Identitatea creștinului și unitatea II

„Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.” (Filipeni 2:1-2).

În acest articol, vom continua să dezvoltăm subiectul unității între creștini. Fiecare creștin este un mădular în Trupul lui Hristos, adică în Biserica Lui. Planul lui Dumnezeu pentru fiecare creștin este să trăiască conectat cu alți creștini, într-o Biserică locală. Când spun Biserică, nu mă gândesc la clădiri, la seturi de reguli, la forme de închinare, sau la tradiții. Când spun Biserică, mă gândesc la pietre vii în Templul Lui Dumnezeu, la mădulare ale Trupului lui Hristos, la oameni care Îl urmează pe Domnul Isus și care trăiesc călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. A fi un creștin izolat, adică a nu dori părtășia într-o Biserică locală, este o practică contrară învățăturii Biblie. În armonia unității relațiilor frățești, creștinul este iubit, ajutat, încurajat și cizelat. De acea este important ca să căutăm să avem astfel de relații între noi.  

Totuși, doar simplu fapt că ești membru într-o Biserică, nu înseamnă că ești una cu Hristos, sau că faci parte din Trupul lui Hristos. Ce asigură fiecărui om unitatea cu Dumnezeu și unitatea cu alți credincioși, este nașterea din nou, prin acceptarea jertfei Domnului Isus ca preț de răscumpărare. Atunci când Îl accepți pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor al tău, tu primești o nouă natură, o nouă identitate, și astfel faci parte din Biserica Lui. Mă rog pentru fiecare dintre dumneavoastră, care încă nu ați experimentat această transformare, ca Dumnezeu să vă descopere planul Lui de mântuire și să Îl urmați pe Domnul Isus, cel care spune despre El că este: “Calea, Adevărul și Viața.”

Așa cum între Domnul Isus şi Dumnezeu Tată există o armonie perfectă, tot așa și în Biserica Lui trebuie să existe același fel de unitate și armonie. O Biserică unită, este o Biserică sănătoasă și o bună mărturie înaintea necreștinilor și a întregului Univers: “pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.” (Efeseni 3:10,11). Sănătatea spirituală a Bisericii depinde de sănătatea fiecărei persoane care face parte din ea. Așa că, în loc să vorbim despre mișcarea ecumenică, sau despre anumite evenimente din istoria Bisericii Universale, evenimente care au dus la unitate sau la dezbinare, cred că este mult mai de folos să abordăm acest subiect, din punct de vedere personal.

La baza unității creștine este dragostea, turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. „având rădăcina şi temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toţi sfinţii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălțimea şi să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. (Efeseni 3:17b-19). Dragostea pe care ne-o dă Hristos întrece logica și puterea omenească și este esența identității noastre. “Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 22:36-39). Un creștin iubește pentru că are în el natura lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este dragoste! „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu! Cel ce nu iubeşte nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dacă cineva spune: „Îl iubesc pe Dumnezeu“, dar îşi urăşte fratele, este un mincinos; căci dacă nu-l iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, nu-L poate iubi pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut.” (1 Ioan 4:7-8,20). Nimeni nu poate să spună că Îl iubește pe Dumnezeu și în același timp să-l urască pe fratele lui. De fapt, noi suntem chemați să îi iubim chiar și pe vrăjmașii noștri, cu cât mai mult pe frații și surorile noastre în Hristos. Cu cât Îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și dragostea Lui pentru noi, cu atât și noi vom putea să cultivăm dragostea în viața noastră și să dăruim dragostea Agape, celor din jur. Cuvântul lui Dumnezeu ne explică clar, atât prin exemple cât și prin porunci clare, ce este și ce nu este dragostea Agape. De acea e important să citim Biblia, să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu și să cerem de la El, zilnic, putere ca să putem să iubim și noi cum a iubit Domnul Isus. Deci, primul pas în realizarea unității creștine, este trăirea în dragostea. Continuă lectura “Identitatea creștinului și unitatea II”

Share this

Cristian Necula, un om deosebit pe meleagurile noastre. Portland, OR/Vancouver WA

Vă invit pe toți să vedeți minunea.

Ascultând cum a lucrat Domnul în viața acestui om, am dat slavă Domnului pentru lucrările Lui minunate. Cu adevărat Domnul face și azi minuni! O copilărie marcată de un tragic incident, o viață încununată de succes ca actor și cântăreț pe scenele unor teatre din țară….o altă tragedie, mai puternică decât cea din copilărie, aș spune eu, și regăsirea păcii și scopului vieții în dragostea Mântuitorului Isus Hristos.

Pentru cei care locuiți în zonă, veniți să vedeți fericirea unui om care a lăsat totul pentru Hristos și a căpătat totul pe de plin în El. De la a câștiga într-o singură noapte prețul a 2-3 mașini Dacia, în decada anilor ’80 la a se îngrijii de bolnavii de lepră de la Tichilești e un drum, e o experiență, e o transformare, e nașterea din nou.

