Eu am murit împreună cu Hristos

  Versurile unei cântări dragi (Cântarea se găsește AICI)

Eu am murit împreună cu Hristos
 Și El trăiește în mine glorios!
 Eu sunt ascuns cu El în Dumnezeu
 Viața mea e păstrată în harul Său
 De aceea caut mereu să fiu bun smerit și blând,


Milă și răbdare îndelungă având
Iert cu dragoste pe acela care mi-a greșit
Vina lui nu amintesc la nesfârșit

Aleșii Domnului sfinți și prea iubiți,
Căutați Cuvântul cel Sfânt să îl citiți!
Înțelepciunea Lui vă va păzi
Iar a Sa pace în voi va locui.

 De aceea cauți să dau un sfat bun mângâietor
Din Cuvântul Lui bogat și îndurător
De la el înțelepciunea o primesc
Sfatul bun doar de la Domnul eu găsesc.


Un singur trup noi să fim și un singur duh
În pace să trăim pe acest pământ
La pacea-am fost chemați și o dorim
 În dragostea Lui, ca unul toți să fim
 

 De aceea, dacă am un motiv ca să mă plâng
 Eu arat iubirea Sa, duios iertând
 Caut să-L îndrept pe cel ce a căzut
 Cum Isus pentru mine a făcut.

Cu mulțumire, în inimă Îi cânt,
Fiindcă dragostea Lui îmi dă avânt
 Și prin al meu cuvânt și faptă mea
 Vreau să măresc neîncetat doar slava Sa

De aceea Îl slujesc și cu drag mă dăruiesc
Pe-al meu Domn nespus de mult Îl iubesc
Și cântări duhovnicești înalt spre cer
Mulțumire-I aduc, chiar când Îi cer.

 

Parte din Text: Coloseni 3:3-4;.

Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3 Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.  Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.

Coloseni 3:12-17

 Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.  Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.  Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre şi fiţi recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. 17 Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

Share this

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.