Isus, să sufăr cum a suferit Isus, cu scopul de a-l ajuta pe fiecare membru, să vadă în mine un crâmpei din frumusețea Mântuitorului.” 

Marinela Buzas

5/20/2020

Share this

RAVI ZACHARIAS – he will never be „no more”

Am învățat, cu mulți ani în urmă, de la un predicator, să mă feresc “să ridic oamenii în slăvi”, pentru că astfel întind două curse. Prima cursă este cursa mândriei, în care cel lăudat poate cădea foarte ușor, pe fundalul aplauzelor, dacă acesta nu este atent. A doua cursă este cursa diviziunilor, pentrucă așa de repede suntem gata să formăm partide și să ne certăm unii cu alții, uitând că toți aparținem lui Hristos și doar prin jertfa Lui suntem mântuiți.
Dar astăzi, când am auzit că mult iubitul nostru frate, Ravi Zacharias a fost ridicat în slăvile cerești și este cu Domnul pe care l-a iubit și l-a slujit cu atâta credincioșie, vreau să spun și eu câteva cuvinte de apreciere. Fratele Ravi Zacharias este vrednic de urmat, pentru că și el l-a urmat, cu credincioșie, pe Domnul Isus.
Printre lucrurile pe care le-am admirat la fratele Ravi, sunt:
1. Dragostea fratelui Ravi pentru Dumnezeu și pentru lumea pierdută.
2. Smerenia cu care a vestit Evanghelia.
3. Faptul că a ridicat lideri și a lucrat în echipă.
4. Felul în care și-a onorat soția și și-a iubit copiii.
5. Felul în care a apărat credința, fără să atace la persoană sau să se certe pe marginea subiectelor îndoielnice.
6. Felul în care l-a înălța pe Hristos și mesajul Evangheliei, mai presus de orice și de oricine.
7. Faptul că sa lăsat călăuzit și umplut de Duhul Sfânt.
8. Faptul că vorbea, deschis, despre luptele din viața lui personală.
9. Cărțile scrise și epistola vie a vieții lui.

Cred că lacrimile curg șuvoi, din mulți ochi, astăzi, cum curg și din ochii mei. Domnul să fie slăvit că e doar a pauză, scurtă cât un abur, și vom fi toți împreună, bucurându-ne cu mult iubitul nostru mire, Isus Hristos!
Slava, Cinstea și Gloria să fie a Lui în vecii vecilor! Amin!

Share this

Mărturia Bisericii prin trăirea în Unitate

„Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.” (Filipeni 2:1-2).

O Biserică unită, este o Biserică sănătoasă și o bună mărturie înaintea necreștinilor și a întregului Univers: “pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.” (Efeseni 3:10,11). Sănătatea spirituală a Bisericii depinde de sănătatea fiecărei persoane care face parte din ea. Așa că, în loc să vorbim despre mișcarea ecumenică, sau despre anumite evenimente din istoria Bisericii Universale, evenimente care au dus la unitate sau la dezbinare, cred că este mult mai de folos să abordăm acest subiect, din punct de vedere personal.

La baza unității creștine este dragostea, turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. „având rădăcina şi temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toţi sfinţii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălțimea şi să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. (Efeseni 3:17b-19). Dragostea pe care ne-o dă Hristos întrece logica și puterea omenească și este esența identității noastre. “Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 22:36-39). Un creștin iubește pentru că are în el natura lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este dragoste! „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu! Cel ce nu iubeşte nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dacă cineva spune: „Îl iubesc pe Dumnezeu“, dar îşi urăşte fratele, este un mincinos; căci dacă nu-l iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, nu-L poate iubi pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut.” (1 Ioan 4:7-8,20). Nimeni nu poate să spună că Îl iubește pe Dumnezeu și în același timp să-l urască pe fratele lui. De fapt, noi suntem chemați să îi iubim chiar și pe vrăjmașii noștri, cu cât mai mult pe frații și surorile noastre în Hristos. Cu cât Îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și dragostea Lui pentru noi, cu atât și noi vom putea să cultivăm dragostea în viața noastră și să dăruim dragostea Agape, celor din jur. Cuvântul lui Dumnezeu ne explică clar, atât prin exemple cât și prin porunci clare, ce este și ce nu este dragostea Agape. De acea e important să citim Biblia, să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu și să cerem de la El, zilnic, putere ca să putem să iubim și noi cum a iubit Domnul Isus. Deci, primul pas în realizarea unității creștine, este trăirea în dragostea. Continuă lectura „Mărturia Bisericii prin trăirea în Unitate”

