Împărăția păcii a venit în lumea noastră !


Împărăția păcii a venit în lumea noastră !
Domnul Isus a venit ca să ne mântuiască.
Înainte ca lumea să fie creată, Isus este.
Din veșnicie în veșnicie, El domnește.
 
În Împărăția lui Dumnezeu intri doar prin nașterea din nou
Prin faptele bune nu poți să ajungi nicidecum, în Ierusalimul nou.
Prin moartea și-nvierea cu Domnul Isus, ești fiu și fiica de Împărat.
Doar prin ușa, ce e Isus Hristos, în Împărăția Lui, noi am intrat.
 
Legile împărăției descrise în Cuvânt îți devin dragi și le vei asculta
Căci dragostea pentru Domnul va clocoti ascultare în viața ta
Duhul tău și duhul Domnului va confirma că ești mântuit
Prin roadele tale cei din jur pot să vadă de ce Duh sunt călăuzit.  
 
Împărăție a neprihănirii în care nu este umbră de întuneric
Sfințenia, dreptatea ești șceptrul Dumnezeului atotputernic
Sfânt, Sfânt, Sfânt este Împăratul meu în care mă-ncred
De El ascult și Cuvântul Lui cel sfânt întru totul îl cred.
 
Împărăție a bucuriei ce nimeni și nimic nu o poate umbri
Căci față Domnul Isus peste noi mereu bucurie va străluci
În încercarea cea mai cruntă noi prin credinți nu descurajăm
Căci stăm pe stânca ce e Isus Hristos de aceea nu ne clătinăm.
 
Pacea, o armă care poate stinge săgețile celui rău
Îmi dă liniște Domnul în mijlocul necazului meu
Roadă a Duhului Sfânt pacea, pacea dată de Hristos
Ce har bogat să nu fii disperat chiar dacă ești căzut jos.
 
Frumusețe palpabilă a trăirii în împărăția lui Dumnezeu
Este arvuna Duhului și pacea din sufletul meu
Certitudinea revenirii, revederii, eternității cu Cristos
O mângâiere dulce îmi dă Duhului ce-mi vorbește duios.
 
Dumnezeul păcii, al dragostei, al bunătății fără de margini
Te păzește iubitor de vârf de munte dar și prin mlaștini
Cu ajutorul Domnului avem pace, bucurie chiar de e furtună
Chiar când îi cerem, mulțumim, căci voia Lui e cea mai bună.
 
Mai tangibil și real ca Domnul Isus nu e nimic pentru mine
El e viu, m-a schimbat, m-a născut din nou, trăiește în min.
Pacea, neprihănirea și bucuria nimeni nu mi le-a putut da
Decât Domnul prin Duhul Sfânt, ce este viu în viața mea.
 
Neprihănirea, iertarea și îndreptățire mi-a dat al meu Împărat
Când Lui mi-am supus voința și ascultarea Tatălui i-am dat
Rob credincios crucea mi-o i-au zilnic și pe Împărat îl urmez
Jugul Lui e ușor prin vorba și fapta mea Cuvântul Lui îl onorez.
 
Împărăție veșnică - frumoasă realitate prezentă azi în viața mea
Ești tezaurul cel mai prețios în care îmi găsesc azi odihna
Când lumea din jur geme în păcat și-n groaznic întuneric
Eu trăiesc pe pământ, ca în cer cu Domnul meu Atotputernic.
 

În liniștea speranței că El va reveni,
      Chiar aici și acum în Împărăția Lui poți trăi.

4/28/2019
SB AM
Share this

Indentitatea creștinului și Muzica (II)

Urmare de AICI

Identitatea creștinului și Muzica (II)

Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din belşug! Învăţaţi-vă şi sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră.” (Coloseni 3:16b).

Așa cum am menționat în articolul precedent, vom continua să discutăm despre caracteristicile cântării duhovnicești. În Biblie se menționează cuvântul „a cânta”, sau „cântare”, de peste 400 de ori, iar de aproximativ 50 de ori găsim îndemnuri directe de a cânta.“Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi! Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!” (Psalmi 47:6,7).

