Identitatea omului în Christos Domnul, vis-a-vis de prietenie V

         Citește articolul anterior aici 

Domnul Isus ne-a dat mântuirea în dar, dar ne-a dat și multe alte daruri care ne definesc noua noastră identitate în El. Printre aceste daruri este și darul prieteniei. Domnul Isus este Prietenul nostru, a celor ce am crezut în El și care-L urmăm, dar tot El, Domnul, este liantul care ne ține uniți în relații de dragoste, prietenie și respect.

La fiecare sfârșit de an mă gândesc și la sfârșit, în general. Mă gândesc la cei care și-au sfârșit alergarea în anul care a trecut și mă gândesc că și eu mă apropii de sfârșitul meu, aici pe pământ. Gândindu-mă la aceasta prind curaj, la fel ca un alergător care vede linia de sosire și se avântă cu tot elanul să termine cursa, bine. La sfârșitul alergării mele, când voi sta înaintea Domnului și Mântuitorului meu, vreau să mă prezint cu cât mai multe fapte bune, făcute în numele Domnului Isus și de dragul Lui. Totodată, îmi doresc să văd cât mai multe suflete, pentru care am fost și eu un îndrumător spre calea mântuirii, acolo. De aceea, munca cea mai frumoasă, investiția cea mai măreață este în relații. Relația noastră cu Dumnezeu, iar apoi, prin harul Său, relațiile dintre noi, sunt comoara cea mai de preț pe acest pământ. Jonathan Edwards, referindu-se la relațiile de prietenie, spunea că sunt la „cea mai înaltă treaptă a fericirii” omului.

În acest ultim articol cu privire la prietenie, doresc să ne îndreptăm atenția asupra câtorva exemple vrednice de urmat, a celor care au luptat lupta cea bună a credinței, în dragoste față de Dumnezeu și față de cei din jurul lor. “Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința!” (Evrei 13:7) Pentru mine, un astfel de exemplu a cărui credință doresc să o urmez, este Părintele Iosif Trifa. Scrierile Părintelui Iosif Trifa, cum ar fi „Corabia lui Noe” sunt o binecuvântare pentru mine personal, dar știu că și pentru mulți. Poetul Traian Dorz și-a predat viața Domnului Isus în urma citirii cărții „Corabia lui Noe”.

În ultimele sale clipe de viață, Părintele Trifa l-a avut la căpătâiul patului pe fratele Dorz, iar ultima conversație între aceștia doi, conversație chiar înainte cu puțin de trecerea în veșnicie a Părintelui, ne dă șansa să vedem frumusețea prietenie lor.

„Iosif Trifa: Să păstrați toate întocmai cum vi le-am spus. Eu n-am spus nimic de la mine, ci în toate am ascultat numai de glasul și de Duhul Domnului…M-am străduit să vă dau nu numai cuvântul lui Dumnezeu, ci și o pilda cum să-L urmați. Să calcați după Domnul pe urmele mele. Ca, pe urmă, să ne întâlnim mai fericiți, la sfârșitul luptei noastre, lângă Domnul, in Canaanul Său Ceresc…

…Oricât ați avea de suferit, să nu-L trădați pe Dulcele nostru Mântuitor, Isus Biruitorul. Să nu trădați Cauza Evangheliei și a Bisericii vii… Va veni vremea când Dumnezeu și Adevărul ne vor face dreptate și nouă…Să aveți neîncetat ochii ținta la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, la Isus cel Răstignit…
Traian Dorz: Nu încercați să adormiți puțin? Ați obosit vorbind.

Scoase din nou mâna. Făcu un semn obosit care părea a spune: de-acum am să odihnesc…Și o întinse spre mine.

O luai din nou intre mâinile mele…Nu-mi mai puteam stăpâni plânsul: O, mânuța asta sfântă și chinuită, care s-a topit luminând. Care a scris atâtea litere de foc și de aur, care vor rămâne veșnic. Care a suferit atât de mult pentru mine și pentru mulți; care mi-a făcut atât de mult bine, mie și altora… O, inima asta care bate tot mai încet… Șiroaie de lacrimi începură să-mi curgă pe obraji, prelingând-se și picurând pe marginea patului alb, pe jos, pe mânuța străvezie și uscata, care mi se păru, dintr-o dată, nefiresc de rece.

Îmi apăsai din nou, încet și moale, buzele peste ea și apoi o dusei ușor sub pătura calda. Văzui lacrimi și în ochii lui.”

Fratele Traian Dorz, a suferit mult pentru credință, fiind alungat chiar de la casa părintească. Părintele Trifa, a fost un adevărat părinte spiritual și un prieten de nădejde pentru fratele Dorz. Vă redau un paragraf din scrisoarea Părintelui Trifa către fratele Dorz, pe când fratele Dorz era în armată: „Dragă Dorz, adevăratul meu copil în Domnul. Domnul să te mângâie și să te păzească acolo, departe unde ești. Ce mult nădăjduiam că te voi avea mereu aici, lângă mine, nu ca să te mai pun mereu la muncă, ci ca să-mi fii aproape, căci atâta de mult simt lipsa ta… Abia acum văd cât de mult îmi lipsești și cât de mult te iubesc. Dacă vei primi cumva vreun concediu, caută să vii cât mai curând.”