Share this

“Dumnezeu nu lucrează decât prin oameni ai rugăciunii.” (Fr. Valentin Popovici)

 

Fr. Valentin Popovici a spus“Azi avem teologi mari, avem oratori mari, avem clădiri mari, cum n-au fost din vremuri străvechi, cu confort, cu sisteme de înregistrare video și audio, și totuși lipsește puterea. Atunci mă gândesc: mai bine fără mari teologi, fără mari oratori și mai bine fără catedrale, dar cu oameni ai rugăciunii, căci Dumnezeu nu lucrează decât prin oameni ai rugăciunii.” (Dragostea -Marea Forță a Bisericii -Petru Popovici, pg. 4).

E de așteptat ca să poți să vorbești, ca să fii un vorbitor.

Nu faptul că un vorbitor este cursiv, logic, concis și captivant, este problema. Chiar dimpotrivă, îmi e greu să cred că o persoană care nu se poate exprima, sau care are defecte majore de vorbire, este chemat să vorbească în fața mulțimii. Prof. univ. dr. Marius Cruceru spune așa: „Am mai spus-o și am repetat-o …este o crimă spirituală să te duci să furi 45 de minute din viața cuiva cu o predică nepregătită, vorbind despre lucruri eterne, cu o miză între viață și moarte, improvizînd în nesimțire, cu inspirație din știrile de la ora 17.00. Nu există scuză pentru așa ceva! Generația aceasta are acces la materiale superioare ca informație și teologie. Nu le putem trăda așteptările prin lenea noastră.” (https://mariuscruceru.ro/2019/09/07/invata-textul-invata-pe-de-rost-textul-apoi-vei-fi-liber-sir-anthony-hopkins/).

Problema este atunci când oratorul introduce, ori o doctrină greșită, ori se lasă cuprins de valul like-urilor, astfel devenind centrul atenție, (aceasta fie voluntar, fie involuntar), ba mai mult, atunci când acesta nu trăiește ceea ce predică. Problema este când predicatorul nu este plin de dragoste și pasiune pentru Dumnezeu și pentru sufletele pierdute. Problema este atunci când, forma excelentă de prezentare, maschează un conținut slab. Problema este când rugăciunea personală și colectivă, nu este la loc de cinste în casa lui Dumnezeu, în Casa rugăciunii. Continuă lectura „“Dumnezeu nu lucrează decât prin oameni ai rugăciunii.” (Fr. Valentin Popovici)”
Share this

Pe lista mea de rugăciune.

1. Pace între creștini, începând cu cei din frunte până la cei mai 
neînsemnați dintre noi.
2. Respect între noi, creștinii, chiar dacă nu suntem
 întru totul de acord în toate.
3. Unitatea în Hristos, de dragul lui Hristos.
4. Dragoste pentru Dumnezeu și pentru aproapele.
5. Rugăciunea în comună și în cămăruță, să fie înflăcărată.
6. Sănătate la nivel de trup, suflet și duh. 
Hrana sufletească și hrana trupului să fie bine sortată.
7. Perseverență: "tot ce începem să ducem la bun sfârșit"
8. Dragoste și respect reciproc, între soți și soții.
9. Cultivarea muzicii duhovnicești, care atât prin ritm, 
armonie cât și prin cuvinte, să-L glorifice pe Dumnezeu.
10. Prietenii sincere, și pe viață, între cei credincioși,
 în așa fel încât să ne putem mărturisii unii altora păcatele, 
fără frica trădării.
11. Mai puțin stat pe rețelele de socializare și mai mult timp petrecut, 
față în față, cu cei dragi.
12. Predici inspirate mai mult din trăire, decât din cărți.
13. Creștini competenți, atât la locul de muncă, cât și acasă.
14. Curățenie, atât în suflet cât și în jurul nostru.
15. Implicarea creștinilor în viața socială și politică.
16. Voluntari la Hospice, la spitale, la orfelinate, la aziluri și oriunde 
este nevoie. E mai bine să dai decât să primești,
 iar atunci când te ocupi de nevoile altora, te ajuți de fapt pe tine.
17. Simplificarea vieții, prin reducerea lucrurilor materiale, care ocupă 
spațiul, degeaba, în casele noastre.
18. Să nu mai fie certuri și dezbinări între noi. Să ne dea Domnul putere 
și înțelepciune să ne depărtăm de certăreți și dezbinători.
19. Biruirea răului prin bine.
20. O trezire spirituală puternică. Biserica să fie tot ce Domnului Isus 
a intenționat să fie.
21. Să ne găsim plăcerea în Cuvântul Domnului. 

