Eu am murit împreună cu Hristos

 
 
 
1.Eu am murit împreună cu Hristos

Și El trăiește în mine glorios!

Eu sunt ascuns cu El în Dumnezeu

Viața mea e păstrată în harul Său

 

Cor: De aceea caut mereu să fiu bun smerit și blând,

Milă și răbdare îndelungă având

Iert cu dragoste pe acela care mi-a greșit

Vina lui nu amintesc la nesfârșit

2. Aleșii Domnului sfinți și prea iubiți,

Căutați Cuvântul cel Sfânt să îl citiți!

Înțelepciunea Lui vă va păzi

Iar a Sa pace în voi va locui.

 

Cor: De aceea cauți să dau un sfat bun mângâietor

Din Cuvântul Lui bogat și îndurător

De la el înțelepciunea o primesc

Sfatul bun doar de la Domnul eu găsesc.

 

3. Un singur trup noi să fim și un singur duh

În pace să trăim pe acest pământ

La pacea-am fost chemați și o dorim

În dragostea Lui, ca unul toți să fim

Cor: De aceea, dacă am un motiv ca să mă plâng

Eu arat iubirea Sa, duios iertând

Caut să-L îndrept pe cel ce a căzut

Cum Isus pentru mine a făcut.

4. Cu mulțumire, în inimă Îi cânt,

Fiindcă dragostea Lui îmi dă avânt

Și prin al meu cuvânt și faptă mea

Vreau să măresc neîncetat doar slava Sa

Cor: De aceea Îl slujesc și cu drag mă dăruiesc

Pe-al meu Domn nespus de mult Îl iubesc

Și cântări duhovnicești înalt spre cer

Mulțumire-I aduc, chiar când Îi cer.

Această cântare face parte dintr-un set de 5 cântări, inspirate dintr-o predică scurtă de mai puțin de 12 minute din Coloseni 3:3-17.

Cântări:

  1. Pentru că ai înviat
  2. Ziua este aproape
  3. Când se va arăta Domnul Isus, viața mea
  4. Eu am murit împreună cu Hristos
  5. De ce nu tu? (Ne cheamă Do

Parte din Text: Coloseni 3:3-4;.

Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3 Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.  Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.

3:12-17

 Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.  Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.  Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre şi fiţi recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. 17 Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

Nu l-am cunoscut personal pe fratele care a predicat, nici nu l-am văzut, pentru că mesajul a fost doar audio. Dar după voce, mi-am seama că este înaintat în vârstă. Doar auzindu-l citind textul Biblic, din nuanța vocii și felul în care a accentuat cuvintele, mi-a dat impresia unui om care a umblat sincer cu  Dumnezeu și înainte de a merge în patria cerească lasă un mesaj vrednic de ascultat și urmat. Am aflat că a trecut în veșnicie.

Vă dau câteva citate din acest scurt mesaj:

“Acolo unde este Hristos, se simte pulsul vieții. Cel ce este viu pentru Hristos se cunoaște.”

„La un om mort poți să-i spui ce vrei dar el rămâne viu pentru Hristos.”

“Dacă nu ai voioșie, bunăvoință, bucurie în viață, Hristos pentru tine încă este mort.”

„Dacă m-ar întreba păstorul: Tu ce zici? Cam ce subiecte ar trebui să predic? I-aș spune: Auzi tratează mai mult subiectul păcatului și urmările păcatului din zile noastre de astăzi...Din ce cauză vine dezbinarea și destrămarea?…Păcatul face ravagii. Oamenii lui Dumnezeu, însă, care umblă cu Domnul Isus Hristos trăiesc prezența Lui!”

Mă rog să fim și noi oameni care să umblăm cu Dumnezeu și să trăim prezența Domnului. În noi și prin noi, mă rog să trăiască Domnul Isus. De asemenea mă rog să creștem o generație de copii și tineri care să-L iubească pe Domnul. 

În încheiere fratele nostru ne dă un îndemn:

“Dacă am un îndemn pentru dumneavoastră în seara aceasta; Umblați cu Dumnezeu. Hristosul cel înviat ne-a promis așa: Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură și iată că eu sunt cu voi

Prin cântare noi propovăduim Evanghelia. Avem mărturia multora care s-au întors la Domnul prin cântarea comună a Biserici.

Sper că am putut în aceste cântări, să capturez și să redau un pic din frumusețea acestui mesaj Biblic. Mulțumesc fratelui Adi și fratelui Marcel Stoi pentru munca depusă de a pune aceste cântări pe note și de a face așa frumoase armonii. Fie ca munca pe care o faceți în numele Domnului să fie răsplătită prin întoarcerea multor suflete la Domnul.

Menționez și faptul că aceste cântări pot fi cântate/folosite/readaptate/tipărite de oricine dorește fără nici o restricție. Îmi place expresia fratelui Nelu Ciorbă, redactorul Publicație RomaniaTimes: No copyright just spred the light. Aceasta este valabil pentru toate cântările care le găsiți pe Armonii Duhovnicești Melodie și text:Marinela Buzas. Mulțumesc celor care au prelucrat cântările printre care fratele Adi Stoi, Iacob Brancovan, Mircea Brâncovan, și fratele Teodor Caciora (Întreabă Domnul și astăzi).

Fie ca toată gloria, toată cinstea, toată atenția să ne-o îndreptăm la Domnul Isus, Mântuitorul nostru care vine în curând și care aduce cu El și răsplata. Fie ca Cuvântul Domnului să ne fie scut și steag cum spune și frumoasele cuvinte ale cântări Tu ești Odihna mea, scrisă de fratele Niculiță Moldoveanu

Tu-mi dai puteri şi-avânt, spre Cerul drag,

Cuvântul Tău cel sfânt mi-e scut şi steag.

Tu calea-mi luminezi, şi paşii-mii îndreptezi,

căci în iubirea Ta, e-odihna mea! (Niculiță Moldoveanu)

Mult har și pace vă doresc tuturor.

MB

Materialele pot fi folosite liber, dar nu vândute. Vă mulțumesc.

 

Share this

2 gânduri despre „Eu am murit împreună cu Hristos

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.