Iacov 5:1-8

TEXT:
“Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogăţiile voastre au putrezit şi hainele voastre sunt roase de molii. Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-aţi strâns comori în zilele din urmă!  Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile şi pe care le-aţi oprit-o prin înşelăciune strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor. Aţi trăit pe pământ în plăceri şi în desfătări. V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Aţi osândit, aţi omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea!  Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare până primeşte ploaie timpurie şi târzie. Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.” (Iacov 5:1-8)

 

Continuă lectura „Iacov 5:1-8”

Share this

Iubiți-i, iubiți-i, iubiți-i și câștigați copiii pentru Dumnezeu!

 

Vă recomand să ascultați mesajul: “În ce limbă să creștem copiii din diaspora?”, prezentat de fratele pastor Daniel Brânzei. După ce am vizionat youtube video, mi-am făcut și eu o revizie personală, deschizându-mi inima, și împărtășind gândurile mele și experiența personală.

Sau dacă doriți să ascultați ce consider eu a fi esența acestui mesaj, aici este o versiune de 3 minute.

 

 1. Experiența personală: Scuze

  Deși nu am scuze pentru faptul că băiatul meu, Cristi, nu vorbește cursiv limba română, iată totuși cu ce încerc să mă scuz. Am venit în America, atunci când băiețelul nostru avea doar un an și jumătate. Deci, până la un an și jumătate am vorbit cu el doar în limba romană. Nu ne-am făcut mari probleme când am observat că băiatul, la un an și jumătate, încă nu vorbea, căci ziceam: „e încă prea mic”. Dar când a ajuns pe la vârsta de 3 ani, am început să ne neliniștim un pic. L-am dus la doctor, au urmat niște teste, după care specialiștii ne-au spus că trebuie dus, de vreo patru ori pe săptămână, la logoped și mai mult, că neapărat trebuie să vorbim cu el doar o limbă, limba engleză. Primul copil, părinți tineri, dezorientați, am acceptat tot ce ni s-a spus. Oricum, eram cam obligați să vorbim engleza în casă, din cauză că locuiam și lucram într-o Casă de bătrâni (Adult Family Home). Nu știam noi la ora aceea că aveam un băiatul care nu numai că va vorbi cursiv limba engleză, dar că va și excela la școală.

  Totuși, prioritar pentru mine a fost ca băiatul să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu. Am făcut și efortul de a frecventa și o biserică Americă. Nu mi s-a părut și încă nu mi se pare greu să particip la 3 programe bisericești, în fiecare duminică, pentru că am continuat această tradiție și cu cele 3 fetițe care au urmat după Cristi. Biserica Americană are programul chiar între programul de dimineața și cel de seara a bisericii noastre române, așa că a fost și este posibil acest lucru.

  BONUS -CRISTI ȘI SCOALA -la sfârșitul articolului

  1. Copilul meu la Biserica Americană

  E o mare bucurie să fii în casa Domnului, dar ce mare bucurie e să-ți vezi copilul cu un carnețel în mână, luându-și notițe la predici. Cristi avea doar vreo 9 ani când întorcându-ne de la biserica Americană, ne-a spus că simte că Domnul vrea ca el să spună oamenilor despre Dumnezeu; aceste cuvinte au fost cuvinte care ne-au adus multă bucurie.

  Totuși, când a venit vremea să-l duc pe Cristi la tineret, cam pe la vârsta de 13 ani, la Biserica Americană, am ezitat. Cum să-mi las băiatul acolo, fără să știu ce va învăța? Ce încredere să am că se va predica o doctrina sănătoasă? Veneau mulți tineri la programul de Joi seara, iar unii dintre ei arătau destul de deșirați. Fete cu fustele cam scurte, băieți cu parul lung… Am aflat mai târziu că acești tineri proveneau din familii de necreștini, chiar familii destrămate, și că biserica organizase ca să fie aduși cu autobuzele la tineret.

  Continuă lectura „Iubiți-i, iubiți-i, iubiți-i și câștigați copiii pentru Dumnezeu!”

Share this

Oare este clar în zilele noastre ce înseamnă să fim creștini cu adevărat? 

Spre deosebire de orice altă școală de gândire, cum ar fi cea care spune că omul își găsește identitate în sine însuși, în talentele pe care le are, în rolul pe care îl joacă în societate, în realizări și în armonia cu sine însuși, creștinul își găsește identitate în ceea ce a făcut Hristos pentru el, în el și prin el și nicidecum în sine însuși. Atunci când ne identificăm cu Hristos avem pace cu El, pace cu noi înșine și pace cu cei din jur. În totală dependență de El, așa cum o mlădiță este dependentă de viță, așa și creștinul își trage seva identității sale din Hristos, zi de zi, în totală supunere și adorare față de El. Ce eliberare să știm că nu suntem lăsați la îndemâna circumstanțelor, a alegerilor, a performanțelor noastre, sau nici chiar a greșelilor noastre pentru a ne găsi valoarea în această viață! De asemenea, identitatea noastră nu este determinată de rănile pe care ni le-au făcut alții, pentru că Domnul Isus a murit să ne scape și de aceste poveri pe care le putem arunca acum asupra Lui. Totuși, a fi creștin cere și din partea omului ceva, și anume recunoașterea stării decăzute în care suntem fără Dumnezeu și acceptarea Domnului Isus ca Domn și Mântuitor. Asta înseamnă a muri față de sine, față de lume și față de păcat, și zilnic, clipă de clipă, a trăi sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt.