 

 Prin cântare, creștinul Îl înalță pe Dumnezeu pentru ceea ce El este și pentru lucrările mărețe pe care Le-a făcut și continuă să Le facă. Când înțelegem cât de mult suntem iubiți de Dumnezeu și când trăim realitatea prezenței Lui în viața noastră zi de zi, bucuria mântuirii ne umple inima. Omul care L-a acceptat pe Domnul Isus ca fiind Calea, Adevărul și Viața, acela care i-a înțeles iubirea și a intrat sub autoritatea Lui, este un om care are o nouă natură, sau o nouă identitate. Dacă încă nu ai făcut decizia de a-L urma pe Domnul Isus, te îndemn să-I vorbești chiar acum, și să-I ceri să-ți deschidă mintea ca să înțelegi planul Lui de mântuire și să te ajute să faci această decizie. Bucuria mântuirii, siguranța prezenței Lui, încrederea deplină într-un Dumnezeu plin de bunătate și în speranța vieții veșnice, sunt doar câteva motive care stau la baza cântărilor noastre duhovnicești. Nu ne vom sătura să admirăm și să descoperim frumusețea și maiestatea Domnului, nici aici pe pământ, nici odată în veșnicie. Creștinul care trăiește călăuzit de Duhul Sfânt, are o bucurie necurmată în inima lui, indiferent de circumstanțele și împrejurările vieții. În momentele de adâncă zdrobire ale vieții mele, nu am putut înăbuși cântarea de laudă prin care m-am ancorat în dragostea lui Dumnezeu, tot așa cum nu poți să oprești un trandafir să-și răspândească parfumul atunci când este strivit. “Tu ești un adăpost pentru mine! Tu mă vei păzi de necaz, înconjurându-mă cu cântări de izbăvire!” (Psalmi 32:7).

Cântarea duhovnicească are în centrul ei pe Dumnezeu. Prin cântările noastre, noi Îi aducem gloria, cinstea, adorarea și închinarea, numai Domnului. Cântăreții și compozitorii cântărilor duhovnicești, nu trebuie să atragă atenția asupra lor; ei nu trebuie să urmărească să devină centrul atenție, ci scopul central trebuie să fie acela de a-L glorifica pe Dumnezeu. „Domnul este tăria mea şi temeiul (motivul, pricina, cauza, fundamentul, miezul, mijlocul, prilejul) cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda.” (Exod 15:2). Cei care cântă și cei care compun cântări duhovnicești, trebuie să fie cu băgare de seamă ca nu cumva să devină ei pricina laudelor, iar cei care îi laudă trebuie să o facă cu prudență. Laudele pot să ducă o persoană la mândrie, iar mândria merge înaintea căderii. Cred că fiecare putem să numim cel puțin o persoană care a început să cânte în biserică, lăudându-L pe Dumnezeu, dar de dragul unei cariere, de dragul banilor sau al altor idoli, care vin odată cu mândria, au ajuns să sfârșească departe de Dumnezeu.

