“Eu știu în cine mă-ncred”

“Eu știu în cine mă-ncred

Ieremia 17:7-8  “Binecuvântat fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul!  Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme şi nu încetează aducă rod.”

Cor: Eu știu in cine mă-ncred, Eu știu in cine mă-ncred,
Și nu mă voi înfrica orice- ar veni în viața mea x2 Continuă lectura „“Eu știu în cine mă-ncred””

Îmbrățișarea dragostei și a iertării/Amber Guyger/Brandt Jean

Îmbrățișarea dragostei și a iertării

Pe data de 6 Septembrie 2018, Amber Guyger, ofițer de poliție rutieră al Departamentului Poliției din Dallas, Texas a intrat în apartamentul ei ca de obicei, sau cel puțin așa a crezut ea. Când a văzut că în apartament era un bărbat, l-a împușcat fatal. De fapt ea a greșit apartamentul. A urcat cu un etaj mai sus și a intrat în apartamentul lui Botham Jean, un tânăr de 26 de ani, absolvent al Universității Harding, care lucra ca și contabil pentru PricewaterhouseCoopers (PwC). Pentru crima comisă, Guyger a primit o pedeapsă de zece ani de închisoare.

Pe data de 2 Octombrie,  Brandt fratele victimei a avut un mesaj pentru Guyger care a avut un impact asupra victimei, asupra judecătoarei și asupra fiecărui martor al acestui eveniment. Dar nu toți au reacționat la fel. Cum e și normal, lumea fiind împărțită doar în două categorii de oameni, au fost două feluri de reacții.

Nu știu câți dintre dumneavoastră ați avut oportunitatea să iertați pe cineva, care a luat viața unei ființe dragi dumneavoastră. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați putut să vă uitați în ochii celui care v-a omorât copilul, mama, tatăl, soțul, soția, fratele, sora și să-i spuneți “te iert, nu-ți vreau răul, de fapt îți vreau binele, te iubesc, vreau să te pocăiești să ai parte de iertarea lui Dumnezeu și de viața veșnică”. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați uitat în oglindă și v-ați iertat cu adevărat, pentru un accident, o greșeală, o neatenție care a avut un rezultat tragic sau fatal. Continuă lectura „Îmbrățișarea dragostei și a iertării/Amber Guyger/Brandt Jean”

De faci parte din Împărăția lui Dumnezeu, ești un om binecuvântat!

De faci parte din Împărăția lui Dumnezeu, ești un om binecuvântat,

Ai pace cu Dumnezeu și prin sângele lui Isus, ești sfânt și curat.

De ai cetățenia cerească, știi că ești în această lume doar un călător,

Și prin purtarea ta arați lumii, ce bun și drept e Isus, at tău Mântuitor.

 

Binecuvântat e omul sărac în Duh, smerit și dependent de Dumnezeu Continuă lectura „De faci parte din Împărăția lui Dumnezeu, ești un om binecuvântat!”

Cum să păstrăm în mijlocul nostru unitatea? De unde apar diviziunile între credincioși ?

Unitatea la care suntem chemați să trăim este fundamentată în Hristos și se produce între oamenii mântuiți, atunci când ei umblă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu.  Este important să știm că această unitate, la fel ca mântuirea, credința și dragostea, este primită de la Dumnezeu și noi trebuie să lucrăm la păstrarea ei. Am întrebat în jurul meu pe frații și surorile de credință, următoarea întrebare: „Cum să păstrăm în mijlocul nostru unitatea sau de unde apar diviziunile între credincioși ?” Din răspunsurile primite am tras această concluzie: Unitatea bisericii este tulburată de persoane, care deși sunt pe tabelul Bisericii cu numele, prin faptele lor arată că nu Îl urmează pe Hristos. Aceștia pot să fie creștini care nu nu se lasă călăuziți de Duhul și cad în diferite păcate care aduc tulburare, dintre care cel mai menționat în răspunsuri a fost bârfa. Sau pot fi chiar persoane care nu sunt au mântuirea. Este posibil ca printre membrii unei Biserici creștine să fie persoane necreștine, deși aceștia activează în Biserică? Iată ce spune Domnul Isus despre o categorie de oameni care au lucrat în Numele Lui, și totuși nu vor intra în Împărăția Lui: “Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ Continuă lectura „Cum să păstrăm în mijlocul nostru unitatea? De unde apar diviziunile între credincioși ?”

Identitatea creștinului și unitatea II

„Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.” (Filipeni 2:1-2).

În acest articol, vom continua să dezvoltăm subiectul unității între creștini. Fiecare creștin este un mădular în Trupul lui Hristos, adică în Biserica Lui. Planul lui Dumnezeu pentru fiecare creștin este să trăiască conectat cu alți creștini, într-o Biserică locală. Când spun Biserică, nu mă gândesc la clădiri, la seturi de reguli, la forme de închinare, sau la tradiții. Când spun Biserică, mă gândesc la pietre vii în Templul Lui Dumnezeu, la mădulare ale Trupului lui Hristos, la oameni care Îl urmează pe Domnul Isus și care trăiesc călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. A fi un creștin izolat, adică a nu dori părtășia într-o Biserică locală, este o practică contrară învățăturii Biblie. În armonia unității relațiilor frățești, creștinul este iubit, ajutat, încurajat și cizelat. De acea este important ca să căutăm să avem astfel de relații între noi.  

