President Trump addressed attendees of The Young Black Leaders Summit

Friday, Oct. 4, 2019

After President Trump spoke to the Young Black Leadership Summit at the White House, a young woman asked to pray for the president. This young woman was Mahalet, an Ethiopian immigrant adopted by a Christian family in Indiana. Her short message before she prays was empowering, sincere and challenging. She brings attention to the spiritual warfare in America and to the fact that Satan hates humanity, and wants to destroy our country and anything pure, godly and good. She doesn’t worship any human being but worships God asking for His protection. She is aware of the Spiritual battle that is given, and that battle is not between different political parties, but the battle is between Satan and the children of God.

Mahalet’s words:

“I’m not really good with prayers or anything like that but I just want to say thank you, Mr. President,” she said, „and I know we have a political warfare right now, but I strongly believe that it is a spiritual one as well. Continuă lectura „President Trump addressed attendees of The Young Black Leaders Summit”

Identitatea creștinului și unitatea IV/Mărturia Bisericii prin trăirea în Unitate

Mărturia Bisericii prin trăirea în Unitate

               Găsesc potrivit ca să ne îndreptăm privirile spre cei din jurul nostru și să vedem cum trăirea noastră în dragoste și unitate aduce un beneficiu inestimabil societății și în mod special celor departe de Dumnezeu.

Domnul Isus ne-a dat porunca să ne iubim unii pe alții, iar făcând lucrul acesta, cei din jur vor ști că suntem ucenicii Lui. “Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:34,35). Îmi place foarte mult expresia: „Pocăiții se ajută între ei!”. Tare îmi doresc ca această afirmație să fie realitate, în fiecare biserică creștină. A-L iubi pe Dumnezeu și a iubi oamenii din jur, ar trebui să fie laitmotivul vieții noastre de creștini. 

Ca un far ce ne îndrumă pașii în bezna nopții, tot așa, dragostea turnată în noi prin Duhul Sfânt ar trebui să ne îndrume trăirea, în cele mai mici detalii. Continuă lectura „Identitatea creștinului și unitatea IV/Mărturia Bisericii prin trăirea în Unitate”

E o zi în viață când nu ești chemat la mulțumire?/ Mulțumirea-i măsurată-n bucuria păcii divine

E o zi în viață când nu ești chemat la mulțumire?
E o zi în viață fără bucuria mântuirii și fericire?
Nu pentru cel ce stă în lumina lui Isus Hristos
Căci el are un ospăț necurmat, e mereu bucuros.

Mulțumirea-i măsurată-n bucuria păcii divine Continuă lectura „E o zi în viață când nu ești chemat la mulțumire?/ Mulțumirea-i măsurată-n bucuria păcii divine”

Fericirea mea

Fericirea mea e-n Tine – Full Score

PLAYBACK:

Playback Structura „Fericirea mea”: Intro, Str. 1. 0:12, Refren, Str. 2. 1:05, Refr,
Interludiu-1:57, Str.3. 2:10, Refr, Str.4. 3:03, Refr., Coda.

Fericirea mea PowerPoint-AICI

 1. Fericirea mea e-n Tine, Bucuria mea ești Tu
  Nimeni nu mă poate lua din mana Ta
  Nu e nimenea ca Tine, Nici în cer nici pe pământ
  Voi cânta doar slava Ta cât voi trăi.

Refren:
O, cânta, cântă suflet al meu
Lauda-L pe Dumnezeu
O cântă, cântă nu te oprii
Cât pe pământ tu vei trăi

2. Bucuria mea ești Doamne, Fericirea mea ești Tu
Doamne Tu ești milostiv și-ndurator
Tu ești plin de bunătate, Sfânt alin vindecător
Frumusețea slavei Tale o voi înălța.

Refren:
O, cânta, cântă suflet al meu
Lauda-L pe Dumnezeu
O cântă, cântă nu te oprii
Cât pe pământ tu vei trăi

 1. Bunatate-ntruchipată,  pentru mine Te-ai jertfit
  Drept și credincios Tu ești în tot ce faci.
  Învelit în Măreție, În splendoare de-mpărat
  Ești mereu același, Tu ești neschimbat.

Refren:
O, cânta, cântă suflet al meu
Lauda-L pe Dumnezeu
O cântă, cântă nu te oprii
Cât pe pământ tu vei trăi

4. Ajutorul meu e -n Domnul si speranța mea e El
Nu mă-ncred în oameni nici în bogății
Totu-n lume va dispare, dragostea va dăinui
Va rămâne ce-am lucrat pentru Isus.

Refren:
O, cânta, cântă suflet al meu
Lauda-L pe Dumnezeu
O cântă, cântă nu te oprii
Cât pe pământ tu vei trăi

Coda:
Iubește-L doar pe  Isus,
Și pe cei mulți din jurul tău
Iubește-L nicicând nu te oprii,
Cât pe pământ tu vei trăi.

Vrednic ești Tu, Doamne, de noi să fi lăudat!

“Vrednic este Mielul, Care a fost înjunghiat,  să primească putere, bogăţie, 
înțelepciune, tărie, onoare, slavă şi laudă!“

Vrednic ești Tu, Doamne, de noi să fi lăudat,
Căci ai luat asupra Ta al nostru greu păcat.
Și Te-ai lăsat pe-o cruce, de oameni răstignit,
Pentru că ne-ai iubit, în locul nostru ai suferit.