Uitându-mă la aceste exemple de prietenie și devotament, acum la răscrucea dintre ani, când mulți dintre noi ne facem o analiză și ne propunem scopuri nobile și bune la care să lucrăm în anul în care intrăm, ce scop mai măreț ar putea fi decât să devii pentru cineva un prieten de nădejde. Personal, în anul în care intrăm, îmi doresc să descopăr tot mai mult binecuvântarea prieteniei, binecuvântarea dăruirii, de dragul Domnului. E așa ușor să stagnezi, să te oprești din creștere, să crezi că te-ai ajuns, să crezi că poți singur, că nu ai nevoie de frați și surori. Izolarea, pe lângă faptul că nu este planul lui Dumnezeu pentru noi, este foarte periculoasă, putând duce la mândrie, și rătăcire. Versetul din Eclesiast 4:9,10: „Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul.

Dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice!”, mi-a fost realitate în viață de multe ori. Când ai un prieten credincios și devotat lui Dumnezeu, acesta nu te va lăsa, ci va mijloci la Dumnezeu pentru tine și nu te va abandona, ci va lupta pentru tine și împreună cu tine, chiar atunci când tu ești căzut și greșit. Mulțumesc Domnului pentru prieteniile pe care le-am avut și le am. Aceste prietenii îmi fac viața mai frumoasă, umblarea cu Isus mai armonioasă și depărtarea de pe calea dreaptă tot mai străină. Mă rog ca Domnul să vă binecuvânteze cu prieteni credincioși Domnului și devotați slujirii aproapelui. Tuturor cititorilor Revistei RomanianTimes, vă doresc din toată inima: “Crăciun Fericit” și “La mulți ani fericiți și binecuvântați!”
Articol publicat în Revista Romanian Time Decembrie, 2020

Share this

Identitatea omului în Christos Domnul, vis-a-vis de prietenie IV

CONTINUARE DE AICI

Identitatea omului în Christos Domnul, vis-a-vis de prietenie IV

Am încheiat articol precedent cu cuvintele unui frate misionar, care atunci când l-am întrebat: “Care credeți că ar fi lucrurile care ne dezbină pe noi credincioșii?”, a răspuns: “Bârfa, Bârfa, Bârfa!” Foarte pe scurt, în acest articol, aș dorii ca să-mi exprim opinia despre bârfă, o unealtă folosită de cel rău, cu atâta eficiență, ca să distrugă chiar și unele dintre cele mai frumoase prietenii. „Omul stricat răspândește discordii și un bârfitor dezbină pe cei mai buni prieteni.” (Proverbe 16:28).

Bârfa de multe ori are în spatele ei sentimente de mândrie, invidie și gelozie. Biblia ne îndeamnă să nu ne asociem cu cei care se numesc creștini dar care practică bârfa. “Ci vă scriu să nu vă asociați cu nimeni care își zice frate, dar este desfrânat sau lacom, sau idolatru, sau bârfitor, sau bețiv, sau tâlhar. Cu un astfel de om nici măcar să nu mâncați!” (1 Corintieni 5:11) Această măsură drastică are cel puțin trei beneficii. Primul beneficiu este ca ei să înțeleagă din acțiunile noastre gravitatea păcatului și astfel să le dăm o șansă, mai mare, ca ei să se pocăiască. Al doilea beneficiu este ca noi să nu ne facem părtași acestui păcat. “Nu vă înșelați! Nici cei desfrânați, nici cei idolatri, nici cei adulteri, nici bărbații care practică prostituția, nici homosexualii, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici bârfitorii, nici tâlharii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.” (1 Corintieni 6:9b,10). Al treilea beneficiu este ca să avem pace și liniște în mijlocul nostru. “Când nu mai sunt lemne, focul se stinge și când nu mai este nici un bârfitor, cearta încetează.” (Proverbe 26:20) Bârfa este un păcat, care la fel ca orice alt păcat pe care nu-l mărturisim și de care nu ne lăsăm, ne va despărți de Dumnezeu. Continuă lectura „Identitatea omului în Christos Domnul, vis-a-vis de prietenie IV”

Share this

Identitatea omului, în Christos Domnul, vis-a-vis de prietenie III 

Continuare de aici

“Prietenul iubește oricând” (Proverbe 17:17a)

        Articolele “Identitatea”, încearcă să descrie viața creștinului în mod practic, în baza noii sale identități în Christos și pe baza Scripturii. În acest articol, al treilea la capitolul prieteniei, ne vom uita la câteva caracteristici ale unui prieten adevărat. Un om fără nici un prieten este un om sărac, singur și care-și pune la risc atât viața spirituală, emoțională cât și pe cea fizică. Din experiența mea, ca și case manager la spital, vă pot spune că nu sunt izolate deloc cazurile în care pacienții îmi spun că nu au pe nimeni să sune ca să anunțe că sunt în spital. Recent, un domn diagnosticat cu cancer în fază avansată, care urma să fie pus pe hospice, mi-a spus că nu avea pe nimeni să sune, decât să anunțe la locul de muncă că nu va mai putea lucra. O bătrânică a venit la spital din cauză că a căzut bolnavă la pat și nu a putut să meargă la cumpărături să-și cumpere mâncare, sau să-și pregătească mâncarea. Îmi plânge inima în mine de fiecare dată când văd astfel de cazuri, cazuri care nu ar trebui să fie între noi credincioșii.

