Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Ferice de omul, ce se­-ncrede­n Domnul, și nu se duce la sfatul celor răi,
Ferice de omul, ce caută pacea, îl va vedea pe Domnul Dumnezeu.
El își găsește, plăcerea-­n Domnul, și zi și noapte, la Legea-­i cugetă,
El se-­odihnește la umbra celui Atotputernic Îndurător Stăpân!

Ferice de omul, ce­ aleargă la Domnul, Și­-n El se-­ncrede în încercarea grea,
Necazul va trece, va-­nceta suferința, Dar dragostea Lui, pe veci va dăinui
El își găsește, plăcerea-­n Domnul, Și zi și noapte, la Legea-­i cugetă,
El se­-odihnește la umbra celui Atotputernic Îndurător Stăpân!

E­ așa de bine să­-L ai pe Domnul, De El nimic, nicicând, nu te va despărții,
În încercarea grea, tu nu ești singur, Harul Lui pe veci, te va păzi!
Harul te va păzi!

“Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.” Coloseni 3:16

 

 

 

E atâta frumusețe în Cuvântul lui Dumnezeu și în trăirea în totală dependență de Dumnezeu. Chiar în necazurile noastre, suntem mângâiați. Domnul să ne ajute să ne ridicăm ochii sper Domnul cu credință, nădejde și sfințenie. El este scopul pentru care trăim iar noi suntem sarea și lumina lumii. Haideți să ne încurajăm unii pe alții și să învingem orice frică, depresie și deznădejde. Cei din jur au nevoie de noi. Haideți să ne ridicăm în fața poporului cu cântări de biruință. Biruința e a Domnului!!! Amin.

 

Share this