Vrednic ești Tu să primești onoarea, lauda,
Puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria și slava!
Vrednic ești Tu, Cel care viața ne-ai schimbat,
Să fii iubit de noi și-n toate onorat și ascultat.
 Continuă lectura "Vrednic ești Tu, Doamne, de noi să fi lăudat!" 

Necazul când vine și sunt doborât/ Mărire-ți aduc chiar când drumul e greu -Cântare

Necazul când vine –POWERPOINT

Demo

Necazul cand vinePARTITURĂ

PLAYBACK –will be added soon. 

Necazul când vine și sunt doborât,
N-am pace și totul îmi pare pierdut;
Dar nu stau acolo ci eu mă ridic
Și Domnului viața din nou Îi dedic.
Continuă lectura „Necazul când vine și sunt doborât/ Mărire-ți aduc chiar când drumul e greu -Cântare”

Necazul când vine și sunt doborât/ Mărire-ți aduc chiar când drumul e greu.

Acestea sunt versurile unei cântări. Cântarea se găsește AICI 

Necazul când vine și sunt doborât,
N-am pace și totul îmi pare pierdut;
Dar nu stau acolo ci eu mă ridic
Și Domnului viața din nou Îi dedic.

Să facă cu mine Isus ce o vrea,
Căci e cel mai bine în dragostea Sa.
De Domnul nimic nu mă va despărți,
Prin dragostea Lui sunt al Său pe vecii.

Când seara coboară eu stau liniștit,
De pacea Ta sfântă eu sunt ocrotit. Continuă lectura „Necazul când vine și sunt doborât/ Mărire-ți aduc chiar când drumul e greu.”

Nu sunt împotriva nimănui. Nu urăsc pe nimeni. Sunt pentru Dumnezeu!

Nu urăsc pe cei care sunt împotriva gândirii mele, fundamentată în Biblie. De fapt dacă un om m-ar mi-ar face rău pentru credința în Hristos, chiar de m-ar omorî, mă rog Domnului să am putere să mă rog pentru acea persoană chiar în clipele acelea.

Lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui, adică nu luptăm împotriva oamenilor. „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.” (Efeseni 6:12).

Creștinii iubesc pe cei care le declară război ! (?) Dușmanii noștri de fapt sunt în vrăjmășie cu Dumnezeu. Și ei au nevoie de mântuire, iar noi suntem în fața lor ca să le arătăm dragostea lui Dumnezeu. “Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,” (Matei 5:44).

Creștinii se împotrivesc păcatului și diavolului. „Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului.” (Evrei 12:4). “Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.” (Iacob 4:7) Diavolul este dușmanul nostru declarant. El ne urăște, ne pândește să ne facă rău. E mincinos și dorește să ducă cât mai mulți oameni în iad cu el. O tactică șireată a celui rău este să ne învrăjbească unii împotriva altora, să ne certăm să luptăm noi între noi, să uităm de fapt cine este cu adevărat dușmanul nostru.

De la căderea omului în păcat, omul a început să se întoarcă împotriva omului.

“Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieşim la câmp.” Dar, pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât.” (Geneza 4:8).

Domnul Isus a venit ca să împace pe om cu Dumnezeu și să vindece relațiile dintre oameni. Dacă Îi iubești și Îl urmezi pe Domnul Isus vei asculta poruncile Lui. Dacă nu asculți poruncile Lui nu Îl iubești.

Printre poruncile Domnului Isus citim:

Iubiţi pe vrăjmaşii voştri
Binecuvântați pe cei ce vă blestemă
Faceţi bine celor ce vă urăsc
Rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc
Iertați pe cei ce v-au greșit (Matei 18)
Să nu spunem fratelui nostru “prostule” sau “nebunule” și să nu ne mâniem. Unii au găsit sinonime mai colorate ale acestor cuvinte și le folosesc la discreție. A spune Adevărului pe nume în dragoste și a calomnia sunt lucruri total diferite. Să nu uităm că Domnul ne cunoaște inima și gândurile. (Matei 5:22).
“Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu.” (Ioan 15:12).
Să văd un creștin dând cu noroi într-un necreștin îmi este greu de suportat. Dar mai greu e să văd un creștin întorcându-se împotriva altui creștin.

Există situați când un creștin trebuie mustrat, și Domnul Isus ne dă clar instrucțiuni în această direcție în Matei 18. Dacă acest creștin pe care încercăm să-l aducem din nou la calea dreaptă s-ar răzvrătii și nu ar asculta de Cuvântul lui Dumnezeu, el ar devenii pentru creștin “ca un păgân şi ca un vameş” (Matei 18:17). Adică ar deveni ca un necreștin pe care îl vom iubi și căruia îi vom face bine, chiar dacă îi spunem clar că este pe calea greșită.

Nu doar că ne pierdem timpul, energia și mărturia în fața lumii întorcându-ne unii împotriva altora dar mergem împotriva învățăturii lui Hristos.

Dacă ne-am concentra timpul, energia, resursele și faptele noastre spre iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni am schimba fața planetei, am schimba atmosfera din jurul nostru.

MB
16 noiembrie 2019