 

Share this

Apel către Președintele Klaus Iohannis și pentru toți liderii politici, care au puterea de a influența, sau hotărî redeschiderea bisericilor.

Mă adresez dumneavoastră, cu tot respectul, rugându-vă să citiți aceste gânduri, obiectiv, și să știți că ele reprezintă doleanța multor cetățeni, care prin votul lor v-au încredințat slujba de a lua decizii bune pentru țara noastră.

Cred că măsurile de izolare, cel puțin până acum, au fost luate pe baza statisticilor și sfaturilor pe care le-ați primit de la oamenii de specialitate; și cred că au fost luate din bune motive. La începutul acestei crize, am pledat și eu pentru statul acasă, dar pe ce analizez statisticele care acum sunt mai precise, și bazat pe ce văd la spitalul la care lucrez, ca aistentă medicală,  și mai ales uitându-mă la daunele create de izolare, cred că e timpul să o luăm într-o nouă direcție.

Cred că a venit momentul să reevaluați, și dumneavoastră, nevoia de a opri izolarea, în mod special în ce privește bisericilor.

De ce ați deschide bisericile, riscând astfel ca cei care merg la biserică să se îmbolnăvească?

 1. Pentru că, luând măsurile necesare de protecție, și aderând strict la acestea, riscul ca de răspândire a virului Covid19 este foarte mic;aș zice, chiar cu mult mai mic decât în alte locuri deschise publicului, la ora actuală.
 2. Pentru că sănătatea trupului depinde de sănătatea sufletului și a duhului acestuia. Dacă ne îngrijim doar de nevoile trupului, ne vom îmbolnăvii sufletul și în cele din urmă trupul se va destrăma sub povara depresie și a disperării. 
 3. Pentru binele și sănătatea societății. 

Dragi lideri politici, motivația existenței noastre este dragostea pentru Dumnezeu și pentru aproapele nostru. Acest verset este cartea noastră de vizită, dacă pot să-i spun așa:

„Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (vezi Matei 22:36-39).

Lucrați cu noi la strategii de deschidere a bisericilor! Arătați-ne că vă pasă de noi! Dragă domnule Președintele Klaus Iohannis și dragi lideri politici, ne iubim țara, vă iubim pe dumneavoastră, vă purtăm în rugăciunile noastre, chiar dacă, uneori, nu suntem de acord cu hotărârile dumneavoastră. Mă rog ca biserica să fie pe agenda dumneavoastră de lucru, și vă așteptăm cu drag să vă închinați împreună cu noi, lui Dumnezeu.

Doamne binecuvintează România!

 

Marinela Buzas BSN, RN

 

Share this

Îndemn? Mustrare? Acuzare?

“Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.” Evrei 10:24

 

Un frate din biserică a mers la un tânăr și ia dat un îndemn. Acest tânăr sa întors spre el, și ia spus: „Tu nu mă comenzi pe mine! Aici nu e România! Suntem în America și fiecare face ce vrea.” Să fie acesta oare un caz izolat? Nu prea cred.