Oare este clar în zilele noastre ce înseamnă să fim creștini cu adevărat? Văd, nu doar persoane izolate, ci chiar biserici întregi care flutură cu mândrie drapelul desfrâului, iar în același timp își spun creștini. Ei își atrag mânia lui Dumnezeu asupra lor, prin faptul că înăbușesc adevărul, adăugându-i otrava păcatului. “Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor.” (Romani 1:18). Creștin este cel care trăiește în lumina adevărului Scripturii, fără să facă compromisuri. Trebuie știut faptul că mulți se identifică cu „religia creștină”, dar în realitate, ei nu s-au identificat niciodată cu Hristos, prin acceptarea Domniei și autorității Lui în viața lor. Mulți, așa ziși creștini, slujesc unui dumnezeu al imaginației lor. Aceeași minciună a diavolului este șoptită din nou și din nou: “Oare chiar a spus Dumnezeu să nu….?” Starea de păcat în care se află omenirea astăzi, este descrisă atât de clar de către Apostolul Pavel, în Romani 1:28-32 „ Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.” Iată ce a spus președintele unei țări, făcând aluzie la valorile cu care noi ne identificăm ca și creștini, cum ar fi faptul exclusivității relațiilor sexuale în cadrul căsătoriei, între un bărbat și o femeie. “Este greşit să dăm ascultare sau să mergem pe calea fanatismului religios şi a solicitărilor ultimative.” Ultimatum, adică ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Dumnezeu este cel care ne spune ce este rău și ce este bine și nu invers.
Ce înseamnă deci a fi creștin? Cuvântul “creștin” a fost atribuit ucenicilor lui Hristos, datorită faptului că erau urmașii lui Hristos, iar acesta era vizibil celor din jur din felul în care aceștia Îl iubeau și slujeau pe Dumnezeu și pe cei din jur. “Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.” (1 Ioan 3:10). A fi creștin înseamnă să fii răscumpărat prin sângele Domnului Isus “din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri” (1 Petru 1:18).
În schimb, o persoană care trăiește în păcat, care se complace în păcat și care nu vrea să vină la Dumnezeu cu păcatul său ca să primească iertarea, adică acela care nu vrea să se lase de păcat, nu are ca Tată pe Dumnezeu, ci dimpotrivă, conform cuvântului lui Dumnezeu, aparține celui rău. Creștinii sunt copiii lui Dumnezeu, iar toți ceilalți oameni, cei care resping chemarea Creatorului lor și care nu vin la pocăință, întră în categoria celor care au trecut de partea celui rău. Nu există cale de mijloc! Iar aceasta nu o spune un om sau o organizație, ci este hotărârea lui Dumnezeu.
Dumnezeu este Suveran, El este singurul adevărat și drept. Există un singur adevăr și o singură cale, iar aceasta ne este clar descrisă în Biblie. Dorești să cunoști Adevărul? Citești Biblia consecvent, căutând să faci tot ce scrie în ea? Îl iubești pe Dumnezeu mai presus de oricine și orice? Cunoști tu cu adevărat ce înseamnă să fii urmaș a lui Hristos, adică creștin? Dacă te identifici ca fiind creștin, ți-ai predat controlul vieții tale lui Dumnezeu? Ai gustat tu bucuria mântuirii? Ai primit tu pacea și asculți tu de poruncile lui Dumnezeu? Mă rog ca toți cei ce au oportunitatea să citească aceste rânduri, să nu stea nepăsători față de propria lor mântuire, astfel ajungând să fie pe veci despărțiți de Creatorul lor. E simplu, dar e greu. Înainte de a învia împreună cu Hristos la o viață nouă, trebuie mai întâi să mori împreună cu El. Fără cruce nu există mântuire. Pe tronul vieții tale nu pot sta doi stăpâni. Odată mântuit, trebuie să lupți lupta cea bună până la capăt, știind că în Hristos, ai totul necesar ca să fii biruitor. Deși dorința lui Dumnezeu este ca toți să fie mântuiți și nici un om să piară, El dă libertate fiecărui om să aleagă.
Trăim vremuri tulburi, în care adevărul și minciuna s-au agitat așa de mult împreună, că pentru o clipă ne-a dat impresia unei noi substanțe, ca și cum ar exista o cale de mijloc. Dar văd că încet, încet, încep să se limpezească lucrurile. Odată cu presiunea persecuției care vine peste creștini, chiar și aici în America, unii au sărit rapid în oceanul toleranței, acceptând păcatul ca normă, chiar înainte să le ajungă cuțitul la os. Dar văd și creștini autentici, care merg pe cale cu Hristos, fiind gata să plătească prețul supunerii și ascultării de Dumnezeu, oricare ar fi acela.
Este imperativ ca să cunoaștem Adevărul, căci doar Adevărul ne poate face liberi. Dacă ai Adevărul, adică pe Domnul Isus, vei dori din toată inima ta să cunoști și să trăiești în lumina Cuvântului Său. Vei dori să-ți cunoști identitatea ta în Hristos și cum se materializează aceasta, în toate aspectele trăirii tale pe pământ. Dacă nu ești cu adevărat un creștin, nu uita, El te-a creat, ți-a dat viață, a plătit prețul răscumpărării tale cu scump sângele Său și te așteaptă ca să-ți petreci eternitatea cu El, în splendoarea cerului Său, cu neputință de descris sau de imaginat cu mintea aceasta limitată.