Înainte de toate, dacă vrei să fii un prieten bun cuiva, sau dacă îți dorești să ai un prieten bun, trebui să fii prieten cu Domnul Isus. El este Prietenul care și-a demonstrat iubirea pentru tine, murind în locul tău pe crucea de la Golgota. Vino și tu la Domnul Isus cu pocăință și credință, ca să fii mântuit. Din abundența dragostei pe care Domnul Isus o va turna în tine, vei putea să-ți formezi prietenii care vor fi mai valoroase decât toate posesiunile materiale.

Prietenia, pentru creștin, are ca fundament dragostea comună pentru Dumnezeu, o viziune comună și o dorința profundă de a-L ajuta pe celălalt să-și trăiască viața spre Slava lui Dumnezeu. Ca și copii ai lui Dumnezeu, având Duhul Sfânt și pe Domnul Isus în noi ca cel mai bun Prieten, suntem capabili să avem relații de prietenie, cu alți credincioși, relații bazate pe dragostea, care a fost turnată în noi prin Duhul Sfânt.

Credincioșia în prietenie, în jurul lui Hristos, de dragul lui Hristos și cu ajutorul lui Hristos.

Un prieten te va iubi cu o dragoste sacrificială. Indiferent de circumstanțele prin care treci, indiferent chiar în ce păcat ai căzut, un prieten adevărat va lupta pentru tine și nu te va lăsa până nu te vei reabilita. Un prieten adevărat se identifică cu tine, îți poartă povara și când cineva vorbește rău despre tine, sau află că ai făcut ceva greșit, el suferă pentru tine. Se spune despre doi prieteni că au luptat împreună în al doilea război mondial. Unul dintre ei a fost împușcat. Era rănit și striga după ajutor. Batalionul lor era în retragere, dar totuși, prietenul lui a cerut superiorului său să-l lase să meargă să-și salveze prietenul. Superiorul lui a spus categoric: „Nu!”. Ba chiar l-a avertizat că dacă cumva va merge, va încălca ordinul lui. Totuși, acest tânăr soldat, cu prima ocazie când superiorul lui l-a scăpat din priviri, a fugit printre gloanțe și și-a adus prietenul, înapoi, ducându-l în spate. Când a ajuns cu el înapoi în tranșeu, prietenul lui era deja mor, iar el era rănit, superficial, de două gloanțe. Superiorul, mânios, i-a tras două palme și i-a spus: “Sa meritat să-ți riști viața? Nu vezi că e mort?”. La care tânărul a răspuns: “S-a meritat domnule comandant, pentru că atunci când am ajuns la el nu era mort și mi-a spus: „Am știut eu că o să vii.” Aceasta este dragostea despre a vorbit Domnul Isus când a spus: “Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” (Ioan 15:13). Când treci prin probleme, o cunoștință te sună să te întrebe dacă poate să te ajute cu ceva, dar un prieten, când află că ai un necaz, e lângă tine. Un prieten știe, te cunoaște, te înțelege și te ajută cu tot ce poate.

       Unul dintre scopurile cele mai înalte, în prietenia dintre creștini, este ca să ne întărim încrederea în Domnul. „Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat şi s-a dus la David, în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu,” (1 Samuel 23:16).

Continuă lectura „Identitatea omului, în Christos Domnul, vis-a-vis de prietenie III „

Share this

Identitatea omului în Christos Domnul vis-a-vis de prietenie II

Citește articolul precedent aici 

„Sfinţii care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.” (Psalmi 16:3)

       Omul a fost creat să aibă o relație de prietenie cu Dumnezeu. Sănătatea fizică, mentală și sufletească sunt afectate pozitiv de prezența acestor relații de prietenie, în care suportul și dragostea sunt reciproce. Relațiile în care guvernează dragostea, care vine de la Dumnezeu, Îl glorifică pe El și ne aduc atâta bucurie și satisfacție în viață, încât nu mai vrem sa trăim altfel, odată ce le-am descoperit.

           Domnul Isus te numește prietenul Său și dorește să-ți ofere o viață din belșug, viață pentru care El a plătit cu Însuși sângele Său. Îmi plac așa de mult acest versuri scrise de fratele Traian Dorz și mă rog ca ele să fie în armonie cu inima noastră, a fiecăruia: “Isuse-al meu Prieten scump, Din zorii tinereții, Cu Tine eu călătoresc, Pân’ la sfârșitul vieții! Tu ești Comoara care-ai fost, De mine mult căutată, Și-acum eu nu Te-aș mai lăsa, Nici pentru lumea toată! Căci Tu-mi ești ca un frate bun, Și-n cânt și în suspine, Isuse-al meu prieten drag, Ce bine-i lângă Tine!” Dorința și rugăciunea Domnului Isus, este ca noi frații Lui, să reflectam în relațiile dintre noi armonia și dragostea lui Dumnezeu.