Cântarea duhovnicească este în armonie cu Scriptura. Tot așa cum analizăm predicile, ca să nu se strecoare învățături străine Scripturii în Biserică, tot așa trebuie să cercetăm și mesajul care se transmite, prin cântări. Așa cum acceptăm învățătura Biblie în întregime, tot așa cântările trebuie să-L reflecte pe Dumnezeu, așa cum ni se revelează El în Scriptură. Despre Psalmi, cartea cu cele mai multe capitole din Biblie, putem spune că este o carte de cântări. În Psalmi găsim imnuri și poezii îmbinate cu rugăciune, îndemnuri și învățături despre Dumnezeu și creația Sa, învățături despre judecată, despre înțelepciune, despre păcat, profeții despre venirea Domnului Isus în lume și nu numai. În Psalmi îl descoperim pe Dumnezeu, caracterul Lui și realitatea trăirii noastre în relație cu El. Deși Psalmii au fost scriși în decursul a aproximativ 1000 de ani, Dumnezeul descris în Psalmi, și de fapt în toată Biblia, este același Domn, Suveran, Mântuitor, drept Judecător, înțelept, plin de milă și bunătate, și care este gata să dea mântuirea celui ce vine la El cu sinceritate. Dumnezeu este același și astăzi. El vrea să ni se descopere în toată frumusețea, splendoarea și sfințenia Sa. Atunci când Îl cunoaștem pe El în mod personal, când venim cu pocăință la El și suntem transformați de dragostea Lui, cântarea noastră va reflecta atitudinea de supunere și smerenie a unei inimi total predate Lui. Doar Adevărul, adică Dumnezeu, ne poate face liberi. Dacă tăiem din Adevăr, nu mai este Adevăr. Dumnezeu este “Cel ce Este”. De aceea, prin cântări, noi trebuie să-L reflectăm pe Dumnezeu așa cum este. Nu putem să acceptăm doar unele dintre caracteristicile lui Dumnezeu, iar pe altele le ignorăm. Adevărata bucurie, pace și fericire, vine numai în urma pocăinței, credinței, renunțării la sine și acceptării Domnie lui Isus. Această realitate este exprimată așa de frumos în viața lui David, despre care Dumnezeu spune că este un om după inima Lui. David a venit înaintea lui Dumnezeu cu o inimă zdrobită, în sinceră pocăință, și a primit de la Domnul iertarea și bucuria mântuirii. Un element crucial al închinării este pocăința. Cântările noastre, la fel ca și Psalmii, trebuie să reflecte și pocăința, renunțarea la păcat, smerenia și răstignirea eului, tot atât de mult cât reflectă adorarea, exprimarea dragostei și mulțumirii pentru multele binecuvântări pe care Domnul le-a revărsat peste noi. Cântarea ancorată în Scriptură ne va ajuta ca să ne raportăm corect la Dumnezeu și să avem sentimente și atitudini corecte. De la înălțarea Domnului Isus și până astăzi, muzica în Biserica lui Hristos a trecut prin multe transformări. Aș spune că în ziua de astăzi, mai ales în Bisericile neoprotestante, muzica ocupă o mare parte a timpului petrecut în Biserică. Din câte observ eu, cred că sunt foarte rare Bisericile (neoprotestante), care încep programul cu predica, sau la care predica durează mai mult decât lauda prin muzică și poezie. Înainte să primim vre-o învățătură prin predică facem ce spune Pavel:“Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovnicești şi cântați şi aduceți din toată inima laudă Domnului.” (Efeseni 5:19). Iar acesta este un lucru bun pentru că adevărurile Scripturii se întipăresc foarte bine în memoria noastră prin versuri și cântări.  

Cântarea duhovnicească – are sunete deslușite. “La fel este şi cu lucrurile neînsuflețite, care dau un sunet, fie un fluier, fie o harfă: dacă notele nu se disting clar, cum va ști cineva ce se cântă la fluier sau la harfă?” (1 Corinteni 14:7NTLR). Cântarea duhovniceasca dă un sunet clar, o direcție clară atât prin cuvinte cât și prin melodie. 

Va continua.

CONTINUARE -ARTICOLUL III DESPRE MUZICĂ-CITEȘTE AICI

Marinela Buzas Publicat: 20 Aprilie 2019
https://luminipentrusuflet.com/

Share this

Munca este o binecuvântare (Ereziile Socialismului)

 

 

De ce trebuie sa fugim de Socialism, cât ne țin picioarele de tare ?

Scriu despre această temă urmând provocarea domnului/fratelui Nelu Ciorbă, făcută în Ziarul RomanianTimes din luna Martie a anului 2019. http://www.romaniantimes.com/index.php/nelu-ciorba/1661-erezia-socialismului.html

Aș dorii să abordez acest subiect direct prin prisma Scripturii. Cred că Biblia are răspunsul la toate probleme omenirii. Cu cât citesc mai mult, cu atât îmi dau seama că mai de vreme sau mai târziu, expert după expert și studiu după studiu, dau dreptate Biblie. Așa că în loc să mă scarpin la urechea stânga cu mâna dreapta, merg direct la Adevăr, ca să demasc minciunile/ereziile Socialismului.