Share this

Cu Dumnezeu în Subterană – Richard Wurmbrand

Cu Dumnezeu în subterană-Cartea PDF

O carte pe care pot să o citesc din nou și din nou. Am învățat așa de mult de la fratele Richard Wurmbrand din scrierile și predicile dânsului. Dar dacă ar fi să rezum tot ce a scris, tot ce a trăit și tot ce a vorbit într-un cuvânt aș spune: „DRAGOSTEA”. Îmi doresc din toată inima să am o frântură din dragostea fratelui Wurmbrand pentru Mântuitorul, Salvatorul, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Mirele nostru drag și iubit Domnul Isus.

Consider că suntem foarte privilegiați să avem astfel de exemple vrednice de urmat. Chiar dacă ar veni persecuția și am fi puși în închisoare ca fratele Wumbrand oare ce binecuvântați suntem să avem acești ani minunați de pregătire. Ne-a dat Domnul atâtea cărți, atâți oameni minunați și multe lecții de învățat atât de la cei care au trecut examenul încercării dar și de la cei care nu l-au trecut.

Mă rog să vină Domnul în curând, dar dacă mai avem o clipă de așteptat, mă rog să așteptăm iubind. Definiția cea mai frumoasă a iubirii, am auzit-o de la fratele Wumbrand. El spunea IUBIRE se traduce SLUJIRE.

Aici puteți aveți sub format PDF cartea Cu Dumnezeu în subterană-Cartea PDF

Share this

Faceți o bucuriei și o surpriza copiilor care au graduat, prin revista RomanianTimes.

Revista Romanian Times, tipărită în Portland, OR USA, și distribuită în toate colțurile Americii, are o inițiativă lăudabilă .
Având în vedere situația COVID, care împiedică ceremoniile de graduare ale copiilor și nepoților noștri, revista RomanianTime este dispusă să afișeze în paginile sale în următoarele luni pozele graduaților noștri.
Trimite-ți doar poza, numele și școala de la care ați graduat la adresa info@romaniantimes.com
Vă rog sa anunțați prietenii sau liderii bisericilor voastre. Faceți o bucuriei și o surpriza copiilor dumneavoastră.

Puteți să vedeți la pagina 12 exemple.

https://www.romaniantimes.com/2020/2007/12/

Share this

Copii și tineri credincioși și curajoși

Mă rog pentru copii și tineri credincioși și curajoși. Ca mamă a patru copii, mă îngrozesc uitându-vă în jurul meu, în ce lume decăzută și îndreptată spre rău, trebuie să crească copiii mei. Nu numai că azi păcatul e îmbrățișat ca normă, dar se duce o luptă nerușinată pentru a ne murdări mintea copiilor noștri și a-i împinge pe calea păcatului.

Ocupată cu creșterea copiilor, care merg la o scoală creștina, cu munca acasă, cu munca la biserică, cu serviciul, etc., m-am trezit parcă dintr-o data la crunta realitate a unei societăți care se întoarce împotriva lui Dumnezeu, a armoniei, a ordinii și a dreptății. Impunerea educației sexuale în școli (chiar se luptă ca această educație demonică să intre chiar în școlile creștine), obrăznicie, omor, vandalism…le vedeți pe toate la televizor… Trăiesc aici în America de mai bine de 19 ani, și deși am văzut cum America se îndepărtează de Dumnezeu, parcă am refuzat să cred că valorile creștine pe care această țara a fost fondată, vor fi disprețuite și atacate. Continuă lectura „Copii și tineri credincioși și curajoși”

Share this

Domnul nu te va lăsa

 „Ridicaţi-vă ochii în sus, şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele: ‘Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu.’? Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.  El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.  Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.”

Isaia 40: 26-31

Paritura aici 

Share this