Nu sunt împotriva nimănui. Nu urăsc pe nimeni. Sunt pentru Dumnezeu!

Nu urăsc pe cei care sunt împotriva gândirii mele, fundamentată în Biblie. De fapt dacă un om m-ar mi-ar face rău pentru credința în Hristos, chiar de m-ar omorî, mă rog Domnului să am putere să mă rog pentru acea persoană chiar în clipele acelea.

Lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui, adică nu luptăm împotriva oamenilor. „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.” (Efeseni 6:12).

Creștinii iubesc pe cei care le declară război ! (?) Dușmanii noștri de fapt sunt în vrăjmășie cu Dumnezeu. Și ei au nevoie de mântuire, iar noi suntem în fața lor ca să le arătăm dragostea lui Dumnezeu. “Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,” (Matei 5:44).

Creștinii se împotrivesc păcatului și diavolului. „Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului.” (Evrei 12:4). “Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.” (Iacob 4:7) Diavolul este dușmanul nostru declarant. El ne urăște, ne pândește să ne facă rău. E mincinos și dorește să ducă cât mai mulți oameni în iad cu el. O tactică șireată a celui rău este să ne învrăjbească unii împotriva altora, să ne certăm să luptăm noi între noi, să uităm de fapt cine este cu adevărat dușmanul nostru.

De la căderea omului în păcat, omul a început să se întoarcă împotriva omului.

“Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieşim la câmp.” Dar, pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât.” (Geneza 4:8).

Domnul Isus a venit ca să împace pe om cu Dumnezeu și să vindece relațiile dintre oameni. Dacă Îi iubești și Îl urmezi pe Domnul Isus vei asculta poruncile Lui. Dacă nu asculți poruncile Lui nu Îl iubești.

Printre poruncile Domnului Isus citim:

Iubiţi pe vrăjmaşii voştri
Binecuvântați pe cei ce vă blestemă
Faceţi bine celor ce vă urăsc
Rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc
Iertați pe cei ce v-au greșit (Matei 18)
Să nu spunem fratelui nostru “prostule” sau “nebunule” și să nu ne mâniem. Unii au găsit sinonime mai colorate ale acestor cuvinte și le folosesc la discreție. A spune Adevărului pe nume în dragoste și a calomnia sunt lucruri total diferite. Să nu uităm că Domnul ne cunoaște inima și gândurile. (Matei 5:22).
“Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu.” (Ioan 15:12).
Să văd un creștin dând cu noroi într-un necreștin îmi este greu de suportat. Dar mai greu e să văd un creștin întorcându-se împotriva altui creștin.

Există situați când un creștin trebuie mustrat, și Domnul Isus ne dă clar instrucțiuni în această direcție în Matei 18. Dacă acest creștin pe care încercăm să-l aducem din nou la calea dreaptă s-ar răzvrătii și nu ar asculta de Cuvântul lui Dumnezeu, el ar devenii pentru creștin “ca un păgân şi ca un vameş” (Matei 18:17). Adică ar deveni ca un necreștin pe care îl vom iubi și căruia îi vom face bine, chiar dacă îi spunem clar că este pe calea greșită.

Nu doar că ne pierdem timpul, energia și mărturia în fața lumii întorcându-ne unii împotriva altora dar mergem împotriva învățăturii lui Hristos.

Dacă ne-am concentra timpul, energia, resursele și faptele noastre spre iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni am schimba fața planetei, am schimba atmosfera din jurul nostru.

MB
16 noiembrie 2019

Share this

Cristian Măcelaru

Pe data de 12 noiembrie 2019, a fost  anunțat că începând cu data de 1 septembrie 2021, dirijorul roman Cristian Măcelaru, la doar 39 de ani va fi noul director muzical al Orchestrei Naționale a Franței.

Cristian s-a născut la Timișoara, fiind cel mai mic dintre zece frați și s-a stabilit în Statele Unite la vârsta de 17 ani. Cristian a fost cel mai tânăr prim-violonist al Orchestrei simfonice din Miami iar cariera sa ca dirijor este impresionantă, mai ales ținând în considerare că are doar 39 de ani. (https://macelaru.com/about/).

Am fost impresionată să citesc, cuvintele de apreciere a lui Cristian Măcelaru față de România și de educația primită în România. Mai mult mă gândesc la părinți lui Cristian, care au dat o educație muzicală fiecărui copil până la ultimul, adică la Cristian.

Acestea sunt cuvintele lui Cristian: “Pentru mine, un lucru foarte important despre care vorbesc des e faptul că România în care am crescut, în care m-am născut, era o țară care punea o importanță foarte mare pe educație, punea o importanță chiar mare pe artă și aceste lucruri erau promovate, erau împinse înainte. Și din acest motiv, în toate orchestrele în care mă duc, în toate orchestrele pe care le dirijez, întâlnesc români care sunt plecați din România, e adevărat, dar întâlnesc români care cântă în orchestre, care sunt foarte apreciați și aceasta nu e o surpriză pentru mine, deoarece am beneficiat și eu de o educație extraordinară pe care am primit-o ca elev. Cred că e un lucru cu care să ne mândrim.

Problema noastră, zic eu, e o problemă de percepție, pentru că nu am făcut destul efort ca să arătăm lumii care este într-adevăr esența României, Continuă lectura “Cristian Măcelaru”

Share this