Foamea – este cea mai buna motivație pentru a încuraja o persoană ca să muncească.  A primi mâncare gratuit nu este o metodă bună de a încuraja un om sănătos și capabil să muncească.  Biblia spune că cel ce nu lucrează nici să nu mănânce. (2 Tesaloniceni 3:10). Astăzi in America, sunt sute de mii, ba chiar milioane de tineri, de bărbați si femeii, capabili și buni de muncă, dar care au burțile pline și care nu au nici cea mai mica dorință de a muncii. În timpul studiilor mele la Community Clark College, am avut o colega de clasa, pe care am luat-o într-o zi la lunch, cu motivația de ai vorbi despre Domnul Isus. Destăinuirile ei însă m-au șocat. Atât ea cât și prietenul ei, cu care locuia împreună, erau în școală mai mult pentru a primi beneficii de la guvern, cum ar fi cazare și bani de trai. Prietenul ei era în anul 8 de studii. După ce a obținut o diploma în Marketing, dacă mai țin bine minte, a demonstrat autorităților ca nu și-a găsit nicicum de lucru în domeniu, că și-a greșit cariera și mai apoi s-a apucat din nou de școală, tot pe bani statului. Colega mea nu avea nici un interes să învețe, scopul ei era doar ca să treacă clasa, că doar nu se gândea la absolvire sau o profesie. Pe lângă asta, amândoi sufereau de depresie și obezitate, necesitând multe ore de consiliere și prescripții medicale. Când am întrebat-o când va termina școala, doar a zâmbit… fără să-mi dea un răspuns. Nu cred că e de mirare să spun că era în favoarea socialism.

Nu exista mai bună motivație pentru a lucra cu mâinile tale, pentru a avea ceva decât lipsa și foamea, chiar și mizeria. Pune-te și curata camera copilului în fiecare zi, i-ai hainele și jucăriile de pe jos și așa ai crescut un copil puturos, nerecunoscător și care va aștepta toata viața ca altcineva să-I satisfacă toate nevoile, indiferent de comportamentul lui. Aceasta este ce face Socialismul, la scara largă. Aceasta este ce duce la distrugerea societății în final. La început, mai sunt destui muncitori în societate care să lucreze pentru trântori, dar rând pe rând ori muncitorii se vor transforma și ei în trântori, ori muncitorii nu vor mai face față trântorilor, în creștere. Nu vreau nicidecum să vă pun în cap idei proaste, dar sunt studii care relatează că în anumite regiuni (nu le identific), cerând ajutorul Guvernului și al altor fundații nonprofit, ajungi să faci mai mulți bani decât dacă ai merge la lucru full time pentru salariul minim pe economie. Nu încurajează asta lenea? Adică, dacă stai cu burta la soare și nu faci nimic, sau dacă împingi cărucioarele toată ziua la un magazine, faci tot atâția bani? Îți trebuie caracter și o morală sănătoasă să nu cazi pradă acestei tentații.

Nu consider a da ajutor financiar pe degajata, la oameni capabili ca să muncească, ca fiind un lucru bun, în general. A da lucruri, bani sau mâncare pe gratis, consider a fi bun sau necesar doar în circumstanțe stricte. De exemplu, atunci când omenii sunt incapacități (cum ar fi o boală) și nicidecum nu pot lucra. Totuși aceasta ar trebui să fie povara familie imediate sau extinse și a Bisericii, nu a statului. „Dacă cineva nu are grijă de ai săi, mai ales de cei din familia sa, atunci s-a lepădat de credință şi este mai rău decât un necredincios.” (1 Timotei 5:8). O altă situație acceptabilă de a da lucruri pe gratis, e când dorești pur și simplu, să faci cuiva un cadou.

Chiar în situații de sărăcie lucie, poți să ajuți pe om să muncească pentru a-și câștiga existenta. Întrebare: “Ce ar fi mai bine, să dai cuiva câteva găini și ajutor ca să înceapă o ferma de găini, sau să-i dai pui congelați, în fiecare săptămâna?” Sunt situații în care oameni harnici și muncitori, care aveau o mica ferma sau o afacere, au fost duși in pragul falimentului, pentru ca au venit ajutoarele “gratuite” din străinătate și nimeni nu a mai fost interesați să cumpere găinile de la ei când puteau să le ia pe gratis.  

