Poezii

 1. Apostolul Pavel, fost Saul din Tars
 2. Ascultarea de Legea Domnului 
 3. Banul
 4. Biserica Mireasa lui Christos
 5. Biserica planul lui Dumnezeu
 6. Colaborarea
 7. Mama
 8. Libertatea religioasă
 9. Isus, modelul slujirii noastre
 10. Isus Stânca Mântuirii 
 11. Isus Păstorul cel Bun
 12. Isus – Piatra de căpătâi
 13. Rob al dragostei slujesc
 14. Osana, Fiului lui David
 15. Biserica lui Hristos în curând va fi răpită
 16. Pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți
 17. Odată hoinăream prin lume
 18. Sfinții din țară, oamenii evlavioși
 19. Gheață singurătății triste, te lovește cu-a ei gheară
 20. Doamne mulțumesc pentru familia mea
 21. Ce frumos e să trăiești
 22. Am primit credința mântuitoare în inima mea
 23. Iubire, Iubire, Iubire, doar prin a Ta Iubire.
 24. Dragostea este împlinirea legii deci alege să iubești
 25. Unitatea în Biserică este păstrată
 26. Să trăiesc în unitate, în dragoste, să fiu supus
 27. Metoda cea mai bună de-a cunoaște Adevărul
 28. Crezi că ziua de mâine e a ta?
 29. Te întreb ai găsit pacea, fericirea or ai în suflet jale?
 30. Doamne Isuse Tu ești Atotputernic, Atotștiutor,  Drept și Înțelept
 31. Ai venit din nou la noi, primăvară timpurie.
 32. Rândunica
 33. Maria intră-n încăpere cu un vas plin de parfum
 34. Parfumul scump al închinării, al jertfei de bun miros
 35. Un cuib de liniște și pace în Stânca cea de neclintit
 36. Dis de dimineață, cu credincioșie femeile au venit
 37. Puterea învierii
 38.  Împărăția păcii a venit în lumea noastră !
 39. O mare minune ai făcut în viața mea
 40.  Îmi găsesc plăcerea Doamne-n Legea Ta
 41. De vei fi credincioasă în lucrurile mici (Mama)
 42. Ai gustat ce bun e Domnul?
 43. Noi nu ne vom rușina de Evanghelia lui Isus Hristos
 44. Duhul Sfânt, inima mi-a cercetat-o cu iubire.
 45. Regele meu veșnic, eu Te iubesc
 46. Vie a Ta Împărăție
 47. Fă-mă Doamne azi o binecuvântare
 48. O Tată, Tată meu ceresc astăzi vin să Îți mulțumesc!
 49. Semănătorul a ieșit pe ogor ca să semene sămânța
 50. Credința 
 51. Binecuvântat e omul ce se-ncrede-n Dumnezeu
 52. Cu cine Doamne Isuse Te-aș putea asemăna?
 53. Băiatul meu se duce acum la Universitate.
 54. Cuvântul/Abia când iubești, înțelegi cu adevărat ce este slujirea.
 55. Înainte ca să-I aud chemarea/ Pilda lucrătorilor viei
 56. Împărăția lui Dumnezeu/Pilda nunţii fiului de împărat
 57. Azi e ziua când de-o mult iubită mamă ne despărțim
 58. Pilda talanților/După puterea fiecărui rob
 59. Să fim trupul Domnului Isus, răspândind iubirea pământ!
 60. De faci parte din Împărăția lui Dumnezeu, ești un om binecuvântat!
 61. Comorile lumii acesteia întregi, mă lasă rece.
 62. Vreau să mai scriu o poezie de dragul celui ce-L iubesc
 63. Ninge cu frunze!
 64. Ca să tai adânc în trup îți trebuie doar o secundă
 65. Eu am murit împreună cu Hristos 
 66. Doamne Te rog să îmi dai un duh de înțelepciune/ Efeseni/ Rugăciune
 67. Eu un cititor răzleț ce se mai plimbă printre situri (Căutătorul)
 68. Prin toate-ți spun: „Mulțumesc!”
 69. Vrednic ești Tu, Doamne, de noi să fi lăudat!
 70. Necazul când vine și sunt doborât/ Mărire-ți aduc chiar când drumul e greu.
 71. Fericirea mea
 72. Suntem lucrarea mâinilor lui Dumnezeu
 73. E o zi în viață când nu ești chemat la mulțumire?
 74. A judeca cu sânge rece pe cel ce s-a deschis și ți-a spus tot
 75. Prin descoperire dumnezeiască
 76. Un an se apropie de sfârșit
 77. În grădina mea cu mentă a apărut o buruiană
 78. Vorba mea să fie spusă în iubire, înțeleaptă și dreasă cu sare
 79. Sărbătoare e în ceruri, mama a plecat acasă.
 80. Nu mă lăsa Isuse Doamne să cad în vre-un păcat/Cu haina iubirii s-acopăr mereu
 81. Dragi vecini
 82. Te cheamă Domnul pe nume
 83. „Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.” ( Efeseni 5:18b)
 84. Tot astfel, Isuse, de dragul dragostei Tale, pe calea Ta pășesc.
 85. Recunoaștem căci copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu
 86. O binecuvântare-i munca pentru cel ce-o prețuiește