Oare ce se întâmplă cu noi, creștinii, că suntem atât de supărați atunci când primim un îndemn sau o mustrare? Unii părăsesc biserica din cauza unei mustrări, alții se apucă la ceartă și se ocărăsc unii pe alții, în văzul tuturor, de la o nimica toată. Noi, sarea pământului, nu trebuie să veghem ca să nu ne pierdem gustul? Oare dragostea pentru Dumnezeu, și unii pentru alții,  nu poate fi mai mare ca orgoliul personal? Sau nu ar trebui să trăiască Hristos în noi? „Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” (Galateni 2:20).

Înțelegem noi faptul că suntem responsabili unii față de alții, înaintea lui Dumnezeu? Noi nu trăim deconectați, izolați…fiecare de capul lui. Noi suntem mădulare ale aceluiași Trup, Trupul lui Isus Christos. A veghea unii asupra altora nu este opțional! Și nu trebuie să aștepți ca cineva să se ardă, ca să-l îndemni ca să nu se joace cu focul. O cu cât mai bine e să previi decât să tratezi.

Păcatul are consecințe, prea mari, pentru a nu veghea unii asupra altora, ca să nu cădem. Dacă ai în viață o persoană care ți-a dat un îndemn, în dragoste, cu scopul de a te ajuta, consideră-te binecuvântat și fă tot posibilul să ții persoana respectivă pe lângă tine. Mai bine un frate sincer, decât o sută de lingușitori. Dacă ai avut, sau ai curajul să vorbești adevărul în dragoste, te felicit și te îndemn să nu te lași. Știu riscurile la care te expui. Dar dragostea, cum spunea fratele pastor Richard Wurmbrand, se scrie jertfă. Jertfește-ți confortul, jertfește-ți eul, jertfește-ți timpul și îndeamnă, când Duhul Sfânt te călăuzește, fiind tu însuți un creștin vrednic de urmat. Iar atunci când tu primești mustratea, sau îndemnul, aceeptă cu bucurie, ca din partea lui Dumnezeu.

ÎNDEMN : CA SĂ NU PĂCĂTUIM

Ai putea să accepți un îndemn, cu bucurie, gândindu-te că atunci:

Când ești îndemnat ca să muncești cu mâinile tale, ca să ai să dai și altora, nu ești acuzat de furt, dimpotrivă, ai primit un îndemn la dragoste și la fapte bune.

„Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.” (Efeseni 4:28)

Când ești îndemnat la smerenie, nu ești acuzat de mândriedimpotrivă, ai primit un îndemn la dragoste și la fapte bune.

„Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi în legăturile voastre să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har”. (1 Petru 5:5)

„Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, sunt bogăţia, slava şi viaţa.”  (Proverbele 22:4).

„Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă, dar smerenia merge înaintea slavei.”  (Proverbele 18:12)

Când ești îndemnat să cauți pacea și sfințenia, nu ești acuzat de ceartă sau păcatdimpotrivă, ai primit un îndemn la dragoste și la fapte bune, căci fără pace și sfințenie nu-L poți vedea pe Dumnezeu.

“Urmăriţi cu toţii pacea şi sfințirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul!” (Evrei 12:14).

Când ești îndemnat să te păzești de cei răi și nelegiuiținu ești acuzat de răutate și nelegiuiredimpotrivă, ai primit un îndemn la dragoste și la fapte bune.

„Nu intra pe cărarea celor răi şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi!” (Proverbe 4:14).

Când ești îndemnat să nu părăsești adunarea cum au unii obiceiul, nu ești chemat să stai într-o biserică în care nu mai stă nici Hristos, ci ești îndemnat să nu pleci fără motiv sau din cauza unor mofturi. Iar dacă pleci, că trebuie să pleci, nu te izola. E adevărat că noi nu căutăm să fim uniți într-o biserică locală, de dragul de-a fi uniți, ci de dragul lui Hristos. “Creștinii caută unitatea de dragul lui Hristos, nu de dragul unității. C. S. Lewis spunea: “Caută Unitatea și nu vei găsii nici unitate și nici adevăr. Caută lumina și adevărul și vei găsi Unitatea și Adevărul.”