Societatea este un organism. Așa cum corpul uman a fost creat ca sa simtă foamea, frigul, setea, durerea și plăcea, tot așa sunt legi care guvernează Organismul Societății Umane. Trebuie ca societate și indivizi să simțim ce aduce distrugere și durere si ce aduce prosperitate și binecuvântare. Dacă suntem anesteziați de redistribuirea averilor – drogul Socialismului, într-o durata bine determinata, ne va face ca ne vom trezi ca suntem bolnavi terminali si nici nu știm.

O carte din biblioteca mea, pe care o răsfoiesc din când în când, este: “Pain: the Gift Nobody Wants” by Dr. Paul Brand & Philip Yancey (“Durerea: darul pe care nu-l vrea nimeni”). Dr. Brand este unul dintre cei mai recunoscuți experții în studiul leprei și a fost misionar medical în India. Acest doctor explica lepra nu numai ca fiind o boală teribilă, dar și evenimentele catastrofale care se întâmplă atunci când leproșii nu mai simt durerea cum ar fi faptul că: șobolanii le mănâncă degetele în timp ce dorm; mănă pusă pe soba încinsă și arde fără ca leprosul să simtă ceva și multe alte grozăvi. Dr. Brad spune: “mă tem nu de durere, ci de a nu avea durere!”. Durerea este un mecanism minunat, creat de Dumnezeu ca să ne protejeze viața, care să ne dea semnale de alarma atunci când trupul ne este rănit.

Socialismul vrea sa înăbușe durerea lipsei și a foamei, care poate să țină un organism sănătos prin responsabilitatea muncii. În același timp Socialismul, lasă ca șobolanii lenevie și focul puturoșenie, să distrugă societatea, la fel cum o face lepra.

Pentru cei care citesc acest articol și sunteți creștini, poate nu prea mult ați auzit predici despre muncă și lenevie. Dar să știți ca lenea este un păcat, cu consecințe foarte drastice. “Stăpânul său i-a răspuns: ‘Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat,” (Matei 25:26) În primul rând, daca este identificat un leneș în congregația bisericii, acesta trebuie izolat si pus deoparte, pentru a i se da o șansă de pocăință. In speranța ca acest om își va vedea starea gravă și flagrantă în care se afla, cei din Biserica trebuie să se izoleze de el sau ea, să îl marginalizeze. „Vă poruncim, fraţilor, în Numele Domnului nostru Isus Cristos, să vă îndepărtați de orice frate care trăieşte în lenevie şi nu după tradiţia pe care aţi primit-o de la noi!” (2 Tesaloniceni 3:6).  Ați văzut pe cineva pus deoparte de membrii bisericii pe motiv că e leneș? Eu una, nu am auzit.

Pilda talanților, pe care ne-o prezinta Domnul Isus, vorbește despre robul leneș care a primit un talent și pe acela l-a îngropat. Ce credeți ca s-a întâmplat cu el? Și-a pierdut răsplata dar a intrat în Împărăția lui Dumnezeu? Și-a pierdut mântuirea și a fost a aruncat în iazul cu foc? Vă las pe dumneavoastră să citiți aceasta pildă și să găsiți singuri răspunsul. (Matei 25).

Nu uitați munca e un dar aducător de binecuvântare, hrană și satisfacție. Omul a muncit înainte de căderea în păcat. Munca nu e un blestem. Spinii și pălămidă sunt un blestem, dar nu munca. “Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca s-o lucreze şi s-o păzească.” (Genesa 2:15).  Domnul Isus a lucrat când a fost pe pământ. Chiar înainte de a-și începe lucrarea Domnul Isus a fost un tâmplar. Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum şi Eu, de asemenea, lucrez”. (Ioan 5:17).

Deci spor la treaba. “Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta!” (Ecclesiast 9:10).

 

Aici găsiți un articol interesant despre Muncă și odihnă.

