Iubirea-i deplină ascultare

Iubirea-i deplină ascultare

“Căci dragostea de Dumnezeu stă in păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.” (1 Ioan 5:3)

“..dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfant care ne-a fost dat.” (Romani 5, 5 )

“ Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6-7)

“Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4: 6,7)

„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.”
Psalmul 119:105

Această cântare reflectă armonia trăirii unei vieți pline de dragoste și ascultare.

Am primit această cântare în timp ce mă gândeam și mulțumeam  Domnului pentru dragostea pe care a turnat-o în inima mea și pentru harul care mi-a fost dat să experimentez trăirea în armonie și unitate în trupului lui Hristos, Biserica.

Gândul meu, când am compus această cântare a fost îndreptat în mod special înspre Biserică. Ce bucurie, ce duioșie, ce frumos este să Îl lăudăm pe Domnul împreună în unitate și curată părtășie. Uitându-ne ținta la Domnul Isus noi ne iubim așa cum ne-a iubit Isus, renunțăm la dreptul nostru de dragul celui de lângă noi, ne iertăm și suntem iertați, cerem cu sperată și mulțumire, trăim în lumină și să răspândim Lumina.

Refrenul cântării exprimă faptul că noi putem să trăim această curată și armonioasă părtășie datorită dragostei pe care Dumnezeu a turnat-o în noi prin Duhul Său cel Sfânt.

Mă rog ca această cântare să inunde inima fiecărui ascultător cu dragostea Divină. Mă rog ca în Biserica lui Hristos să fie armonie cerească și dragostea din zi în zi mai mult să crească.

 

Iubirea-i deplina ascultare score

Iubirea-i deplina ascultare score-1

Iubirea-i deplina ascultare score-2

Iubirea-i deplina ascultare scorex – SATBbest

Iubirea-i deplina ascultare scorex – SATBbest

Iubirea-i deplina ascultare scorex – Violin

Iubirea-i deplină ascultare

Iubirea-i deplina ascultare score

Iubirea-i deplina ascultare score-

1 Iubirea-i deplina ascultare score-2

Iubirea-i deplina ascultare scorex – Pian

Iubirea-i deplina ascultare scorex – SATB

Negativ:

Share this