      Prietenii despre care vreau să vorbesc, sunt cei care au același fel de gândire, același scop, care se deschid și devin vulnerabili, care se sfătuiesc, se corectează, care își mărturisesc unii altora păcatele, care se bucură de biruințe și care plâng împreună în necaz, care se roagă împreună și care se roagă unul pentru celălalt. Acești prieteni îți vor influența gândirea și traiectoria în viață. În lumina acestei definiții, credinciosul nu poate să abia o astfel de prietenie cu un necredincios.

Continuă lectura „Identitatea omului în Christos Domnul vis-a-vis de prietenie II”

Share this

De ce avem așa mare nevoie de dragostea unui prieten?

Acesta este primul articol din seria: „Identitatea omului în Christos Domnul vis-a-vis de prietenie”

„Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.” (Ioan 15:15)

Identitatea creștinului nu este doar o identitate declarativă, ci o identitate manifestată prin felul în care își trăiește viața de zi cu zi. Cuvinte plăcute, lozinci, declarații frumoase, poate avea oricine. Noi ca și creștini, nu doar vorbim frumos, ci trăim frumos, spre slava lui Dumnezeu, care ne-a iubit atât de mult încât a trimis pe singurul Său Fiu, pe Isus Christos, ca să moară în locul nostru. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). În aceste verset, cuvântul “iubit” este cuvântul din limba greacă “Agape”. Agape este dragostea necondiționată, dragoste pentru care noi nu putem să facem nimic să o merităm. Această dragoste, Agape, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, de aceea ea este forța motivatoare din spatele acțiunilor noastre. Iubim pentru că am fost iubiți. Dăm Agape pentru că Agape este esența identității noastre. “Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.” (Romani 5:5). Despre dragostea Agape am vorbit mai pe larg în numărul precedent, dar aș dori să menționez că această dragoste este totdeauna prezentă și la lucru în viața noastră, fie că vorbim de prietenie, sau de iubirea între soți, sau de iubirea copiilor, sau chiar despre iubirea vrășmașilor. Agape este alegerea de a iubi sacrificial, cu fapta și cu adevărul, primind puterea să facem aceasta de la Dumnezeu. “Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.” (1 Ioan 3:18). Continuă lectura „De ce avem așa mare nevoie de dragostea unui prieten?”

Share this

Identitatea omului în Christos Domnul  vis-a-vis de dragoste

https://www.romaniantimes.com/index.php/categorii/meditatii-crestine/marinela-buzas/1880-identitatea-32.htm

Identitatea omului în Christos Domnul  vis-a-vis de dragoste

Pe fundalul unei lumi tulburate, atât de COVID-19 cât și de protestele de pe străzile Americii (dar și în alte locuri ale lumii), consider că subiectul dragostei este unul bine venit, atât pentru pacea sufletului nostru cât și pentru binele celor din jur. La baza identității creștine stă faptul că Îl iubim pe Dumnezeu și pe cei din jurul nostru, din cauză că El ne-a iubit întâi și că a turnat în inimile noastre dragostea Lui. “Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.” (Romani 5:5).

AGAPE

În limba greaca (limba Noului Testament), cel mai folosit cuvânt pentru dragoste este “agape”. Agape se referă la dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, iar dragostea Lui trebuie înțeleasă în lumina sfințenie Lui, a credincioșie Lui, a dreptății Lui și a întregii sale Ființe. O imagine eronată despre ce înseamnă dragostea și despre cine este Dumnezeu, ne poate rătăci de la adevăr. Agape este dragostea, necondiționată și nemeritată, oferită de Dumnezeu omului, dar care L-a costat pe Dumnezeu chiar viața Fiului Său. Este important să înțelegem că nu este nimic ce noi am putea să-I oferim lui Dumnezeu ca să fim mântuiți sau iubiți de El. Mulți se supără pe Dumnezeu în mijlocul încercărilor, crezând că Dumnezeu le este dator cu ceva. Alții întreabă: “Dacă Dumnezeu este suveran, bun și ne iubește cu adevărat, atunci de ce permite suferita?” Până nu înțelegem adevărul despre noi și despre Dumnezeu, până nu înțelegem că noi nu merităm nici aerul pe care-l respirăm, nu merităm nimic din toate bunurile pe care le primim zi de zi, nu putem să înțelegem dragostea lui Dumnezeu.