Totuși, doar simplu fapt că ești membru într-o Biserică, nu înseamnă că ești una cu Hristos, sau că faci parte din Trupul lui Hristos. Ce asigură fiecărui om unitatea cu Dumnezeu și unitatea cu alți credincioși, este nașterea din nou, prin acceptarea jertfei Domnului Isus ca preț de răscumpărare. Atunci când Îl accepți pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor al tău, tu primești o nouă natură, o nouă identitate, și astfel faci parte din Biserica Lui. Mă rog pentru fiecare dintre dumneavoastră, care încă nu ați experimentat această transformare, ca Dumnezeu să vă descopere planul Lui de mântuire și să Îl urmați pe Domnul Isus, cel care spune despre El că este: “Calea, Adevărul și Viața.”

Așa cum între Domnul Isus şi Dumnezeu Tată există o armonie perfectă, tot așa și în Biserica Lui trebuie să existe același fel de unitate și armonie. O Biserică unită, este o Biserică sănătoasă și o bună mărturie înaintea necreștinilor și a întregului Univers: “pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.” (Efeseni 3:10,11). Sănătatea spirituală a Bisericii depinde de sănătatea fiecărei persoane care face parte din ea. Așa că, în loc să vorbim despre mișcarea ecumenică, sau despre anumite evenimente din istoria Bisericii Universale, evenimente care au dus la unitate sau la dezbinare, cred că este mult mai de folos să abordăm acest subiect, din punct de vedere personal.

La baza unității creștine este dragostea, turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. „având rădăcina şi temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toţi sfinţii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălțimea şi să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. (Efeseni 3:17b-19). Dragostea pe care ne-o dă Hristos întrece logica și puterea omenească și este esența identității noastre. “Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 22:36-39). Un creștin iubește pentru că are în el natura lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este dragoste! „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu! Cel ce nu iubeşte nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dacă cineva spune: „Îl iubesc pe Dumnezeu“, dar îşi urăşte fratele, este un mincinos; căci dacă nu-l iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, nu-L poate iubi pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut.” (1 Ioan 4:7-8,20). Nimeni nu poate să spună că Îl iubește pe Dumnezeu și în același timp să-l urască pe fratele lui. De fapt, noi suntem chemați să îi iubim chiar și pe vrăjmașii noștri, cu cât mai mult pe frații și surorile noastre în Hristos. Cu cât Îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și dragostea Lui pentru noi, cu atât și noi vom putea să cultivăm dragostea în viața noastră și să dăruim dragostea Agape, celor din jur. Cuvântul lui Dumnezeu ne explică clar, atât prin exemple cât și prin porunci clare, ce este și ce nu este dragostea Agape. De acea e important să citim Biblia, să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu și să cerem de la El, zilnic, putere ca să putem să iubim și noi cum a iubit Domnul Isus. Deci, primul pas în realizarea unității creștine, este trăirea în dragostea. Continuă lectura „Identitatea creștinului și unitatea II”

Cristian Necula, un om deosebit pe meleagurile noastre. Portland, OR/Vancouver WA

Vă invit pe toți să vedeți minunea.

Ascultând cum a lucrat Domnul în viața acestui om, am dat slavă Domnului pentru lucrările Lui minunate. Cu adevărat Domnul face și azi minuni! O copilărie marcată de un tragic incident, o viață încununată de succes ca actor și cântăreț pe scenele unor teatre din țară….o altă tragedie, mai puternică decât cea din copilărie, aș spune eu, și regăsirea păcii și scopului vieții în dragostea Mântuitorului Isus Hristos.

Pentru cei care locuiți în zonă, veniți să vedeți fericirea unui om care a lăsat totul pentru Hristos și a căpătat totul pe de plin în El. De la a câștiga într-o singură noapte prețul a 2-3 mașini Dacia, în decada anilor ’80 la a se îngrijii de bolnavii de lepră de la Tichilești e un drum, e o experiență, e o transformare, e nașterea din nou.

 

Duminica dimineața: 22 Septembrie 9 AM –  Philadelphia Romanian Pentecostal Church 5544 SE 128th Ave, Portland, OR 97236

Duminica seara: 22 Septembrie 6 PM-  Romanian Baptist Church of Beaverton -11520 SW Allen Blvd,Beaverton, Oregon, 97005

Duminica seara: 29 Septembrie 930 AM – Romanian Baptist Church Vancouver, WA3200 NE 109th Ave, Vancouver, WA 98682

Duminica seara: 29 Septembrie 6 PM – Romanian Baptist Church of Portland  10115 SE Stanley Ave Portland, Oregon 97222

O rază de lumină din Lumină, ce pune-un zâmbet pe fața mea

E să-l văd pe fratele Cristian Necula lucrând pentru slava SA.
Mulțumim frate drag că împlinești Scriptura și ca Isus iubești

Hrănindu-i pe cei mai neînsemnați, pe leproșii de la Tichilești.