Am auzit oameni zicând: “M-am ars, nu merg la biserică.” Dacă Îl iubești pe Dumnezeu și dacă lași ca dragostea Lui fie turnată în tine, prin Duhul Său, vei suferi, dar nu vei renunța să fii parte dintr-o biserică. Focul încercărilor ne purifică. Nu poți fi creștin de unul singur! Trebuie să fii membru într-o biserică, fie acea biserică cât de mica, sau cât de mare. E bine să citești Biblia, cărți folositoare, să asculți predici pe internet, dar nu e îndeajuns. Domnul Isus a instituit Biserica și vrea să fii membru active într-o biserică. “Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu în ei şi Tu în Mine –, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17:20, 21,23).

Majoritatea îndemnurilor pe care le primim ca și credincioși, le primim ca să ne păzim de cursa celui rău. De fapt, în fiecare predică văd îndemnuri la dragoste și la fapte bune. Dacă noi, oamnenii maturi ca vârstă, și în credință, nu știm să acceptăm un îndemn, nu avem ce să așteptăm de la copii și tineri; ei de multe ori copiează ceea ce văd, nu fac ceea ce aud. 

MUSTRARE: CA SĂ NE POCĂIM

Duhul Sfânt ne mustră atunci când păcătuim. Frații și surorile, care ne vor binele, ne mustră și ei atunci când păcătuim.

Când suntem mustrați pentru păcat, ne pocăim.

Când suntem mustrați pe nedrept, iertăm și nu ne răzbunăm.

Când vedem un frate sau o soră de credință, complăcându-se în păcat, trebuie să mustrăm. A mustra o persoană căzută în păcat, e un act de ascultare față de Dumnezeu și o dovada că iubim pe cel căzut.

ACUZARE SAU CONDAMNARE

De asta trebuie să ne ferim. Nu e slujba celui credincios. Azi, Dumnezeu face să răsară soarele bunătății și milei Lui și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu lasă grâul să crească împreună cu neghina. Cât se zice astăzi, haideți să ne pocăim și să chemăm pe cei din jur la pocăință. Ne îndreptăm cu pași repezi spre ziua mult dorită a revenirii Domnului și de ziua judecății. Dar să alegem să-L iubim și să-L urmăm pe Domnul nostru.

„ Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El”. (Deuteronul 30:19).

Va veni ziua în care, pentru îndemnurile și mustrările tale, pentru viața ta trăită în ascultare de Dumnezeu, vor veni oamneni să-ți mulțumească, deoarece sunt și ei în Împărăția lui Dumnezeu.

Mă rog să nu fie nimeni în jurul tău care să te întrebe: „De ce nu ne-ai spus Adevărul? Dacă tu ai avut Adevărul, care a fost motivul pentru care nu ne-ai atenționat?” Oare e mai important comfortul nostru, de-o clipă, pe acest pământ, decât mântuirea unui suflet?

Domnul poate lucra și prin tine la mântuirea unui suflet, indiferent dacă ești copil,  tânăr, bătrân, femeie, bărbat, educat sau ne educat, bogat sau sărac…

Azi am mers la parc cu toți copiii, cum fac de multe ori duminica (din motive bine intermediate). Acolo era doar o femeie, mai în vârstă, cu doi câini. I-am zâmbit și am salutat-o frumos, dar dânsa abia mi-a răspuns. Am înțeles că și-a pierdut cheile. Am început să mă rog pentru această femeie, ca Domnul s-o mântuiască și am cerut Domnului să mă ajute să găsesc aceste chei pierdute. Mulțumesc Domnului că mi-a ascultat rugăciunea și am găsit cheile. I le-am dat și i-am spus că Dumnezeu o iubește. Mă bucur că au putut fi și copiii martori la acest eveniment, și mă rog să o întâlnesc în gloria cerească.