Omul este creația Lui Dumnezeu, un pumn de țărână în care El a suflat suflare de viață. Omenirea, prin păcat, L-a respins pe Dumnezeu și stă gata să piară sub ghilotina celui rău, paradoxal, cu ultima putere oamenii străpung chiar mâinile care ar putea să le aducă salvarea. Aceasta am făcut fiecare dintre noi, prin păcatul nostru: am străpuns mâinile, picioarele și coasta Domnului Isus; L-am omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea, iadul, blestemul și despărțirea de Dumnezeu, aici pe pământ și odată în veșnicie. “Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23).  Înainte ca să aparținem lui Dumnezeu, fiecare eram morți în greșelile și păcatele noastre. Dumnezeu își arată dragostea față de noi oferindu-ne a doua șansă, mântuirea prin jertfa Domnului Isus. Mintea noastră limitată nu poate să înțeleagă toate ramificațiile faptului că Fiul lui Dumnezeu a plătit, cu însuși viața Lui răscumpărarea noastră. Este dincolo de înțelegerea omului, este o minune dar este realitatea vieții mele și sper a multora dintre dumneavoastră. Îmi plac așa de mult versurile cântări care spune astfel: „E-o minune când soarele-apune, Minune din veșnicii, Dar mai mare-i minunea din inimă, E minunea că El m-a iubit.” Ferice este de cei care au trăit minunea mântuirii, a nașterii din nou și care trăiesc pentru Christos, bucurându-se de dragostea Lui. Dacă cu adevărat ai fost născut din nou, ai trecut din moarte la viață, ai fost mutat de sub împărăția celui rău în Împărăția lui Dumnezeu, Îl iubești pe Dumnezeu, cauți voia Lui, și aștepți cu drag revenirea Lui. În momentul în care am înțeles și am acceptat jertfa Domnului pentru noi, de fapt noi murim împreună cu Christos și înviem împreună cu El la o nouă viață. Nu poți să dai ce nu ai, și nu poți să te bucuri de ce ai, dacă nu știi că ai. De aceea, noi trebuie să primim dragostea de la Dumnezeu ca să putem să o dăm și trebuie să cunoaștem adâncimile dragostei Lui, ca să ne putem bucura de viața din belșug pe care Domnul Isus o are pregătită pentru noi. Dacă nu te bucuri de această dragoste în viața ta, dacă nu ești copilul lui Dumnezeu, vreau să știi că nu e prea târziu pentru tine, indiferent în ce situație te-ai afla. Devii creștin atunci când cu pocăință și credință vii la Dumnezeu, acceptând ca Isus să-ți fie Domn și Mântuitor. Astfel intri într-o relație cu Dumnezeu în care El îți devine Tată iar tu ești copilul Lui iubit.

 

Nimeni și nimic nu-l poate despărți, pe cel care rămâne în Christos, de dragostea lui Dumnezeu.

 

Dacă Dumnezeu ne-a iubit așa de mult, pe când eram departe de El, cu cât mult avem siguranța dragostei Lui acum că suntem copiii Lui! “Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea fată de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu.” (Romani 5:8,9). Continuă lectura „Identitatea omului în Christos Domnul  vis-a-vis de dragoste”

Share this

“Cum judecă un creștin conform Scripturii?” VI

Aricolul anterior poate fi citit aici

Acesta este cel de-al 6-lea, și ultimul articol cu privire la subiectul judecății creștine. În numerele anterioare, am discutat despre judecata de sine, ce sau pe cine suntem chemați să judecăm, cum reacționăm atunci când noi suntem judecați sau mustrați, cu ce drept judecăm și care este scopul judecății. În numărul acesta vom discuta despre pașii concreți pe care trebuie să-i facem atunci când un frate sau o soră are nevoie de corecție sau de mustrare.

Creștinii sunt mădulare în trupul lui Christos care trăiesc în unitate, ceea ce implică faptul că veghează unii asupra altora. A sta nepăsător față de un membru al bisericii, care se adâncește în păcat, e la modă și e convenient, dar nu e Biblic, iar în cele din urmă se dovedește a fi dăunător tuturor membrilor. Mustrarea și disciplina bisericii, este o dovadă că Îl iubim și Îl ascultăm pe Domnul, dar și faptul că iubim sufletul căzut în păcat, mai mult decât ne iubim propriul nostru confort.

Am auzit un frate povestind cum prietenul lui a fost oprit de poliție, pentru că mergea cu viteză prea mare. Când acesta a văzut girofarurile în oglinda mașinii, i-a spus soție să-și pună sub bluză ceva și să zică că e însărcinată. Zis și făcut. Când polițistul a venit la geamul mașinii, femeia se ținea cu mâinile de burtă, prefăcându-se că e în dureri. Nu numai că au scăpat fără amendă, dar polițistul s-a oferit să meargă în fața lor până i-a scos de pe autostradă la ieșirea spre spital. După ce a povestit această întâmplare, a râs una bună, în timp ce eu nu știam cum să-mi ascund durerea. Încălcarea legilor de circulație și minciuna, nu sunt nici motive de râs, nici motive de glumă; sunt păcate! Acest fel de vorbire și comportament nu se aliniază gândului lui Christos și trebuie adresat, dar cum o facem, este foarte important.