 

Share this

Puterea învierii în viața noastră o trăim.Duhului Sfânt ne e călăuză pe acest pământ.
Te vom iubi și Te vom urma Isuse, până la mormânt. 
Pentru că pe Tine Te slujim și te iubim,
Puterea învierii, în viața noastră o trăim. 
  
Cu Tine Doamne noi am murit și am înviat!
Vocea dulce a iubirii Tale și noi am ascultat.
Avem natura Ta și jugul Tău, ușor, ne e chemarea,
În Tine am găsit scopul vieții și binecuvântarea! 
  
O viață sfântă, binecuvântată - ce fericire e-n prezența Ta!
Să mă urască toți; mă lăfăi în iubirea și-n acceptarea Sa. 
Voi birui orice-ncercare, din luptă nicidecum nu mă voi opri. 
Ce ai început în mine, vei termina, cel rău nu mă poate nimici. 
  
Un timp de-un abur, lung, eu am pe-acest pământ și cu drag privesc,
La ziua când aburul va trece și chipul Tău, clar o să-L zăresc. 
Mahrama de Mireasă ce-nțețoșează acum vederea mea,
Cu multă bucurie aștept, Mirele meu drag, a mi-o ridica!
MB
4/22/2019
S.S.
Share this

Dis de dimineață, cu credincioșie femeile au venitDis de dimineață, cu credincioșie femeile au venit
Ca să îmbălsămeze trupul Mântuitorului lor iubit,
Un înger pogorât de sus din nou Marie s-a arătat
Acest fiu de Dumnezeu, nu-i în mormânt: A înviat!
 
A înviat Isus Hristos! E viu! A înviat Isus!
Nu e în mormânt. A înviat precum a spus.
“Bucurați-vă nu vă temeți duceți-vă de spuneți fraților mei
Să meargă în Galileea unde mă vor vedea” a spus Isus acestor femei.
 
Binecuvântată zi, întâia zi a săptămânii, când Domnul Isus a-nviat
Când zidul rece-al despărțirii, dintre om și Dumnezeu a fost surpat.
O ziuă binecuvântată, de mult profețită, în sfârșit te-ai arătat
Biruitor cu moartea pe moarte călcând Isus Hristos ai înviat!
 
Lui Petru s-a arătat Domnul Isus, cel ce de El s-a lepădat
Lui Toma, femeilor și ucenicilor ce L-au iubit și L-au urmat.
Lasă Domnul pe cei ce n-au trebuință de doctor, 99 de oi chiar
Ca să aducă în turmă, pe cea rătăcită, care acceptă iertarea în dar.
 
S-a înălțat la cer Domnul Isus după patruzeci de zile de la înviere
Și ne-a trimis Duhul Lui cel Sfânt să ne dea călăuzire și mângâiere.
Dar ne-a trimis și pe noi ca pe niște oi în mijlocul unui neam stricat
Nu vă temeți, Domnul Isus e cu noi, cu El și noi am murit și-am înviat.
 
4/21/2019
MB
S.B AM
 
Share this

Cred în Unitate!

„Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine; 
ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 
El le-am data slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei sa fie una, 
cum şi noi suntem una.” – Ioan 17:21,22
 
Cred în Unitatea Bisericii Lui Hristos, pentru că este rugăciunea și dorința
Domnului Isus.
Cred că ne putem iubi sincer și fără invidie. Cred că ne putem bucura 
cu cel ce se bucură. 
Cred că putem să ne bucurăm când vedem că celui de lângă noi
îi merge mai bine decât nouă. 
(e mai sănătos, mai arătos, are mașină mai bună, casă mai mare, 
copiii mai cuminți).
Cred că putem trăi în pace, împreună, fără să ne vorbim de rău, 
să ne săpăm gropi, să ne discredităm unii pe alții.
Cred că putem să iertăm celor care ne-au greșit,
fără să povestim nimănui de greșeala lor și fără să le-o mai amintim
lor sau nouă.
Cred că putem ierta cu un copil. 
Cred că putem ierta fără să despicăm firul în 4, 
tot analizând cât am fost de răniți și jigniți.
Cred că putem să fim una; una în scop, 
una în gândire, una în trăire, 
UNA, PRECUM DOMNUL ISUS ȘI TATĂL SUNT UNA.
Cred că putem să ne privim ca mădulare ale aceluiași trup,
să simțim profund unii cu alții, astfel fiindu-ne imposibil 
a ne rănii propriul trup.
Cred că putem toți a fi unelte în mâna Domnului, crezând că fiecare are locul, exact stabilit de Domnul pentru el sau ea, în lucrare, și nici de cum să nu ne privim ca fiind în competiție, ci fiind complementari, țesuți într-un Trup
extraordinar, în care fiecare parte, fiecare ligament, are o lucrare 
exactă și bine definită.
Cred că putem să ne mustrăm în dragoste în așa fel ca 
Adevărul, Lumina și Dragostea lucrând împreună: să ridice, 
să restabilească și să refacă, nu să distrugă.
Cred în Unitate. Cred în Frăție. Cred în Familie. Cred în Bunătate. 
Cred în Isus Hristos și în tot ce El a spus!
MB
4/21/2019