Dacă nu ești sigur că ești împăcat cu Dumnezeu, nu lăsa să treacă clipa, ci împacă-te cu Dumnezeu chiar acum. Doar simplu fapt că ești membru într-o Biserică, nu înseamnă că ești una cu Hristos, sau că faci parte din Trupul lui Hristos. Ce asigură fiecărui om unitatea cu Dumnezeu și unitatea cu alți credincioși, este nașterea din nou, prin acceptarea jertfei Domnului Isus ca preț de răscumpărare. Atunci când Îl accepți pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor al tău, tu primești o nouă natură, o nouă identitate, și astfel faci parte din Biserica Lui. Mă rog pentru fiecare dintre dumneavoastră, care încă nu ați experimentat această transformare, ca Dumnezeu să vă descopere planul Lui de mântuire și să Îl urmați pe Domnul Isus, cel care spune despre El că este: “Calea, Adevărul și Viața.”

MB

5/10/2020

Share this

Dezvăluirile doctoriței Judy Mikovits/Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice..

Pentru că video de pe care l-am postat inițial  a fost șters am găsit un alt video similar.

După cum defapt m-am și așteptat, acest video a fost șters de pe youtube, cum că ar fi încălcat ceva reguli. Sperăm ca acest video să fie pus din nou pe youtube. Să înălțăm o rugăciune pentru protecția acestei doctorițe.

Eu am lucrat azi la camera de urgență a spitalului local, și mă bucur că nu văzut nici un caz nou de Covid19.

Cred că Dumnezeu este în controlul fiecărui atom, virus și chiar dacă îngăduie lucruri de genul celor menționate în acest video, cred că Dumnezeu are ultimul Cuvânt iar Cuvântul Lui e drept, e bun, e sfânt e viață.

Nu ne-am pus încrederea într-un președinte sau într-un doctor. Ne-am pus încrederea în Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților și Creatorul Universului văzut și nevăzut.

Abia aștept ziua în care orice genunchi se va pleca înainte lui Dumnezeu și orice limbă Îi va da slavă.

“Fiindcă este scris: „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu”.

E Domnul Isus, Domnul și Mântuitorul Tău personal? Îl iubești și Îl urmezi Tu pe El?

Doar El poate să-ți ierte păcatele, să-ți dea eliberarea, să-ți ia frica, să te nască din nou făcându-te o făptură nouă. O, de ai ști cât de mult te iubește și ce mult dorește să te întorci la El. Citește Biblia și roagă-te, vorbește cu Dumnezeu, cere-I să ți se descopere.

Iar noi cei care îl urmăm pe Domnul să ne încurajăm unii pe alții să umblăm pe calea Lui. Mă rog unitatea, dragostea și facerea de bine să crească între noi copiii Lui.  

“Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,  aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.  De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace. Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor. Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă, ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria, ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava acum şi în ziua veşniciei. Amin. (2 Petru 3:11-18)

MB

Share this

Să ne rugăm pentru cele 6 biserici din Chicago care se vor redeschide pe data de 10 mai!

 

Pentru cei ce doresc, puteți să ascultați mesajul fratelui Daniel Chiu, pastorul Bisericii Baptiste Române LOGOS din Chicago aici:

Deși apreciez curajul fratelui pastor Daniel Chiu, mă îngrijorează totuși faptul că ar exista posibilitatea ca să se facă chiar arestări în aceste biserici, pe data de 10 mai.

De aceea vă chem la rugăciune pentru frații și surorile noastre din Chicago, indiferent de încredințarea dumneavoastră personală cu privire la redeschiderea bisericilor. Personal, eu nu cred că biserica este persecutată din cauza acestor izolări, impuse de stat, datorită faptului că mulți au suferit din cauza acestui virus. Dar consider că dacă aceasta este încredințarea fraților noștri, noi trebuie să-i respectăm și să-i susținem în rugăciunile noastre.

Domnul să păzească pe frații și surorile noastre, ca să nu fie puși în închisoare. Domnul să-i păzească și de Covid19, și de orice altă boală.

Apreciez faptul că fratele Daniel Chiu a încurajat membri vulnerabilisă stea, acasă. Domnul să binecuvinteze toate bisericile.

Atașez și scrisoarea adresată guvernatorului J.B Prizker Continuă lectura „Să ne rugăm pentru cele 6 biserici din Chicago care se vor redeschide pe data de 10 mai!”

Share this