Mai dureros decât să auzi pe cineva care vorbește cu ușurință despre păcat, este când fratele sau sora ta greșește față de tine. Cum corectezi pe un frate sau pe o soră care a comis un păcat care te-a afectat direct? Ca să mustri pe cineva, când de fapt tu ești cel rănit, cere înțelepciunea, călăuzirea și puterea Duhului Sfânt.
Continuă lectura „“Cum judecă un creștin conform Scripturii?” VI”

Share this

“Cum judecă un creștin conform Scripturii?” V

Articolul anterior (IV) AICI

La timpul de rugăciune și citire a Bibliei în familia noastră, și copiii au oportunitatea să ne spună ce au citit din Biblie în ziua respectivă, ce au înțeles, sau ce nu au înțeles din lectură. O prietenă de-a fetiței noastre, care a venit să petreacă ziua cu noi, ne-a spus că a citit textul în care Domnul Isus a fost prins de soldați în Grădina Ghetsimani.

Ne-a spus că, ce a învățat ea din acest text, a fost că indiferent de felul în care cei din jur se poartă cu noi, noi trebuie să le facem bine, așa cum a făcut Domnul Isus, vindecând urechea soldatului. M-am bucurat așa de mult că Domnul a deschis mintea unui copil, ca să înțeleagă un concept al identității creștinului, atât de profund și frumos. Mesajul acesta mi-a adus aminte de rugăciunea lui Pavel pentru credincioșii din Efes: “şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi” (Efeseni 1:18).
Continuă lectura „“Cum judecă un creștin conform Scripturii?” V”

Share this

“Cum judecă un creștin conform Scripturii?” IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În aceste vremuri, este important să ne aducem aminte că Dumnezeu este același, neschimbat, plin de bunătate și îndurare, iar identitatea noastră este ancorată în El. Identitatea, siguranța, nădejdea și credința noastră, nu pot fi schimbate nici chiar de cele mai puternice furtuni ale vieții. De fapt, în zilele încercării, identitatea noastră, cine suntem noi cu adevărat, strălucește mai puternic decât în zilele bune. Așa cum un trandafir strivit de talpa nepăsătoare a trecătorului nu poate să răspândească decât parfum, tot așa și creștinul strivit de încercare, nu poate să emane decât mireasma dragostei și a cunoașterii lui Dumnezeu. „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui.” (2 Corinteni 2:14).

Vom continua cu subiectul “judecății” ca parte din identitatea creștinului, și anume: “Cum judecă/mustră/corectează un creștin pe alt creștin?” De multe ori, chiar cei din lume înțeleg înțelepciunea Scripturii, și o folosesc în organizațiile lor pentru o bună funcționare. Voi începe cu un exemplu personal. După câțiva ani de lucru la Spital, ca asistentă medicală, șefa mea mi-a comunicat ca să mă prezint la biroul dânsei, la o dată anume. Eram nedumerită! Imediat mi-am adus aminte că expirase data la care trebuia să completez un curs obligatoriu, anual, în cadrul spitalului. M-am prezentat în biroul dânsei cu mari emoții. Mi-a spus, de la început, că funcția pe care o are, și responsabilitatea de a raporta superiorilor dânsei, îi cere să ia acțiune vis-a-vis de faptul că nu am completat acel curs obligatoriu. Dar înainte să continue, mi-a spus cât de mult sunt apreciată de ea și de colegii mei, iar mai apoi mi-a dat exemple clare prin care am câștigat încrederea și aprecierea dânsei. Apoi mi-a spus că fapta mea era o încălcare de reguli care nu poate fi trecută cu vederea și mi-a dat câteva exemple nefavorabile care ar fi putut rezulta din cauza neglijenței mele. Sancțiunea a inclus și o corecție scrisă, document care va rămâne în dosarul meu, permanent. În cele din urmă m-a încurajat, spunându-mi că este sigură că nu voi mai uita pe viitor. Mi-a spus că are încredere în mine și că va include, în scrisoarea de corecție, și faptul că am acționat și am completat cursul, imediat ce am fost anunțată. M-a întrebat și câteva întrebări personale, iar mai apoi m-a asigurat că această corecție scrisă, nu va afecta mărirea de salar, care urma să o primesc, și că era foarte bucuroasă că lucrez pentru spital și că spera să mă aibă ca angajată, mulți ani. Am plecat din birou de la dânsa încurajată și cu dorința de a mă strădui să fiu mai atentă pe viitor. Nu am văzut în acțiunea dânsei un atac la persoana mea, ci dimpotrivă am văzut o persoană care și-a făcut datoria și și-a făcut-o bine și la timp.

Am observat același fel de abordare, în ce privește mustrarea sau corecția, în Apocalipsa, Capitolul 2 și 3. Pentru cei care nu sunt familiari cu acest text, îi încurajez să citească Apocalipsa capitolul 2 și 3. La toate cele 7 Biserici, vom constata 7 elemente comune, dar pentru acest articol aș dori să ne uităm doar la două dintre ele.