Share this

Un cuib de liniște și pace în stânca cea de neclintit/ Florii


E mare forfotă-n Ierusalim, copiii au ieșit în stradă
Cu ramuri de finic cântând, pe Împăratul ca să-L vadă
Mulțimi de oamenii se-adună cu zâmbete și cu credință
Că acest Domn, Împărat le va da în sfârșit biruință.
 
Isus venind pe măgăruș cu drag se uită la mulțime
Căci pentru asta a venit, să-și dea viața pentru Lume
Cu lacrimi pline de iubire, Isus plânge pentru cetate
El le cunoaște inima și gândurile-ascunse, toate.
 
Ierusalime, Ierusalime care omori pe-ai tăi proroci
De ce n-ai ascultat chemarea, la Domnul ca să te întorci?
Așa cum strânge o găină, pui ca să și păzească
Așa pe Tine mântuitorul a vrut ca să te ocrotească.
 
E vremea harului! Și astăzi Isus cu drag la El ne cheamă,
Să ne dea pacea, mântuirea, vinovăția să ne-o șteargă.
Mesia, Regele meu Veșnic, Domnul Domnilor, Împărat
Mulțumesc pentru clipa cercetări când viața mea, eu ți-am predat.
 
Un cuib de liniște și pace în stânca cea de neclintit
Așa mă simt Isus cu Tine, am pace și sunt liniștit
Mă odihnesc Isus în Tine, și am în mine Duhul Tău.
Am siguranța mântuirii și știu că sunt copilul Tău.
 
Cu laude și osanale eu astăzi, vin să Te onorez
În fața măreției Tale cu umilință-îngenunchez
Slăvite Rege, Mire drag, Te așteptăm din nou să vi
În Ierusalimul nou să-Ți dăm cinste
                                                Slavă
                                                  Osanale
                                                    Pentru veci în veșnicii.
 
 
Amin
4/14/2019
RBC PDX AM Service
  Program special de Florii cu invitați speciali Familia Stoi din California/ Armonii Duhovnicești
Share this

Parfumul scump al închinării, al jertfei de bun mirosDoamne mie nu mi-ai iertat puțin ce mi-ai iertat absolut tot
Te iubesc mai mult ca orice și oricine; fără tine Eu nu pot.
Nu pot iubi, nu pot ierta, nu pot cunoaște slava Ta
Decât atunci când dragostea, Tu ai turnat în viața mea.
 
Din cauză că Te iubesc, nimic nu țin eu pentru mine
Nici parfum, nici banii, nici timp, nimic nu-i mai scump ca Tine
Eu știu că Îți place închinarea, să-ți cânt din inimă curată
Eu știu că îți place ascultarea în vorbă, gând și a mea faptă.
 
A curs frumos parfum, pe capul Domnului Isus
Un pic înainte ca la moarte de cruce să fie dus
Unsul Domnului, Împăratul, Atotputernic Dumnezeu
A primit un gest frumos scump parfum pe capul Său.
 
 Doamne de și eu Te-aș vedea, Picioarele Ți le-aș spăla
Cu lacrimi de pocăință, cu mulțumire și credință.
Cel mai scump parfum din lume, și eu Ți l-aș dărui
Cu iubire și speranță chipul drag Ți l-aș privi.
 