 

Duminica dimineața: 22 Septembrie 9 AM –  Philadelphia Romanian Pentecostal Church 5544 SE 128th Ave, Portland, OR 97236

Duminica seara: 22 Septembrie 6 PM-  Romanian Baptist Church of Beaverton -11520 SW Allen Blvd,Beaverton, Oregon, 97005

Duminica seara: 29 Septembrie 930 AM – Romanian Baptist Church Vancouver, WA3200 NE 109th Ave, Vancouver, WA 98682

Duminica seara: 29 Septembrie 6 PM – Romanian Baptist Church of Portland  10115 SE Stanley Ave Portland, Oregon 97222

O rază de lumină din Lumină, ce pune-un zâmbet pe fața mea

E să-l văd pe fratele Cristian Necula lucrând pentru slava SA.
Mulțumim frate drag că împlinești Scriptura și ca Isus iubești

Hrănindu-i pe cei mai neînsemnați, pe leproșii de la Tichilești.

 

Share this

Nelu și Mihaela Cintean au murit împreună într-un tragic accident! 15 septembrie 2017

 

A mai trecut un an de la plecarea în patria cerească a sorei Mihaela și fratelui Nelu Cintean (15 septembrie 2017). Simt și eu durerea dorului și îmi amintesc așa de clar șocul acestei vești, deși nu am fost așa de apropiați cum ați fost mulți dintre dumneavoastră. În mod special, în această zi ne îndreptăm gândurile și rugăciunile către Tatăl ceresc, mijlocind pentru Cristi și Alin și pentru familiile lor. Domnul să-i întărească, să le de-a pace în inimă, să le aline dorul și să le dea viziune pentru a lucra cu credincioșie pentru Dumnezeu așa cum au făcut părinții lor. Continuă lectura “Nelu și Mihaela Cintean au murit împreună într-un tragic accident! 15 septembrie 2017”

Share this

În mine trăiește Hristos!

 

Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” (Galateni 2:20).

Această cântare are un aranjament special pentru cor bărbătesc. Mulțumesc fratelui Nelu Aliman care a avut dorința ca această cântare să fie trandusă. Fie ca Domnul să trăiască prin fiecare dintre noi.

În mine trăiește Hristos – Full Score

MP3 Demo:

În mine trăiește Hristos-PDF

Youtube video:

Jesus Is Living In Me-James Easter and Jeff Easter (with Sheri Easter)

Lonely years I had nothing
My life had no meaning
Till I heard about Calvary
Then I knelt down in prayer
The Lord met me there
Now Jesus He’s living in me

He’s in my feet when I’m walking
In my tongue when I’m talking
In my eyes and now I can see
He’s in the songs that I’m singing
In my heart His joy is ringing
Jesus is living in me

Through the valleys He has brought me
To the top of the mountain
And over life’s troubled, trouble sea
Now I sing for His glory
Songs that tells the great story
Cause Jesus is living in me

Repeat x2
He’s in my feet when I’m walking
In my tongue when I’m talking
In my eyes and now I can see
He’s in the songs that I’m singing
In my heart His joy is ringing
Jesus is living in me

Yes my Jesus is living in me

 

Share this

“Să mergi din lumea aceasta cu mâinile goale!”

“Să mergi din lumea aceasta cu mâinile goale!”

Acesta a fost îndemnul sorei Stela, dat băiatului ei, Liviu. După ce am auzit explicația dânsei am decis să fac și eu tot posibilul să merg din lumea aceasta cu mâinile goale. (Puteți să ascultați aici direct pe fratele Liviu la minutul 1:04:35)
Dar despre ce este vorba? Cred că mulți dintre noi am auzit, mai ales la înmormântări, că nu vom putea lua nimic cu noi din lumea aceasta când murim. Iov ne spune: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat. Binecuvântat fie Numele Domnului!” (Iov 1:21).
“Am trecut azi pe lângă cel mai bogat loc din lume.” a spus sora Stela băiatului ei.
Care credeți că a fost acel loc, în opinia sorei Stela? Continuă lectura ““Să mergi din lumea aceasta cu mâinile goale!””

Share this

Un pastor s-a sinucis, la 30 de ani

Pe data de 9 Septembrie 2019, Pastorul Jarrid Wilson, la doar vârsta de 30 de ani s-a sinucis, doar la câteva ore după ce a oficiat înmormântarea unei persoane care de asemenea și-a lua propria viață. Am îndemnul să scriu câteva gânduri referitor la acest eveniment, dar înainte vreau să îndrept o rugăciune spre Tatăl ceresc pentru familia îndoliată. Doamne Tată te rog să te înduri de Juli și de cei doi băieți rămași fără tată. Tu ești Tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor, te rog atinge această familie cu balsamul Tău vindecător, lasă pacea Ta care întrece orice pricepere peste ei și dă-le speranță, nădejde și credință în Tine. Amin.

Jerrid a suferit de depresie și a avut gânduri de sinucidere pentru o perioadă îndelungată de timp. Continuă lectura “Un pastor s-a sinucis, la 30 de ani”

Share this

Pilda talanților / După puterea fiecărui rob

După puterea fiecărui rob, Stăpânul talanții ia încredințat
Primii doi robi au luat talanții și cu credincioșie au lucrat
Acești doi, imediat credincioșia prin faptele ascultări au arătat
Dar robul netrebnic și fricos talantul primit degrabă la îngropat.

Ce face un om să își îngroape talantul, darul primit de la Stăpân?
Și ce ne-a dat, mie și ție, Tatăl ceresc Stăpânul nostru cel bun ?
Ți-a dat mântuirea, credința, Duhul Sfânt, slujba împăcării?
Ți-a dat bucuria, pacea, dragostea, Cuvântul, darul răbdării?

Ți-a dat Domnul o familie, o biserică, pâine pe masă și sănătate? Continuă lectura “Pilda talanților / După puterea fiecărui rob”

Share this