1. Cel care adresează mustrarea (sau încurajarea), se prezintă celui cu care vorbește.  Poate ați auzit întrebarea: “Cine ești tu, ca să mă judeci pe mine?” Alții spun, resemnați, cu capul plecat: „Cine sunt eu ca să judec?” Trebuie să ai răspunsul corect la această întrebare, ca să vezi dacă ești în postura corectă ca să judeci, sau nu. Un fariseu, spre exemplu, nu avea dreptul să judece, deoarece acesta trebuia întâi să se pocăiască. Domnul Isus, în textul din Ioan, spune clar unui fariseu să nu judece, ci prima dată să se uite la el însuși și să-și rezolve problema lui. “Nu judecați, ca să nu fiţi judecați. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?  Sau cum poţi zice fratelui tău: ‘Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău’, şi, când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.” (Matei 7:1-5). Continuă lectura „“Cum judecă un creștin conform Scripturii?” IV”

Share this

“Cum judecă un creștin conform Scripturii?” III

Urmare de AICI

Acesta este cel de-al treilea articol din seria intitulată: „Cum judecă un creștin conform Scripturii?” În acest articol aș dori să răspundem întrebării: “Cum trebuie să reacționeze un creștin atunci când este mustrat sau judecat?” Voi folosi cuvântul judecată sau mustrare, cu sensul de a fi tras la răspundere pentru un comportament greșit, sau care pare a fi greșit, celui ce te trage la răspundere. O responsabilitate pe care o avem, unii față de alții, ca membrii în Trupul lui Hristos, este să veghem unii asupra altora, să judecăm, sau să mustrăm, dar să nu osândim. “Biserica este locul unde veghem unii asupra altora, disciplinam cu dragoste și căutam întotdeauna recuperarea celui greșit. O biserica fără disciplină este o biserica fără dragoste, căreia nu-i pasa de ceilalți, ca o casa fără părinți, ca un orfelinat lăsat la voia întâmplării. Biserica nu este doar locul în care Dumnezeu ne-a așezat “unul lângă altul”, ci mai ales al celui în care Dumnezeu ne-a așezat “unul pentru altul”, așa ca din interacțiunea noastră să se facă voia Lui și să se vadă înțelepciunea Lui.” (Pastor Daniel Brânzei).

Am ascultat mărturia unei adolescente care a suferit mult din cauza mamei ei care fusese dependentă de droguri. La sfârșitul interviului i s-a pus întrebarea: „Din tot ce ai suferit ce ți s-a părut cel mai greu de suportat?” Tânăra a stat un pic pe gânduri, după care a răspuns: „Nepăsarea…Nimănui nu i-a păsat de mine…, dacă am mers la școală sau nu, sau ce făceam cu viața mea. Nu am avut nici o regulă, nici o restricție. Am fost total neglijată.” Răspunsul ei m-a surprins. Din tot răul pe care l-a îndurat, ce i sa părut ei ca fiind cel mai crunt a fost nepăsarea celor din jur? Mărturia ei m-a dus cu gândul la acest verset: „Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care-l iubește!” (Proverbele 3:12). Mi-am dat seama ce binecuvântați suntem noi, creștinii, să avem parte de dragostea și de protecția lui Dumnezeu, Tatăl nostru, chiar și prin mustrarea și corecția Lui. Atunci când suntem mustrați pentru că am păcătuit, trebuie să venim la Dumnezeu cu pocăință, să ne mărturisim păcatul și să ne lăsăm de el. Dar creștinul trebuie să fie nepregătit și pentru situațiile când criticile, mustrările și judecățile pronunțate în dreptul lui, sunt neîntemeiate.

              Acceptarea mustrării este un lucru înțelept. “Cel ce leapădă certarea îşi disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere.” (Proverbele 15:32).  Judecata, corecția și mustrarea, pot veni în viața creștinului pe mai multe căi. Biblia, printre alte lucruri pe care le face, ne învață, ne mustră și ne corectează. Primim mustrări de la cei care ne vor binele dar și de la cei care nu e vor binele. Chiar cei din lume câteodată ne dojenesc cu expresii de genul: „Așa se comportă un pocăit? Voi, pocăiții, aveți voie să mințiți, să beți, să înjurați…?” Nici aceste mustrări nu trebuie neglijate, mai ales când aceste afirmații sunt justificate. Pocăința este un proces care va continua pe întreg parcursul vieții noastre pe pământ. Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când în altul, dar noi trebuie să știm că mustrarea Domnului este o candelă pentru pașii noștri și nu are alt scop decât să ne țină pe calea vieții și să ne aducă pace și liniște sufletească. La o mustrare, sau la o corecție, indiferent de unde vine, trebuie să reacționăm conform Cuvântului lui Dumnezeu, în armonie cu noua noastră identitate în Hristos. Unii oameni sunt dea dreptul alergici la mustrare. Îi vezi înroșindu-se la față, li se urcă tensiunea, se agită, strigă, se dezvinovățesc și nu de puține ori folosesc atacul la persoană, încercând să-și dovedească superioritatea față de cel care l-a mustrat. Mi se pare că de multe ori aceste reacții vin din cauza lipsei de cunoaștere a noii noastre identități în Hristos și a lipsei de înțelegere a faptului că valoarea noastră este dată de Hristos. Noi nu trebuie să cădem în cursa deznădejdi atunci când suntem mustrați. „Şi aţi uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului şi nu-ţi pierde inima când eşti mustrat de El.” (Evrei 15:5). Când știm cine suntem în Hristos și când înțelegem prețul nespus de mare care a fost plătit pentru noi, primim corecția și mustrarea ca din partea unui părinte care ne iubește și-i pasă de noi. Dacă cu adevărat suntem mustrați pentru că trăim în păcat, să privim ca o binecuvântare corecția, chiar dacă pentru scurtă vreme ne aduce întristare. „În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire” (2 Corinteni 7:10a). De multe ori suntem așa de preocupați de imaginea noastră înaintea oamenilor, că uităm de faptul că am murit împreună cu Hristos și că El trăiește în noi. “Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” (Galateni 2:20). Nu de imaginea noastră, înaintea oamenilor, trebuie să fim noi preocupați, ci de imaginea lui Hristos în noi. Nădejdea noastră este ca chipul Lui să se reflecte tot mai mult în noi, ca astfel să fim lumina lumii și sarea pământului. Chiar în slăbiciunile noastre, harul Lui poate să atingă pe cei care se uită la noi, care văd cum ne plângem păcatul și care văd iertarea și eliberarea pe care o primim de la Dumnezeu. Sunt oameni, în spatele gratiilor astăzi, mai liberi și mai fericiți decât cei care, deși se cred liberi, sunt încătușați în lanțurile ipocrizie, a amărăciunii, a neiertări și a idolatrizării sinelui. Omul care se pocăiește cu adevărat va avea parte de bucuria mântuirii, pace și liniște sufletească.

