Dis de dimineață, cu credincioșie femeile au venitDis de dimineață, cu credincioșie femeile au venit
Ca să îmbălsămeze trupul Mântuitorului lor iubit,
Un înger pogorât de sus din nou Marie s-a arătat
Acest fiu de Dumnezeu, nu-i în mormânt: A înviat!
 
A înviat Isus Hristos! E viu! A înviat Isus!
Nu e în mormânt. A înviat precum a spus.
“Bucurați-vă nu vă temeți duceți-vă de spuneți fraților mei
Să meargă în Galileea unde mă vor vedea” a spus Isus acestor femei.
 
Binecuvântată zi, întâia zi a săptămânii, când Domnul Isus a-nviat
Când zidul rece-al despărțirii, dintre om și Dumnezeu a fost surpat.
O ziuă binecuvântată, de mult profețită, în sfârșit te-ai arătat
Biruitor cu moartea pe moarte călcând Isus Hristos ai înviat!
 
Lui Petru s-a arătat Domnul Isus, cel ce de El s-a lepădat
Lui Toma, femeilor și ucenicilor ce L-au iubit și L-au urmat.
Lasă Domnul pe cei ce n-au trebuință de doctor, 99 de oi chiar
Ca să aducă în turmă, pe cea rătăcită, care acceptă iertarea în dar.
 
S-a înălțat la cer Domnul Isus după patruzeci de zile de la înviere
Și ne-a trimis Duhul Lui cel Sfânt să ne dea călăuzire și mângâiere.
Dar ne-a trimis și pe noi ca pe niște oi în mijlocul unui neam stricat
Nu vă temeți, Domnul Isus e cu noi, cu El și noi am murit și-am înviat.
 
4/21/2019
MB
S.B AM
 
Share this

Cred în Unitate!

„Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine; 
ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 
El le-am data slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei sa fie una, 
cum şi noi suntem una.” – Ioan 17:21,22
 
Cred în Unitatea Bisericii Lui Hristos, pentru că este rugăciunea și dorința
Domnului Isus.
Cred că ne putem iubi sincer și fără invidie. Cred că ne putem bucura 
cu cel ce se bucură. 
Cred că putem să ne bucurăm când vedem că celui de lângă noi
îi merge mai bine decât nouă. 
(e mai sănătos, mai arătos, are mașină mai bună, casă mai mare, 
copiii mai cuminți).
Cred că putem trăi în pace, împreună, fără să ne vorbim de rău, 
să ne săpăm gropi, să ne discredităm unii pe alții.
Cred că putem să iertăm celor care ne-au greșit,
fără să povestim nimănui de greșeala lor și fără să le-o mai amintim
lor sau nouă.
Cred că putem ierta cu un copil. 
Cred că putem ierta fără să despicăm firul în 4, 
tot analizând cât am fost de răniți și jigniți.
Cred că putem să fim una; una în scop, 
una în gândire, una în trăire, 
UNA, PRECUM DOMNUL ISUS ȘI TATĂL SUNT UNA.
Cred că putem să ne privim ca mădulare ale aceluiași trup,
să simțim profund unii cu alții, astfel fiindu-ne imposibil 
a ne rănii propriul trup.
Cred că putem toți a fi unelte în mâna Domnului, crezând că fiecare are locul, exact stabilit de Domnul pentru el sau ea, în lucrare, și nici de cum să nu ne privim ca fiind în competiție, ci fiind complementari, țesuți într-un Trup
extraordinar, în care fiecare parte, fiecare ligament, are o lucrare 
exactă și bine definită.
Cred că putem să ne mustrăm în dragoste în așa fel ca 
Adevărul, Lumina și Dragostea lucrând împreună: să ridice, 
să restabilească și să refacă, nu să distrugă.
Cred în Unitate. Cred în Frăție. Cred în Familie. Cred în Bunătate. 
Cred în Isus Hristos și în tot ce El a spus!
MB
4/21/2019

Share this

Un cuib de liniște și pace în stânca cea de neclintit/ Florii


E mare forfotă-n Ierusalim, copiii au ieșit în stradă
Cu ramuri de finic cântând, pe Împăratul ca să-L vadă
Mulțimi de oamenii se-adună cu zâmbete și cu credință
Că acest Domn, Împărat le va da în sfârșit biruință.
 
Isus venind pe măgăruș cu drag se uită la mulțime
Căci pentru asta a venit, să-și dea viața pentru Lume
Cu lacrimi pline de iubire, Isus plânge pentru cetate
El le cunoaște inima și gândurile-ascunse, toate.
 
Ierusalime, Ierusalime care omori pe-ai tăi proroci
De ce n-ai ascultat chemarea, la Domnul ca să te întorci?
Așa cum strânge o găină, pui ca să și păzească
Așa pe Tine mântuitorul a vrut ca să te ocrotească.
 
E vremea harului! Și astăzi Isus cu drag la El ne cheamă,
Să ne dea pacea, mântuirea, vinovăția să ne-o șteargă.
Mesia, Regele meu Veșnic, Domnul Domnilor, Împărat
Mulțumesc pentru clipa cercetări când viața mea, eu ți-am predat.
 
Un cuib de liniște și pace în stânca cea de neclintit
Așa mă simt Isus cu Tine, am pace și sunt liniștit
Mă odihnesc Isus în Tine, și am în mine Duhul Tău.
Am siguranța mântuirii și știu că sunt copilul Tău.
 
Cu laude și osanale eu astăzi, vin să Te onorez
În fața măreției Tale cu umilință-îngenunchez
Slăvite Rege, Mire drag, Te așteptăm din nou să vi
În Ierusalimul nou să-Ți dăm cinste
                                                Slavă
                                                  Osanale
                                                    Pentru veci în veșnicii.
 
 
Amin
4/14/2019
RBC PDX AM Service
  Program special de Florii cu invitați speciali Familia Stoi din California/ Armonii Duhovnicești
Share this