Dar eu știu că ești cu mine, la orice pas, în orice zi
Când fratelui meu îi voi face bine, eu ție Doamne îți voi sluji
Parfumul scump al închinării, al jertfei de bun miros
Ți-aduc Iisuse, căci Ție vreau să-Ți fiu credincios.
MB
 4/7/2019
Studiu Biblic AM
Share this

Maria intră-n încăpere cu un vas plin de parfum


Maria intră-n încăpere cu un vas plin de parfum
Pentru al unge pe Isus, Regele Regilor, Domn și Stâmpân
Dar pe când Maria cu respect profund și reverență se închina
Alții criticau, spunând că bani grei ea prin aceasta risipea.
 
Dar Domnul Isus în apărarea ei prompt a venit
“Ea făcut-a pentru Mine lucru scump și prețuit
Trupul meu pentru-ngropare ea la uns cu scump parfum
De ce-i aduceți supărare, Ea a făcut un lucru bun.”
 
Vase pline de iubire să avem în orice timp
Parfumul dulce al iubirii răspândind noi orișicând
Prin cântare, fapte bune, jertfe care costă greu
Să aducem închinarea toată doar lui Dumnezeu.
 
Iar ce El ne-a încredințat, lucrurile materiale
Să i le dăm toate Lui, toate sunt doar ale Sale.
Nu avem nimic ce de la Domnul nu am primit
Slavă celui ce și-a dat viața, căci așa El ne-a iubit.
 
Dragostea, cu drag jertfește și totul îți dăruiește
Dragostea nu pune preț ce-ți dă tot ce-i mai măreț
Dragostea nu risipește când pâinea pe ape-aruncă
Dragostea nu calculează când ascultă vocea sfântă.
 
Cum un trandafir strivit, parfumul și-l răspândește
Așa este creștinul ce pe Domnul Îl iubește
Și la bine și la rău, se-ncrede în Dumnezeu
Jertfa lui e veșnic vie, Fără de fățărnicie.

MB
4/7/2019 
S.B. AM
 
 
 
 
Share this

RândunicaCum știe o rândunică să-și clădească cuibul bine?
Și cu atâta dibăcie, îl face fără nici o instrucțiune.
Cum știe ca să clădească casă din pietricele și noroi
Apoi și-o căptușește bine, cu lucruri calde și moi?
 
Ne uităm și ne mirăm, poate ne chiar întrebăm:
Cum de știe, cum de poate? Cine a-nvățat-o toate?
Dar noi știm că Dumnezeu, Creatorul lumi-ntregi,
A creat tot ce există, cât cu ochii poți să vezi.
 
Munți, mări, și zări albastre, toate El le-a rânduit
Și-apoi venit-a în lumea noastră căci atât El, ne-a iubit.
Ca o pasăre ce-și ține puișorii-n siguranță
Ne păzește Domnul, dându-ne vie speranță.
 
La adăpostul aripilor Lui vom fi păziți de orice rău
Atotputernic și plin de iubire e al nostru Dumnezeu.
Credincioșia Lui ne este scut și pavăză în noaptea grea
Din mâna Lui nimeni și nimic nu ne poate vreodată lua.
 
Domnul Isus, Mesia, Mirele mult așteptat
Ne construiește în ceruri un locaș minunat!
Ca acolo unde-I El, veșnic să ne bucurăm
În prezența slavei Sale, imnuri să-I înălțăm.
 
Oare Cel ce a-nvățat rândunica să clădească
Cum va construi a nostră casă-mpărătească?
Înțelegem doar în parte, ne uităm ca prin oglindă.
Mintea noastră omenească nu poate tot să cuprindă.
 
Uită-te la rândunică și învață să clădești
Caută piatră cu piatră în dragoste s-o lipești
Caută să-ți zidești casă pe stâncă tare, pe Isus.
Unește faptele bune cu dragostea ce-i de sus.
 
MB
4/6/2019
 
 
 
Continuă lectura “Rândunica”
Share this