         Vor fi momente când vom fi și mustrați, sau judecați pe nedrept, chiar de cei dragi care ne vor binele. Aceste lucru I s-a întâmplat chiar Domnului Isus, deși El nu a săvârșit niciodată vreun păcat. “Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorât şi că a treia zi are să învieze. Petru L-a luat deoparte şi a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva!” Dar Isus S-a întors şi a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano, tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” (Matie 16:21-23). Cât de clar vedem în răspunsul Domnului Isus că adevărata luptă, care se desfășura, era de natură spirituală. În acele momente, cel rău încerca să se folosească de Petru, ucenicul Domnului Isus, ca să-l descurajeze pe Mântuitorul să-și facă lucrarea pentru care a venit aici jos pe pământ, să o facă. O, de am înțelege și noi în momentele când suntem mustrați pe nedrept, că lupta noastră nu este împotriva unei persoane, ci este de natură spirituală. Apostolul Pavel enunță clar acest principiu în Efeseni 6:12: “Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cereşti.” Mă rog să ne ferească Domnul ca să nu cădem în cursa de a ne întoarce unii împotriva altora și de a uita cine este cu adevărat dușmanul nostru. Ca și creștini, noi suntem chemați să iubim și să facem bine chiar celor care ne urăsc, cu cât mai mult unui frate care din anumite motive, crede că suntem greșiți și ne mustră. Domnul Isus a iubit chiar atunci când a fost judecat și confruntat direct. Din nou, când Domnul Isus îi spune lui Petru că se va lepăda de El. Ce face Petru? Petru Îl contrazice pe Domnul spunând: „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire”. (Matei 26:33). Câtă răbdare şi câtă dragoste din partea Mântuitorului, Creatorul cerului și al pământului. El și-a manifestat iubirea, pronunțând adevărul și așteptând cu răbdare clipa pocăinței lui. De multe ori am putea câștiga un frate o soră pentru eternitate, folosind modelul Domnului Isus, arătând dragoste, atunci când de fapt am fi îndreptățiți să ne apărăm, să acuzăm și să dăm pe față motivele ascunse ale inimii celui care ne critică. Când Domnul Isus a fost criticat în public de Iuda Iscareoteanu că a lăsat acel parfum scump să curgă pe picioarele Lui, Domnul Isus nu i-a spus lui Iuda că era un hoț. Textul biblic ne spune clar că Iuda a spus acele cuvinte pentru că era un hoț, îi păsa de bani nu de săraci. Oare câți din încăperea aceea nu i-au dat dreptate lui Iuda? Ați auzit oameni spunând expresii intimidatoare de genul: „Tu știi cu cine vorbești? Tu știu cine sunt eu?” Oare nu putea Domnul Isus să-i atragă atenția lui Iuda despre dietatea Lui, de faptul că El este Creatorul Universului și că totul Îl aparține? Acel moment prețios nu a fost mânjit cu certuri de vorbe, pe baza banilor, pentru că Domnul Isus nu a dat curs acestui lucru. Liniștea în mijlocul acuzațiilor neîntemeiate și înțelepciunea de a răspunde cu adevărul, fără a ataca persoana, vine de la Dumnezeu. Pacea care întrece priceperea omenească și încrederea că Dumnezeu își va face Numele de slavă în tine și prin tine, chiar în acele momente, îți vor da liniștea și calmul de care ai nevoie. Dacă Domnul Isus, cel care nu a cunoscut păcat, a putut să stea calm în mijlocul acuzațiilor, de ce nu am face-o și noi?

Va continua. Marinela BUZAȘ (luminipentrusuflet.com)

CITEȘTE URMĂTORUL ARTICOL DIN ACEASTĂ SERIE AICI 

Share this